הוכחת תאונת פגע וברח בתביעה אזרחית

מה הדין בסוגיית הוכחת תאונת פגע וברח בתביעה אזרחית ? על הטוען לפגיעה בתאונת "פגע וברח", מוטל נטל הוכחה מוגבר שהינו מעבר למאזן ההסתברויות. בפסק דינו של כב' השופט (כתוארו אז) לרון בת.א. 145/87 אבו ליגיען נ' קרנית הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (לא פורסם, 6.6.91) ענאמר: "אינני בא לקבוע בוודאות שגירסת התובעים איננה נכונה וכי הגירסה שהועלתה על ידי הנתבעת היא הנכונה אבל גם לפי עיקרון מאזן ההסתברויות, שבהתאם לו נקבע נטל הראיה על התובע בתביעה אזרחית, נראה לי שכפות המאזניים נוטות בברור לעבר המסקנה שגירסת התובעים איננה נכונה ולכן לא עמדו בנטל הראיה שהיה מוטל עליהם להוכחת הגרסה עליה מבוססת תביעתם...". תביעה על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, גם כאשר מדובר בתביעה כנגד קרנית, הינה בגדר תביעה אזרחית, המוכרעת לאור בחינת העדויות וגרסאות הצדדים על בסיס מאזן ההסתברויות. משפט תעבורהתאונת דרכיםתאונת פגע וברח / הפקרהתביעה אזרחית