קביעת נכות תפקודית לנפגעי תאונות דרכים

בית המשפט ציין כי לנכות האורטופדית השלכה תפקודית ממשית. אף הנכות עקב דלקות ופצעים בקרנית, יש השלכה תפקודית. לעומת זאת, לכריתת הטחול, השלכה תפקודית מזערית אם בכלל. הוא הדין לגבי הנכות עקב צלקות בעפעף דבר הגורם לסגירה בלתי תקינה. לגבי הצלקת האורכית בבטן - הרי שלזו השלכה תפקודית מסויימת שכן אין המדובר בצלקת רגילה, אלא בצלקת הפוגעת בדופן הבטן, גורמת לכאבים. הנכות הרפואית המשוקללת של הנפגע הייתה 37.7%. בית המשפט העמיד את נכותו התפקודית בשיעור של 25%. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דוגמא לקביעת נכות תפקודית לנפגעי תאונת דרכים: 1. התובע נפגע בתאונת דרכים ביום 30/9/95. 2. התובע יליד 3.3.61. 3. עקב התאונה נפגע התובע פגיעה בחלקי גוף רבים, בעיקר בראשו בעיינים, בית החזה, בבטן, שבר ביד שמאל, שברים בצלעות, כריתת טחול. 4. בית המשפט מינה לתובע מומחים בשלושה תחומים. פרופ' ליברגל בתחום האורטופדיה, פרופ' דורסט בתחום הכירורוגיה, ד"ר רונן בתחום העיינים. 5. חוו"ד פרופ' ליברגל - המומחה קובע כי התובע סבל מחבלה קשה בכל גופו. התובע סבל מחבלה בכתף שמאל של שבר עם פריקה וחבלה בברך שמאל. בברך לא מצא המומחה נכות. לגבי הכתף מצא המומחה הסתיידות סביב המפרק והגבלה קלה בתנועות. לפיכך, המומחה מצא הגבלה קלה בתפקוד גפה שמאל, וקבע לתובע 10% נכות לצמיתות לפי סעיף 35(1)(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז-1956. (להלן: התקנות). 6. חווד"ד פרופ' דורסט - המומחה מפרט את הפגיעות מהן סבל התובע בבית החזה ובבטן. מדובר בשברים בצלעות, קרע בטחול, נוזל חופשי באזור האגן, עקב כך הטחול נכרת, וכן בוצע ניתוח ביד השמאלית. המומחה מציין כי עקב הניתוח נותרה לתובע צלקת אורכית, בבטנו עם בקע בצלקת. המומחה מציין כי עקב השברים בצלעות, שנרפאו, סבל התובע מנכות זמנית של 30% למשך 3 חודשים. עקב כריתת הטחול נגרמה לתובע נכות לצמיתות של 10% לפי 17(ב) לתקנות ועקב הצלקת האורכית עם בקע, 10% לפי סעיף 20(ב) לתקנות. סעיף זה עוסק במצב לאחר פציעה או ניתוח בבטן, המלווה בהתרופפות קיר הבטן, המצריך שימוש בחגורה אורטופדית. 7. חוו"ד ד"ר רונן - ד"ר רונן מציינת כי עקב התאונה נפגע עפעף עין שמאל ובוצעה תפירה על ידי רופא פלסטיקאי. עקב כך נגרמה לתובע סגירה לא טובה של העפעף ויובש בקרנית. ד"ר רונן מציינת כי היובש גורם לפצעונים בקרנית. לפיכך, קובעת ד"ר רונן 5% נכות לצמיתות לפי סעיף 59(ב) לתקנות, וזאת עקב הדלקות והפצעונים בקרנית ו - 10% נכות לצמיתות עקב צלקות שגורמות לשינוי צורת העפעפיים לפי סעיף 75(2) לתקנות. 8. אין חולק אפוא כי הנכות הרפואית המשוקללת היא 37.7%. 9. הנכות התפקודית - אין חולק כי לנכות האורטופדית השלכה תפקודית ממשית. אף הנכות עקב דלקות ופצעים בקרנית, יש השלכה תפקודית. לעומת זאת, לכריתת הטחול, השלכה תפקודית מזערית אם בכלל. הוא הדין לגבי הנכות עקב צלקות בעפעף דבר הגורם לסגירה בלתי תקינה. לגבי הצלקת האורכית בבטן - הרי שלזו השלכה תפקודית מסויימת שכן אין המדובר בצלקת רגילה, אלא בצלקת הפוגעת בדופן הבטן, גורמת לכאבים, כפי שאכן העיד התובע. לפיכך, אני מעמיד את נכותו התפקודית של התובע בשיעור של 25%. 10. כושר השתכרותו של התובע - התובע עובד כיום כרכז טיולים של בתי ספר וזאת במסגרת מדרשת בית מוריה בבאר שבע. בשנת 1999 שולם שכרו של התובע דרך משרד החינוך ושכרו עמד על ממוצע חודשי של 7,250 ₪ נטו לחודש. בשנת 2000 שולם שכרו של התובע, הן באמצעות משרד החינוך והן באמצעות מדרשת מוריה. ממוצע השכר עמד על סך של 6,500 ₪ נטו לחודש. 11. לאור זאת, אני מעמיד את שכרו של התובע נכון להיום על סך של 6,900 ₪ נטו לחודש. 12. מעדותו של התובע עולה כי לפני התאונה עבד בעבודות שונות וחלקיות. כאשר חלק מהזמן למד, וחלק מהזמן השתכר מעיסוקים שונים לרבות הוראה, הדרכת טיולים, לימוד ילדים לבר מצוה וכדומה. 13. בשנה בה ארעה התאונה, כמעט ולא עבד התובע מאחר ורצה לעשות פסק זמן כדי ללמוד. 14. יחד עם זאת, ברור כי התאונה עכבה את תוכניותיו של התובע למצוא עבודה סדירה כפי שמצא לבסוף במדרשת מוריה. ראשי הנזק והפיצוי 15. כאב וסבל - לאור נכותו של התובע, גילו ביום התאונה, וימי האשפוז בהם היה מאושפז, זכאי התובע לסכום נכון להיום בסך של 57,000 ₪. 16. סעוד בעבר - על פי חוות דעתו של פרופ' דורסט היה התובע באי כושר זמני של 30% למשך שלושה חודשים. לאור הפגיעות שנגרמו לו, הן בכתף והן בעיינים, והן השברים בצלעות, יש להניח כי התובע נזקק לטיפול וסעוד משך מספר חודשים. 17. התובע הצהיר כי אשתו לקחה חופשה ללא תשלום למשך חדשיים וחצי (ראה נספח ד' לתצהיר התובע). 18. לפיכך, אני פוסק לתובע סך של 6,000 ₪ עבור עזרה וסעוד לעבר. 19. הוצאות - התובע צירף לתצהירו מספר קבלות עבור הוצאות שהיו לו. סכום הקבלות הוא סך של 1,912 ₪. סכום משוערך להיום הוא סך של 2,500 ₪. 20. הפסד השתכרות בעבר - מאחר והתובע לא עבד עבודה קבועה ורצופה, אין לפני ראיה מדוייקת באשר לאובדן השתכרותו. כמו כן, לא ברור, מתי היה מוצא את אותה עבודה שבה הוא עובד כיום, שבה שכרו גבוהה פי כמה מהשכר אותו השתכר מעבודותיו השונות לפני התאונה. 21. מאז התאונה חלפו שלוש שנים וחצי, אולם מאז שנת 1999 עובד התובע באופן מסודר במדרשת מוריה. לפיכך, ולאור הנכויות הזמניות והנכויות לצמיתות שנפסקו לתובע, אני קובע פיצוי גלובלי לעבר של 30,000 ₪. 22. הפסד השתכרות לעתיד - נוכחנו לראות כי לאחר התאונה, מצא התובע עבודה קבועה, בשכר הגבוה בשעור ניכר משכרו לפני התאונה. לפני התאונה לא מצא התובע את מקומו, עבד בעבודות שונות, ומשרות חלקיות ובשכר נמוך. בשנה שלפני התאונה, היא השנה שהחליט ללמוד השתכר כל השנה כ - 7,500 ₪. עבודתו של התובע היא כרכז בהדרכת טיולים, המהווה תפקיד של תאום בין בתי ספר למדריכי טיולים, אם כי לעיתים עליו לצאת לשטח כדי להראות מסלולי טיולים למדריכים. אינני סבור כי נכותו התפקודית גורמת לפגיעה מהותית בשכרו של התובע וזאת לאור כל הנתונים והעובדות שהובאו לעיל. יש לזכור כי חלפו למעלה משלוש שנים לאחר התאונה, ומזה שנתיים התובע עובד, באופן סדיר. לפיכך, יש לפסוק במקרה זה סכום גלובלי שישקף את נכותו של התובע, את החשש כי בעתיד שכרו יפגע בדרך כלשהי עקב נכותו. כמו כן יש לזכור כי לתובע נותרו 25 שנות השתכרות. לפיכך, אני פוסק לתובע סכום גלובלי של 230,000 ₪. 23. סעוד לעתיד - לאור נכותו של התובע, אין חולק כי בעתיד יקשה עליו לבצע עבודות שונות וקשות בביתו. אין מדובר במגבלות המונעות לחלוטין ביצוע עבודות בית על ידי התובע, ועל כן אני סבור כי לאור גילו ותוחלת חייו, ולאור המגבלות זכאי התובע לסכום של 30,000 ₪. 24. הוצאות בעתיד - מנכותו ומצבו הרפואי של התובע עולה כי הוא סובל עד היום מדלקת בעיניו, נזקק לתרופות שונות. עניין זה מקבל תמיכה בחוות הדעת הרפואיות. ידוע כי ההוצאות מכוסות על פי חוק בריאות ממלכתי למעט השתתפות התובע בתרופות וביקורים שונים אצל רופאים שהם מומחים בתחומים שונים. לאור זאת, אני קובע לתובע פיצוי של 5,000 ₪. 25. לסיכום - לאור האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 360,500 ₪, בצירוף הוצאות המשפט, בתוספת שכר טרחת עורך דין בסכום של 46,865 ₪, בצירוף מע"מ. כל הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום המלא בפועל. נכות תפקודיתנכותתאונת דרכים