גמלת סיעוד - תלות בעזרת הזולת

1. התובעת הגישה תביעה לבית הדין לאחר שתביעתה לקבלת גמלת סיעוד מהנתבע נדחתה מהנימוק, כי התובעת איננה תלויה במידה רבה בעזרת הזולת. 2. התובעת, ילידת 1944 סובלת מליקויים רפואיים שונים ונוטלת תרופות באופן קבוע. מהמסמכים הרפואיים שצורפו לתיק עלה, כי התובעת סובלת מיתר לחץ דם, פולימיאלגיה, ראומטיקה וכן בעברה אירועים מוחיים. 3. המחלוקת בין הצדדים הנה, האם התובעת זכאית לקבלת גמלת סיעוד מהנתבע ביחס לתקופה שמיום 25/6/2008 (יום הגשת תביעתה למל"ל) ועד 1/7/09. 4. ראיות ועדים בעל התובעת הגיש תצהיר והעיד בפני. כן העיד מר קאדרי מאהר מבצע הערכת תלות לתובעת מיום 20/11/08. במהלך העדויות הוגש לתיק דו"ח הערכת תלות מיום 6/8/08 - סומן ת/1. 5. הערכות התלות שבוצעו לתובעת בתקופה הרלוונטית בתאריך 6/8/08 נערכה לתובעת הערכת תלות שבעקבותיה נמצאה התובעת זכאית לקבלת גמלת סיעוד מהנתבע. בתאריך 20/11/08 נערכה לתובעת הערכת תלות אשר במסגרתה נקבע, כי התובעת זכאית ל - 2 נקודות בלבד ולפיכך, נדחתה תביעתה לגמלת סיעוד. בתאריך 1/7/09 נערכה לתובעת הערכת תלות נוספת אשר במסגרת נקבע, כי התובעת זכאית לגמלת סיעוד בשיעור של 150% החל מיום 1/7/09. 6. בהערכת התלות שבוצעה לתובעת ביום 6/8/08 נקבע כדלקמן: ניידות - תנועה - נייד בעזרת מכשיר או בלעדיו אך זקוק לעזרת אדם לרבות השגחה לצורך הכוונה. נפילות - אינו נופל בדרך כלל. הלבשה - זקוק לעזרה רבה או עזרה מלאה בהלבשה רחצה - זקוק לסיוע מועט. אכילה ושתיה - זקוק לסיוע מועט באכילה. הפרשות - משתמש בשירותים ו/או אביזרים אך זקוק לעזרה. 7. כשלושה חודשים לאחר מכן, בהערכת התלות שנערכה לתובעת ביום 20/11/08 נקבע, כי התובעת תלויה במידה נמוכה בעזרת הזולת בפעולות היומיום ועל כן, נדחתה תביעתה לגמלת סיעוד. בטופס הערכת התלות פורט הצורך של התובעת בעזרת הזולת לגבי כל רכיב ורכיב כדלקמן: התרשמות מהנבדק, מגבלותיו "הנבדקת קמה עם הליכון הלכה באיטיות רבה בעזרת ההליכון בצורה יציבה. מגבלה בכיפוף גב עקב כאבי גב על רקע דלקת פרקים וחולשה על רקע אירוע מוחי. הגיעה בידיה בכיפוף עד אמצע השוקיים. מגבלה בהרמת יד ורגל שמאל בשל חולשה בהן על רקע אירוע מוחי מלפני 4 חודשים. הרימה יד שמאל עד גובה האוזניים, הרימה רגל שמאל כ 20 ס"מ מהרצפה. כח גס בידיים שמור. שליטה טובה בתנועות עדינות. הנבדקת נראית חלשה". תלונות ומגבלות הנבדק כפי שנמסרו על ידי הנבדק ו/או הנוכחים "לדברי הנבדקת: אני חלשה ועייפה, ידי ורגל ימין חלשות, כאבים בגב כשאני מתכופפת. לא יכולה להתכופף ולהרים ידיים וללבוש שמלה. בתי עוזרת לי ללבוש למעלה ולגרוב גרב ועוזרת במקלחת בחפיפת ראש. בעלי או בתי מחממים ומביאים לי את האוכל". 8. בדו"ח הערכת התלות פורטו פעולות היומיום של התובעת ומידת תלותה בזולת בביצוע הפעולות כדלקמן: ניידות - תנועה - עצמאית עם הליכון. נפילות - אינו נופל בדרך כלל. הלבשה - זקוקה לעזרה רבה או לעזרה מלאה בהלבשה. רחצה - זקוק לסיוע מועט. אכילה ושתיה - זקוק לסיוע מועט באכילה ואינו מסוגל ליטול תרופות בעצמו. הפרשות - עצמאי בכל הקשור לטיפול בהפרשות. 9. על בסיס הערכת התלות דלעיל הוחלט לדחות את תביעתה של התובעת לגמלת סיעוד. 10. בחודש 7/09 בוצעה לתובעת הערכת תלות נוספת אשר נקבע בה כדלקמן: ניידות - תנועה - נייד בעזרת מכשיר או בלעדיו אך זקוק לעזרת אדם לרבות השגחה לצורך הכוונה. נפילות - נופל אך קם ללא עזרת הזולת או נופל לעיתים רחוקות. הלבשה - זקוק לעזרה רבה או לעזרה מלאה בהלבשה. רחצה - זקוק לעזרה מלאה בכל פעולות הרחצה. אכילה ושתיה - זקוק לסיוע מועט באכילה ואינו מסוגל ליטול תרופות בעצמו. הפרשות - תלוי לחלוטין בעזרת הזולת. 11. על בסיס הערכת התלות דלעיל נקבע, כי התובעת זכאית לגמלת סיעוד החל מיום 1/7/09. 12. בעל התובעת טען, כי התובעת תלויה במידה רבה בעזרת הזולת וכי היא נעזרת בו לצורך ניידות בתוך הבית ובלי עזרתו היא עלולה ליפול. כן נטען, כי התובעת נפלה מספר חודשים לפני מועד הערכת התלות שנערכה לה ביום 20/11/08 ועל כן, יש להוסיף לה נקודות בגין נפילות. לעניין רחצה נטען, כי התובעת נעזרת בכל פעולות הרחצה בשל מגבלותיה וכך הדבר גם לגבי הפרשות, התובעת נעזרת בבעלה לשם הכוונה ניקוי והלבשה. הבעל הגיש תצהיר עדות ראשית ובתצהירו הדגיש, כי התובעת איננה מתפקדת באופן עצמאי והיא נעזרת בו בכל פעולות היומיום וזאת, מאז חודש 6/08 ולא כפי שאושר לה על ידי הנתבע - מחודש 7/09 בלבד. 13. לתצהירו צורפו מסמכים רפואיים מהם עלה כי התובעת אושפזה מספר פעמים במהלך התקופה הרלוונטית עקב ליקויים רפואיים רבים. המסמכים הבהירו את מצבה הרפואי של התובעת ומצבה התפקודי הלכה למעשה, כפי שיפורט להלן: א. ביום 11/6/08 אושפזה התובעת בבית החולים שערי צדק עקב אירוע מוחי, חולשה ניכרת בפלג גוף שמאל והכרה מעורפלת. בסיכום המחלה נרשם כדלקמן: "ביום קבלתה זמן קצר טרם הגעתה למיון סבלה מאירוע של חולשה פתאומית בפלג גוף שמאל, הפרעה בדיבור ופטוזיס של עין ימין. בהגעתה למיון - חום 38.4, ל"ד אקס סיביים. בוצע ct ראש שהדגים אוטמים לקונריים בגרעינים בזליים מצד ימין. החולה אושפזה בחשד לאירוע מוחי". ב. ביום 21/7/08 אושפזה התובעת שוב בבית החולים שערי צדק בירושלים עקב שלשולים הקאות וסחרחורות. בסיכום המחלה נרשם כדלקמן: "מדובר בחולה בת 63, לפני חודש וחצי אירוע... התעוררה בבוקר עם הקאות, שלשולים קשים מימיים כ 7-8 פעמים וחולשה, בהמשך חום. לא יכלה לעמוד על הרגליים כלל, בנוסף החולה הרגישה דפיקות לב" ג. ביום 3/8/08 אושפזה התובעת שוב בשל זעזוע מוח. ד. ביום 30/1/09 אושפזה התובעת שוב בשל טשטוש ראיה פתאומי בעין שמאל וסחרחורות. ה. ביום 17/3/09 אושפזה התובעת שוב בבית החולים שערי צדק בירושלים עקב הקאות חוזרות, כאבי בטן מלווים בעליית חום. ו. בחודש 7/09 עברה התובעת אירוע מוחי נוסף. 14. בעל התובעת העיד בפני והבהיר, כי בחודש 6/08 עברה התובעת אירוע מוחי אשר בעקבותיו חלה התדרדרות במצבה והתובעת הייתה צריכה עזרה מרובה בפעולות היום יום. לדבריו, לאחר האירוע הנוסף בחודש 7/09 חלה התדרדרות נוספת במצבה. עדותו הייתה מהימנה והיא נתמכה בראיות שהוגשו בעניין זה.. הבעל העיד, כי לאחר האירוע הראשון היד של התובעת הייתה משותקת, כל צד שמאל, הייתה רועדת ולא יכלה לעמוד. הבעל הבהיר, כי אמנם התובעת הייתה נעזרת במקל להליכה אולם הייתה נופלת ולכן הייתה זקוקה לעזרה והכוונה. לדבריו, היה מאכיל את התובעת בכפית משום הרעד בידיה. 15. הנתבע טען כי אין כל ממש בטענות התובעת וכי דו"ח הערכת התלות מיום 20/11/08 משקף נאמנה את מידת תלותה של התובעת באותה העת. הנתבע הסכים להעביר לבדיקה נוספת את טענות התובעת לגבי רחצה והפרשות. לאחר בדיקה נוספת כאמור, הודיע הנתבע כי הוא עומד על עמדתו כי באותה העת התובעת לא הייתה זקוקה לסיוע נוסף ברחצה ובהפרשות אולם יחד עם זאת טען, כי ביום 1/7/09 נבדקה התובעת שוב בשל החמרה במצבה (שטף דם במוח וזיהם בדרכי השתן) ונמצאה זכאית לקצבת סיעוד בשיעור 150%. 16. מר קאדר, מבצע הערכת התלות מיום 20/11/08 העיד בפני לגבי פעולות היום יום שהדגימה התובעת. לגבי אכילה טען, כי לא ביקש הדגמה מהתובעת אלא הסיק כי התובעת איננה זקוקה לעזרה משום שלדבריו, לא היה רעד בידיים והיד תפקדה ללא הגבלה. לגבי רחצה טען, כי הדגים רחצה על ידי רחיצת ידיים ושטיפת פנים בכיור בלבד. לגבי הפרשות טען, כי הוא הסיק מיתר הסעיפים וההדגמות, כי התובעת איננה זקוקה לעזרה בהפרשות. העד נחקר בעניין זה ועדותו לא הייתה ברורה. העד לא הצליח להסביר לבית הדין כיצד ייתכן, בניגוד למסמכים הרפואיים ולבדיקות והערכות שבוצעו לתובעת, כי מצבה השתפר בדיוק באותה העת שבוצעה הערכת התלות על ידו: "ש. קשה לי להבין, איך מישהו שזקוק לעזרה רבה בהלבשה ורחצה ובניידות, ולא זקוק לעזרה בשירותים. ת. בניידות לא הייתה זקוקה לעזרה. ש. אני מחזיק בידי את הבדיקה הקודמת שהייתה 3 חודשים לפני שביצעת את הבדיקה - בשירותים, הפרשות נקבע 2 - זקוקה לעזרה רבה. ת. לא יודע מה היה לפני הבדיקה שלי. ש. שהיא זקוקה לעזרה רבה זה שהיה לפנייך לפני 3 חודשים ופתאום אצלך לא זקוקה לעזרה. ת. אולי היה אירוע והשתפר המצב. ש. אם אגיש לך שאחרי חודשיים שוב קיבלה אירוע זה ישנה את התוצאה. ת. לא. בעת הבדיקה שלי זה מה שהיה, אח"כ לא יודע. ש. בחודש שישי נכנסה לבית חולים, בשביעי 2008 נכנסה שוב לבית חולים בשמיני נקבע שהיא זקוקה לעזרה רבה, בינואר 2009 שוב נכנסה לבית חולים במרץ 2009 שוב נכנסה לבית חולים, הייתה בדיקה לפנייך שקבעה שהיא זקוקה לעזרה רבה ואחרייך נקבע שזקוקה לעזרה מוחלטת ואתה באמצע אומר שהיא לא זקוקה לכלום. זה סביר? ת. בבדיקה שלי היתה 4 חודשים אחרי האירוע והייתה לה עזרה, וסביר שיש שיפור והחלמה. לא כתבתי שהיא עצמאית לגמרי. ש. האם סביר שלאורך זמן מ 6/08 עד 3/09 כשנכנסה לבתי חולים האם פתאום לא תהיה זקוקה לעזרה בשירותים ת. מאוד סביר אחרי 4 חודשים שהיא השתפרה, מצבה יותר טוב", (עמ' 9 לפרוט' ש' 18- עמ' 10 לפרוט' ש' 7) 17. זאת ועוד עלה מעדותו, כי דו"ח הערכת התלות הודפס על ידו בביתו וכי הוא לא שמר את טיוטת התרשומת אשר בוצעה בעת הערכת התלות. העד לא נתן כל הסבר שבדין לאי שמירת הטיוטה שנערכה על ידו בזמן אמת. 18. לאחר שקילת טענות הצדדים שוכנעתי כי יש לקבל את התביעה. דו"ח הערכת התלות שבוצע לתובעת ביום 6/8/08, שלושה חודשים בלבד לפני הדו"ח מיום 20/11/08 העלה, כי התובעת תלויה במידה רבה בזולת לרבות בניידות ובהפרשות. מהראיות שהובאו בפני שוכנעתי, כי מצבה הרפואי ומידת תלותה של התובעת בזולת לא השתפר מיום 6/8/08 ועד ליום 20/11/08 ואף לאחר מכן. בתקופה זו כאמור, התובעת אושפזה מספר פעמים בבית חולים ודו"ח סיכום המחלה מעיד היטב על מצבה הרפואי באותה העת. הדבר משליך בוודאי על מידת תלותה של התובעת בזולת. לא הובא בפני כל הסבר מניח את הדעת לטענת הנתבע, כי חל שיפור במצבה של התובעת. ההיפך הוא הנכון. כל המסמכים הרפואיים והעדויות שהובאו בפני מעידים על התדרדרות במצבה של התובעת. שוכנעתי, כי בעל התובעת ובני משפחתה עזרו ועוזרים לתובעת מדי יום בניידות, על מנת שלא תיפול, ברחצה ובהפרשות. זאת ועוד, לא מצאתי כל הסבר מניח את הדעת לקביעה מיום 20/11/08 לפיה, התובעת זקוקה לעזרה בהלבשה וברחצה אולם איננה זקוקה בעזרה בהפרשות. מהשוואת הדוחות שבוצעו לתובעת כאמור ביום 6/8/08 וביום 1/7/09 עולה, כי דו"ח הערכת התלות שבוצע ביום 20/11/08 איננו סביר ואינו תואם למצבה של התובעת. 19. לאור האמור לעיל, התובעת זכאית לגמלת סיעוד בתקופה הרלוונטית. הנתבע יפצה את התובעת בגין אי תשלום הגמלה בתקופה הרלוונטית ושלילתה שלא כדין מהתובעת. למען הסר ספק, כפי שנקבע על ידי בית הדין והצדדים, התקופה שבמחלוקת הנה מיום 25/6/08 ועד סוף חודש 6/09. 20. משמדובר בתיק סיוע משפטי, אין צו להוצאות. ניתן היום, כ"א שבט תשע"א, 26 ינואר 2011, בהעדר הצדדים. סיעודעזרת הזולת / עזרת צד שלישי