צו מניעה זמני במסגרת תביעה על הפרת מדגם

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא צו מניעה זמני במסגרת תביעה על הפרת מדגם: שבדיה חברה ליצור רהיטי נתניה בע"מ, להלן "המבקשת", מחזיקה בשני מידגמים שנרשמו ע"י רשם הפטנטים והמידגמים, אשר לגביהם הוצאו שתי תעודות רישום ב- 27.6.83ותוקפם של הרישומים הוא מיום .21.1.82 בפנינו בקשה שהגישה המבקשת נגד חמישה משיבים, כולם מיוצגים ע"י עו"ד רייזינגר. המשיבה הראשונה הינה דורון חברה ליצור רהיטים בע"מ (להלן "דורון") אשר לפי הטענה מייצרת ומשווקת דגמים שיש בהם משום הפרת זכויות המבקשת. משיבים 2, 3הם מנהלי דורון, ויתר המשיבים הם משווקים של תוצרת דורון. ב- 10.7.83הגישה המבקשת נגד המשיבים תביעה לצו מניעה ופצויים בגין הפרת המידגמים. הבקשה המונחתלפנינו היום היא בקשה לצו מניעה זמני במסגרת התביעה, צו מניעה הבא, בין היתר, לאסור על המשיבים לייצר לשווק וכו' פרופיל ופינה שיש בהם משום הפרת המידגמים האמורים לעיל. מידגם ראשון (שמספרו 8870) הוא בגין פרופיל ומידגם שני (מספרו 8871) הוא בגין פינה המתחברת לפרופיל. הפרופיל והפינה הם מעוגלים ותכליתם, כאשר מלבישים אותם על קצוות של רהיטים, למנוע מכה מקצה חד לאדם הנתקל בקצה הרהיט. מבין אני כי בזמן האחרון משתמשים יצרנים שונים בסוגים שונים של פרופילים שתכליתם אותה תכלית. אין, למעשה, מחלוקת כי דורון מייצרת פרופיל ופינה שהם דומים לפרופיל ולפינה נשואי המידגמים, אם כי יש הבדל בצורה; ההבדל הוא בלתי משמעותי לגבי התכלית הנדרשת מהפרופיל והפינה, ואפילו ניתן לומר, כי יתכן שהפרופיל והפינה של דורון עונה על הדרישות המוצגות בפני אביזרים אלה אולי בצורה יותר טובה מאשר הפרופיל והפינה של המבקשת. טענתם של המשיבים היא כי המבקשת לא היתה ראויה לקבל את רישום המידגמים בזמן שקיבלה אותם, מאחר ועוד לפני כן השתמשו בארץ באביזרים כגון זה לאותם צרכים, ובתצהיר שהוגש מטעם המשיבים פורטו 3יצרנים או משתמשים בפרופילים מסוג זה, דהיינו: יעקב ברג, רים ורהיטי דמבו. הוסבר לי, כי יעקב ברג ובניו משתמשים בפרופילים שהם מרובעים ועל כן אין הם משיגים את מלוא המטרה שלה מצפים מהפרופיל, כי במידה מסויימת ניתן עוד להיתקל בחוד הפרופיל, אמנם "חוד" לא חד ביותר, אך בכל זאת קצה. אשר לרהיטי דמבו, הרי הם עשויים עם פרופילים המתחברים זה בזה במקום פינה מבלי שתהיה פינה מיוחדת המתחברת לשני פרופילים. זה בא מצד אחד וזה מצד שני, אלא הפרופילים מיוצרים בצורה כזו שאחד כבר "מעוגל" בסופו ומכיל איפוא פינה ומתחבר עם פרופיל שני ישר. לגבי רים לא נאמר דבר בתצהיר, פרט לכך שהם מייצרים פינות ופרופילים מעוגלים דוגמת זה שהמבקשת טוענת לו. לא הובאו שום דגמים או שום צילומים או הסברים מתוכם נתן ללמוד אם טענה זו נכונה. מאידך הציגו המשיבים בפני במהלך הדיון פרופיל - מוצג נ'1, שהוא מתוצרת חברה בלגית בשם סטילמנס, והמיובא לארץ ע"י חברת "יעד רהיטים בע"מ". המשיבים טוענים כי הם מחקים את הדגם של סטילמנס (ברשות חברת יעד), מאחר שהדבר יוצא להם יותר זול מאשר לקנות את מוצרי סטילמנס המקוריים, אין אפילו טענה כי סטילמנס מייבא גם פינות, דהיינו: אביזר אשר לגביו ניתנה תעודת הרישום 8871, ואין מנוס מתוך הטיעון והחקירה הנגדית מלהסיק, כי הפינה בה משתמשת דורון היא חיקוי לדגם של המבקש. אני קובע את העובדות דלעיל, אם כי יתכן שהתצהיר איננו מנוסח במדוייק בהתאם לדרוש לפי החוק, אולם בשלב זה איני חפץ להקפיד על ענייני פרוצדורה. טענה נוספת היא, כי מאחר והתעודות ניתנו לגבי מבנה פרופיל ומבנה פינה בסוג "06-6", והכוונה ללא ספק היא לריהוט אחר וחלקי ריהוט כמפורט בתוספת השלישית לתקנה 6של תקנות המידגמים, הרי אין הן נותנות הגנה לפרופילים ולפינות המותקנים על סוגי רהיטים המפורטם באופן מיוחד באותה תוספת כגון מיטות, שולחנות, רהיטי אחסון וכו'. טענה זו אינה נראית לי. לאחר עיון בתקנה 6סבור אני כי סיווג זה אינו בא אלא לנוחיות הרישום ולא יותר. במקרה כזה, אם כי יכול ביהמ"ש להחליט במסגרת בקשה לצו מניעה זמני כי תעודת רישום מידגם לא היתה צריכה להיות מוצאת בגלל כך שקדמו לה פרסומים, הרי לא יעשה זאת אלא כאשר יש בפניו ראיות ברורות לכך. במקרה זה שבפנינו אין הראיות ברורות די צרכן והכף נוטה יותר להחלטה כי התעודה הוצאה כחוק ויש על כן לתת את צו המניעה בהתאם לעתירה, אולם ביהמ"ש מתחשב כאן גם במאזן הנוחיות ועל כן נותן הוא את הצו כך שיכנס לתוקפו בעוד 3שבועות מהיום, כלומר ביום 8.8.83וזאת בכדי שדורון תוכל לפנות לרשם הפטנטים והמידגמים ולהביא בפניו את כל טענותיה במפורט, ואם אפילו רשם הפטנטים לא יוכל עד אז להוציא צו סופי, הרי יש להניח שבמקרה שיש מקום יוכל להוציא צו זמני. הוצאות בקשה זו בסך 000, 5שקל לפי התוצאות. צו מניעה זמנימדגםצוויםצו מניעה