טחורים כתאונת עבודה

האם טחורים אצל נהג תחשב כפגיעה בעבודה ע"פ חוק הביטוח הלאומי ? / הכרה בטחורים כתאונת עבודה להלן פסק דין בנושא תאונת עבודה טחורים: 1. בפני תביעה להכיר במחלת ה"טחורים" של התובע (להלן: "הפגיעה") כ"פגיעה בעבודה" בגין עילת ה"מיקרוטראומה". 2. הצדדים הגיעו להסכמה בעניין מינויו של מומחה-יועץ רפואי לבחינת הקשר הסיבתי שבין מצבו הרפואי של התובע לבין עבודתו של התובע כנהג מוביל טנקים ובעניין העובדות המפורטות להלן - א. התובע יליד שנת 1952. ב. התובע עובד החל משנת 1975 כנהג מובילי טנקים במסגרת עבודתו כאזרח עובד צה"ל. ג. התובע עובד בכל יום מהשעה 05:00 בבוקר ועד השעה 22:10, ולפעמים יותר, בהתאם לצרכים כולל הפסקות אוכל ושירותים. ד. עבודתו של התובע הינה נהיגה כמוביל טנקים והובלת טנקים וכלים כבדים משטחי האימונים והאש השונים ובהובלות לצרכים מבצעיים. ה. עד שנת 1996 הייתה הנהיגה כולה בכבישים משובשים ובדרכי עפר, ומשנת 1996 הנהיגה הינה ברובה בכבישי הארץ ובחלקה היא בשטחים פתוחים לא סלולים ובדרכים משובשות. ו. במובילים נמצאים שני נהגים אשר מתחלפים ביניהם במהלך שעות הנהיגה. ז. ביום עבודה ממוצע נוהג התובע 8 שעות ביום, כאשר בשעות שאינו נוהג הוא יושב בכיסא הנוסע שליד הנהג. ח. התחלופה בין הנהג לנוסע (הנהג השני שנח בינתיים) אינה קבועה והיא נעשית בהחלטה שבין הנהגים, כל נהג נוהג לפחות 8-9 שעות ביום. ט. במשך כל השנים הייתה הנסיעה במוביל כרוכה ברטט לעמוד השדרה. י. להלן התייחסות לטיב הכיסאות שהותקנו במובילי הטנקים בהם נהג ונסע התובע. כיסא הנוסע - המותקן ליד כיסא הנהג בקבינה עד שנת 2003: כיסא רגיל, ללא מנגנון ריכוך. 2003-2008 כיסא ללא בלם זעזועים עם משאבה מכנית ועם אפשרות הנעה לפנים ולאחור. משנת 2009: כיסא הנוסע הינו הידראולי ואורטופדי.   כיסא הנהג א. בשנים 1973-1996: מובילי טנקים מסוג מאק "כיסא נהג מכני לא אורטופדי". כיסא קשיח שניתן להזיז רק לפנים ולאחור. הותקן בו מנגנון פרימיטיבי בתחתית הכיסא על מנת שיספוג חלק מהקפיצות, אבל המנגנון היה לא יעיל ובדרך כלל היה נשבר. ב. בשנים 1996-2003: מובילי טנקים מסוג מאן - כיסא פנאומטי עם מסילה, לא אורטופדי. כיסא שהותקנה בתחתיתו משאבה מכנית קצת יותר משופרת לבלימת הזעזועים עם מסילה להנעת הכיסא קדימה ואחורה. ג. בשנים 2003-2008: מובילי טנקים וובלו - כיסא חצי הידראולי לא אורטופדי. בכיסא זה הגמישות הייתה יותר גדולה, הותקנה בו משאבה הידראולית (על שמן) ולא מכאנית. ד. בשנים 2008-2009: מובילי טנקים מסוג מרצדס - כיסא אורטופדי. כיסא עם מנגנון הידראולי ובחלק האורטופדי הוסיפו תמיכה במשענת הגב. יא. אופי עבודת התובע אינו מאפשר עשיית צרכים באופן רגיל והיגייני, אלא מחייב את התובע להמנע מכך בשל משכי הנסיעה, ולעיתים ההפסקות הן קצרות. במקרים רבים עשיית הצרכים היתה במקומות שאינם מוסדרים בשטח. יב. בנוסף, נאלץ התובע לאכול ארוחות חטופות ובלתי סדירות, מזון מהיר וכיוצ"ב. יג. אופי עבודת התובע גרם לכך שבמקרים רבים התובע הזיע ולא תמיד היתה אפשרות למקלחת יום יומית. יד. מצבו הרפואי של התובע הוא כעולה מהמסמכים הרפואיים.   3.         הנני ממנה את פרופ' משה מיכאל קראוס רופא כירורג, כמומחה - יועץ רפואי מטעם בית-הדין ליתן חוות דעתו בעניינו של התובע ביטון עמרם בשים לב לעובדות שפורטו בסעיף 2 לעיל. 4.        המומחה מתבקש לענות על השאלות הבאות:-              א. מהי המחלה ממנה סובל התובע?            ב. האם קיים קשר סיבתי-רפואי בין מחלתו הנ"ל לבין עבודתו של התובע כנהג?             לצורך מתן תשובתך, נבקשך לענות על השאלות הבאות:-   ג. האם הייתה כאן פגיעה INJURY? ד. האם הפגיעה גרמה נזק? ה. האם תנאי העבודה גרמו לתובע לפגיעה INJURY שניתן לייחס אותה לזמן מסוים ו/או לפגיעה זעירה INJURY שלא ניתן להבחין בה ושניתן לייחס אותה לזמן מסויים? ו. במקרה וכן- 1. האם גרמה פגיעה זו להופעת המחלה ממנה סובל התובע? 2. האם גרמו הפגיעות הזעירות החוזרות במצטבר להופעת המחלה שממנה סובל התובע? ז. במקרה שהתשובה ל-ו(2) היא חיובית האם הייתה הפגיעה הנ"ל בעלת אופי בלתי הפיך - RREVERSIBLEכך שבהצטרף אליה פגיעות זעירות דומות וחוזרות, נוצר המצב הקיים? ח. האם ניתן לומר כי מחלתו הינה "פגיעת עבודה" בגין "מיקרוטראומה"? ט. באם לא - האם יש לראות במצב הקיים תוצאה של תהליך תחלואתי רגיל או תוצאה של מחלה טבעית? י. במידה שהמצב הקיים נגרם גם בגין תהליך תחלואתי וגם בגין פגיעה כאמור, האם ניתן לומר, כי השפעת תנאי העבודה על הליקוי הינה פחותה הרבה מהשפעת גורמים אחרים (כגון: מצב בריאות בסיסי, גיל וכו')? יא. במידה שהמצב הקיים נגרם גם בגין תהליך תחלואתי וגם בגלל פגיעות זעירות בעלות אופי בלתי הפיך, האם ניתן לקבוע, כי תנאי עבודתו של התובע החמירו מחלתו ולפיכך מדובר בפגיעת עבודה בגין החמרת מצב רפואי?   המזכירות תעביר למומחה הרפואי את כל החומר הרפואי שיוגש לבית הדין על ידי הצדדים תוך 21 יום. הכרה בתאונת עבודהתאונת עבודה