הוספת תובע במשפט האנגלי

תקנה 24 לתקנות סדר הדין האזרחי מתירה לבית-משפט או לרשם לצרף שמו של אדם "שהיה צריך לצרפו כתובע... או שנוכחותו בבית-משפט דרושה כדי לאפשר לבית-משפט לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלימות בכל השאלות הכרוכות בתובענה". אמנם בעבר נהגו לפרש את תקנה 24 פירוש מצמצם ובארץ אומץ פסק-הדין 273 . All e.r 1(1956) amon v. Raphad tuck כפי שראינו בע"א 83/64 על הצורך להרחיב את יריעת צירוף צד לתובענה, עמד הלורד דנינג בפסק-הדין 496 . All e.r 3(1969) re vandervell trusts והוא קובע (בעמ' 499): .those words should be given a liberal construction"...lord esher, m.r. said as much in byrue v. Brown ... Wherever a court can see in the transaction brought" before it that the rights of one of the parties will or May be so affected that under the forms of law other , actions may be brought in respect of that transaction-the court shall have power to bring all the parties being. It is not necessary that the evidence in the issues fore it, and determine the rights of all in one proceed Raised by the new parties being brought in should be , it is sufficient if the main evidence; exactly the same"...and the main inquiry, will be the same ומוסיף לורד דנינג, לאחר שהוא מזכיר את פסק-הדין בענין amonהנ"ל ואחרים, ואומר: ... That narrow interpretation should no longer be" whenever it is just and convenient to do so. It would interpretation so as to enable any party to be joined relied on. We will in this court give the rule a wide Proceedings in which the selfsame issue was raised, be a disgrace to the law that there should be two parallel Different and inconsistent results are to be deplored and leading to different and inconsistent result... Such Avoided . It can be done by bringing all parties before . The court so as to have the issue finally decided between"all of them and so that all be bound יש לזכור, שתקנה 24 מציינת שני מקרים חלופיים לצירוף צד. האחד: שהיה צריך לצרף את האדם, שצירופו מבוקש עתה, מלכתחילה (וזאת על-פי המבחנים שבתקנות 21- 1). והשני: שלמרות שלא היה צורך לצרף אותו אדם על-פי התקנות הנ"ל, יש לצרפו לשם מתן אפשרות לבית-משפט לפסוק "ביעילות ובשלימות בכל השאלות הכרוכות בתובענה. משפט אנגלימשפט משווהצירוף / החלפת בעלי דיןהמשפט האנגלו אמריקאי