מהם השיקולים במתן היתר המצאת כתבי בי דין לחו''ל ?

ככלל בית משפט נוקט משנה זהירות בבקשה להיתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט. בבוא בית משפט לשקול אם להתיר המצאת כתבי בי-דין מחוץ לתחום על בית המשפט לבחון קיומם של 3 תנאים; א. האם למבקש "עילת תביעה טובה". ב. האם מתמלאים התנאים באחת מפסקאותיה של תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי. ג. האם בית המשפט הישראלי הוא הפורום הנאות לדיון בתובענה. בבקשה להיתר המצאת כתבי בי-דין מחוץ לתחום השיפוט או ביטול ההיתר שניתן במעמד צד אחד, אין בית משפט עורך חקירה מעמיקה היורדת לשורשו של הסכסוך. המבקש היתר אינו מחויב להראות שיש לו עילה טובה במידה הדרושה לזכייה במשפט; די שיראה כי יש בסיס לתביעתו ושעילת התביעה ראויה להתברר (ר' ע"א 548/79 ורנבוט ואח' נ' אלבה חברה לציוד וחומרים בע"מ ואח', פ"ד לד(4) 339, 337; ע"א 625/73 קורנול נ' קורנול, פ"ד כט(2) 259, עמ' 267-268; ע" 98/67 ליהבה נ' גזית ושחם חברה לבניין בע"מ, פ"ד כא(2) 248, 243). משפט בינלאומימסמכיםשאלות משפטיותבעל דין בחו"ל / חברה בחו"להמצאת כתבי בי דיןכתבי טענות / כתבי בי דין