מהי הסמכות העניינית של בית הדין לשכירות ?

בית דין לשכירות יהיה מוסמך לדון בכל ענין הנובע מהנושאים להלן לפי הגדרת בחוק הקנת הדייר: 1. דמי שכירות מוגנת של דירות 2. דמי שכירות מוגנת של בתי עסק 3. הפחתות מדמי שכירות מוגנת 4. שירותים ותיקונים בדיירות מוגנת בתחום סמכות זו יהיה כוחו של בית דין לשכירות ככוחו של בית משפט שלום במשפט אזרחי. כלומר, בנושאים במפורטים לעיל, לבית הדין לשכירות יש סמכות מקבילה לסמכות בית משפט השלום או בית משפט המחוזי סמכות ענייניתבית הדין לשכירותשאלות משפטיותשכירות