מניין ימי הפגרה בבקשה לביטול פסק בוררות

האם יש להביא את ימי הפגרה בחשבון במניין הימים הקבוע להגשת בקשה לביטול פסק בוררות ? חברה הגישה בקשה לדחייה על הסף של הבקשה לביטול פסק הבורר, מחמת איחור בהגשתה. לטענתה, על פי חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 המועד להגשת בקשה לביטול פסק בוררות הוא 45 ימים מן המועד שהומצא למבקשת פסק הבורר כאשר ימי הפגרה מובאים במניין הימים להגשת הבקשה לביטול, הואיל ותקנה 529 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 אינה חלה על המועד הקבוע בחוק הבוררות. האם יש להביא את ימי הפגרה בחשבון במניין הימים הקבוע סעיף 27 לחוק הבוררות, לשם בקשה לביטול פסק בוררות ? התשובה לשאלה זו בפסיקת בתי המשפט אינה אחידה, וההלכה בעניין איננה חד משמעית: מומלץ לעיין בפסיקה להלן: רע"א 9460/00 איזנברגר נ' קדר רע"א 7393/04 אברמוביץ נ' רוני סיני יזמות והשקעות בע"מ רע"א 7978/07 חבר לחייל בע"מ נ' האגודה למען החייל יישוב סכסוכיםפגרהבוררותביטול פסק בוררות