פגיעת ברך בתאונת עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פגיעת ברך בתאונת עבודה: זוהי תביעה להכיר בפגיעה בברך שמאל כתאונה מיום 31.7.08 כתאונת עבודה. להלן עובדות המקרה: 1. התובע, יליד 1974, עבד בחברת אום חיסום בע"מ כעובד בזכוכית. 2. ביום 31.7.08 במהלך עבודתו, תוך כדי ביצוע פעולת העמסת לוחות זכוכית, נפלו לוחות זכוכית במשקל של עשרות ק"ג על התובע ופצעו אותו קשה. 3. התובע הובהל בדחיפות לבי"ח רמב"ם ואושפז תחילה בחדר הלם (ראה מסמך ג1 מיום 31.7.08) ואובחנו אצלו הפגיעות הבאות: א. שבר BURST של חוליה L2 עם הנמכה של 40% וחדירה של 25% לתעלת השדרה. ב. שבר של RAMUS PUBIS אינפיורי מימין. ג. שבר של סקפולה משמאל. ד. קונטוזיה ריאתית מינימלית מימין. ה. קונטוזיה של בית חזה אחורית. ו. שבר באף. ז. פגיעה בשפה עליונה - בוצעה תפירה. 4. התובע הועבר מחדר הלם לאחר מכן למחלקה האורתופדית ב' בביה"ח רמב"ם ושם נרשם: ביחס לבדיקתו הגופנית בעת קבלתו למחלקה הנ"ל כדלקמן (ראה מסמך ג1 סיכום אשפוז): גפיים - שפשוף בברך משמאל, שפשוף מעל הסקפולה משמאל. בדיקה אורתופדית גפיים תחתונות - מזיז כפות רגליים, תחושה שמורה, רפלקסים תקינים מפרק ברך - שמאל - שפשוף עורי. 5. התובע שוחרר מביה"ח רמב"ם ביום 5.8.08 וזומן לבדיקה בביה"ח רמב"ם ביום 7.9.08 במרפאת גב. 6. ביום 29.8.08 קיבל התובע מד"ר מוברשם יחיא - רופא המשפחה הפניה דחופה לרופא אורתופד, וכשהרופא ציין כי התובע מתלונן על "כאבים בברך שמאל". 7. התובע נבדק במהלך חודש אוגוסט 2008 ע"י ד"ר מוסטפא עבד אל-עזים מומחה לכירורגיה אורטופדית. התובע התלונן בפניו על כאבים בברך שמאל, והרופא ציין, כי בבדיקה: "אין נפיחות בברך או נוזל תוך ברכי. כאבים בתנועת הברך". וכן ציין באבחנות: "CONTUSION KNEE AND LOWER LEG" (ראה מסמך ג4 לכתב התביעה). 8. גם בביקורו אצל ד"ר מוברשם יחיא בתאריך 11.10.08 המשיך התובע להתלונן על כאבים בברך שמאל ושוק שמאל ולכן הופנה שוב להתייעצות עם רופא מומחה באורתופדיה (ראה מסמך ג6 שצורף לכתב התביעה). 9. בבדיקה אצל רופא אורתופד ביום 19.10.08 ד"ר פאר אמין התלונן התובע על פגיעה בברך שמאל. בבדיקה הגופנית כתב הרופא: "רגישות ונפילות מעל ברך שמאל, הגבלה בתנועות" (ראה מסמך ג7) שצורף לכתב התביעה. 10. גם בבדיקה מיום 30.10.08 המשיך התובע להתלונן בפני ד"ר פאר אמין על כאבים בברך שמאל וכי הוא מתקשה בהליכה ובעליה במדרגות. בבדיקה גופנית ציין הרופא: "רגישות ונפיחות בברך שמאל, הגבלה בתנועות" (ראה מסמך ג10 שצורף לכתב התביעה). 11. ביום 2.11.08 עבר התובע בדיקה במכון לרפואה גרעינית בביה"ח בני ציון בחיפה ושם צויין כדלקמן: ממצאים: קיימות קליטות מוגברות באספקט באחורי של חוליות T6- T8, ב-ACS RT, ב- GREATER TUBERCLE של הומרוס מימין ובברך שמאל. סיכום: הממצאים בחוליות T6- T8 ובברך שמאל - שינויים פוסט טראומתיים ואורטריטיים" (ראה מסמך ג11 שצורף לכתב התביעה). 12. בתאריך 9.11.08 בוצעה לתובע בדיקת סונר של ברך שמאל צד אחד. בוצעה סקירה על קולית של ברך שמאל, ובה נקבע כי מדובר ב"שינויים ניווניים גרמיים" (ראה מסמך ג'12 שצורף לכתב התביעה). 13. בתאריך 12.11.08 נבדק שוב התובע ע"י ד"ר פאר אמין מאחר והתובע המשיך להתלונן בפניו על כאבים בברך שמאל. המומחה ציין כי US בברך שמאל 9.11.08 - ללא ממוצא חריג. בבדיקה הגופנית ציין כי קיימת: "רגישות מעל ברך שמאל ללא נפיחות, מבחן מניסקיאלי חיובי, מגירה +- יש צורך לבדיקת MRI לברך שמאל לבירור הכאבים". (ראה מסמך ג14 שצורך לכתב התביעה). 14. בתאריך 24.12.08 בוצעה לתובע סריקה בתהודה מגנטית של ברך שמאל והאבחנות היו כדלקמן: "קרע נרחב אלכסוני בקרן אחורית של הסוהרן המדיאלי עם מעורבות שטח הפנים התחתון. PCL קרע בקרן קדמית בסהרון זה. קרע ברצועה אנטר מניסקיאלית, קרע ב-ACL בחלק תחתון. קרע תוך רצועתי חלקי ב- PATALLA BIPARTITA בצד ליטרלי קטע קטן. (ראה מסמכים ג1-7 + 18 שצורפו לכתב התביעה". 15. מן הראוי לציין כי ב"כ התובע הגיש לביה"ד 30 מסמכים רפואיים ג1 עד ה30 מתאריכים שונים כולל תעודות רפואיות לנפגע בעבודה. בתעודות הרפואיות לנפגע בעבודה בתאריך 7.9.08 המתייחס לתקופה מיום 31.7.08 ועד 10.9.08 ועד 7.9.08 לא צוינה הפגיעה בברך שמאל של התובע. (ראה מסמכים ג26-ג27). הפגיעה בברך שמאל צוינה לראשונה במסמך ג28 מיום 13.9.08. בתעודה הרפואית הנוספת לנפגע בעבודה שבה אושרו ימי אי-כושר לעבוד מ-8.9.08 ועד 30.9.08. 16. כן יש לציין כי בטופס התביעה שהגיש התובע לנתבע ביום 25.8.08 הוא ציין במפורש בין שאר הפגיעות גם פגיעה בברך (ראה מסמך א' שצורף לכתב התביעה). 17. ביום 24.9.08 הכיר הנתבע בפגיעות שנגרמו לתובע בתאונה מיום 31.7.08 כדלקמן: א. שבר פיצוץ חוליה L2 . ב. שבר עצם השכמה השמאלית. ג. שבר האגן הקטן מימין. ד. חבלת בית חזה וריאות. ה. שבר באף. ו. שטף דם בראש מאחור. 18. הנתבע לא הכיר הפגיעה בברך ולא אזכר אותה כלל במכתבו מיום 24.9.08 כאילו לא ארעה כלל. 19. ב"כ התובע טוען, כי על בית הדין לקבוע, כי התובע נפגע בתאונה בברך שמאל ולטענתו השאלה במחלוקת הינה האם מוסמך ביה"ד לדון בשאלת הפגיעה בברך שמאל או לאו. ב"כ הנתבע לעומתו טוענת, כי מאחר והועדות הרפואיות דנו בענין הברך השמאלית על-כן על התובע למקד את תביעתו במסלול הועדות ברפואיות בלבד. אך אם ביה"ד לא יקבל את טענות הנתבע בנדון אזי ביה"ד מתבקש למנות מומחה רפואי בשאלת הקשר הסיבתי בין התאונה לבין הפגיעה בברך שמאל. לאור כל האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן: 20. בדו"ח הוועדה הרפואית מיום 28.12.08 החבלה בברך שמאל אינה מאוזכרת ואף לא נדונה ע"י הוועדה הרפואית שקבעה לתובע 100% נכות זמנית מיום 8.9.08 ועד ליום 0.11.08, ו-10% נכות לצמיתות לפי סעיף 37(8(ב) מ-1.12.08 בגין שבר באף חוליה L2, ו-0% נכות לצמיתות לפי סעיף 69(1)א' בגין החבלה באף. כן נקבע כי אין מקום להפעלת תקנה 15 כי התובע מסוגל ואף חזר לעבודתו. 21. בוועדה הרפואית לעררים מיום 18.3.09 כן היתה התייחסות לתלונות התובע בגין כאבים בברך שמאל במסגרת ממצאים ונימוקים בסעיף 21 לפרוטוקול הוועדה ושם צוין: "קליטות מתאימות לשינויים פוסט-טראומתיים ואורטרטיים ב- D6- 8 ובברך שמאל". וכן צוין כי בבדיקה: "ללא חסר מוטורי בגפיים תחתונות". באבחנות - לא נזכרת הפגיעה בברך שמאל, וגם לא בסיכום ומסקנות שם נקבע: "מדובר על כ-7.5 חודשים לאחר פציעות מרובות. מצבו עדיין זמני. צפוי להשתנות בעוד כחצי שנה שיתרחש חיבור מלא של כל השברים. לכן הוועדה קובעת נכות זמנית בשיעור של 40% החל מ- 10.12.08 - 30.9.08". 22. בבדיקה מיום 1.10.09 בוועדה רפואית מדרג ראשון שוב התלונן התובע על כאבים בברך שמאל והוא נבדק ביחס לתלונותיו ובמימצאים נרשם כדלקמן: "בזמן ישיבה במיטה עם רגלים מחוץ למיטה, החזרים שמורים דו-צדדי מבחן הרמת רגל 70 מעלות דו-צדדי. בזמן שכיבה במיטה ברך שמאל ישנה תפיחות אך ללא נוזל חופשי. יישור 0 מעלות. כיפוף 160 מעלות. היקף ירך שמאל 10 ס"מ מעל הפיקה 49 ס"מ. ברך ימין נקודה מקבילה 51 ס"מ. היקף בגובה הפיקה משמאל 41 ס"מ מין נקודה מקבילה 40 ס"מ. מבחן הרמת רגל ימין 80 מעלות, משמאל 70 מעלות. לעומת זאת באבחנות - אין כל אזכור לנושא ברך שמאל וכך גם בסיכום ובמסקנות של הוועדה שקבעה לתובע 10% נכות לצמיתות מ-1.10.09 ובגין הבלה קלה בחוליות ע"ש ו-5% בגין שבר בחוליה L2 סה"כ 14.5%. לא הובא לידיעת בית הדין אם הוגש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון. 23. בנסיבות אלה אני קובעת כי פקיד התביעות טעה במכתבו מיום 24.9.08 בו הכיר רק בפגימות שפורטו במכתבו הנ"ל ומחובתו היה להכיר גם בפגיעה בברך שמאל כנובעת מהתאונה כי היה עליה רישום ותיעוד רפואי כבר באשפוז הדחוף של התובע ביום 31.7.08. בביה"ח רמב"ם בעקבות התאונה באותו היום. מדובר בפגיעה חיצונית של נפילת לוחות זכוכית על התובע שגרמו לו לפגיעות רבות כשביניהן היתה גם החבלה בברך שמאל אשר במועד הארוע אולי נראתה כפגיעה קלה יותר משאר הפגיעות, אך אסור היה לפקיד התביעות לתעלם ממנה. בנסיבות אלה אין הצדקה משפטית למינוי מומחה רפואי בשאלת הקשר הסיבתי בין הארוע לבין הפגיעה בברך שמאל. 24. יתר על כן - בכל ביקוריו של התובע אצל הרופאים השונים הוא התלונן על כאבים בברך שמאל ויש תיעוד רפואי למכביר על כך. 25. על כן אני קובעת כי ביום 31.7.08 נפגע התובע גם בברך שמאל. על הנתבע לזמן את התובע לבדיקה בפני הוועדה הרפואית של הנתבע אשר מחובתה לבדוק את התובע ולהתייחס במפורש לפגיעות שנגרמו לו בברך שמאל החל מיום 31.7.08 ואילך ולקבוע את דרגת נכותו מהפגיעה הנ"ל ולנמק את החלטותיה כנדרש. 26. על הנתבע לשלם לתובע הוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 2,500 ₪ בתוך 30 יום מהיום. ברכייםתאונת עבודה