תאונה עם נהג מונית - נזקי רכוש

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונה עם נהג מונית: 1. ביום 15.4.02, ברח' רמב"ם בראשל"צ, ארעה תאונת דרכים בין מונית סיטרואן, מס' 25 - 787 - 46, נהוגה בידי מאיר מרדכי, לבין סקודה, מס' 09 - 414 - 22, נהוגה בידי גילה פייגלס, בבעלות חיים שוורץ. 2. אין חולק אודות העובדות הבאות: א. רח' רמב"ם חד סטרי, חד נתיבי, כאשר כלי רכב חונים בצידו השמאלי. ב. התאונה ארעה בין שני גנים, גן "אור מלכה" וגן "אנג'לה" כאשר המרחק ביניהם, עפ"י הערכת נהג המונית "... משהו כמו בין 20 ל - 30 מ', 20 מ'" (עמ' 4 ש' 6). ראה גם צלומים ת/1 - ת/4. ג. נהג המונית הסיע את רכבו ביציאה מהחניה סמוך לגן "אור מלכה", ברח' רמב"ם 14, אליבא לגרסתו, ובין שני הגנים, אליבא לגרסת נהגת הסקודה. ד. נהגת הסקודה יצאה מביתה ברח' רמב"ם 39, המצוי במרחק של כ - 200 מ' מגן "אור מלכה" עפ"י הערכתה, כשהיא נוסעת במורד הרחוב. 3. גדר המחלוקת, באחריות מי ארעה התאונה? א. לגרסת נהג המונית, כשהשתלב בכביש הבחין בסקודה ממרחק 150, 200 מ' כאשר הנהגת נסעה במהירות גבוהה ביותר, לא שמרה על מרחק מספיק מרכבו, התקרבה אליו יתר על המידה והתנגשה, עם חזית צד שמאל רכבה בחלק אחורי ימני של המונית. ב. האימפקט, לגרסתו, ארע במקום אותו סימן ב - X ע"ג צלום ת/2, קרי, בין שני הגנים. ג. לגרסת נהגת הסקודה היא יצאה מביתה, כשלרכבה לוקח זמן להתחמם, הבחינה בנהג המונית "... יוצא בבת אחת מהחניה..." ונסתה לפנות ימינה למפרץ, ליד הבנין שבבניה (צלום ת/2). ד. לדבריה, נהג המונית "... הציע לי ישר על המקום 500 ₪" (עמ' 3 ש' 17) בעוד נהג המונית העיד "אמרתי לה כל הנזק שיש לך זה בסך הכל בין 300 ל - 500 ₪" (עמ' 2 ש' 18). 4. לאחר ששמעתי הצדדים, התרשמתי מהופעתם ומאופן מסירת העדות, מעדיפה אני את גרסת נהגת הסקודה, אשר משתלבת עם שאר הראיות. א. המרחק בין שני הגנים, כפי שניתן להתרשם מהצלומים, וגם אליבא להערכת נהג המונית, אינו רב, 20 מ' עפ"י הערכתו הסופית. ב. התאונה, גם אליבא לגרסתו, ארעה בין שני הגנים. ג. משמע, התאונה ארעה עת יצא עם מוניתו מהחניה, כגרסת נהגת הסקודה, ולא כפי גרסתו, קרי, לאחר שהספיק להשתלב ולנסוע בכביש כ - 30 מ'. ד. מלבד עדותה של נהגת הסקודה, אשר ככלל הותירה רושם אמין, ונכונותו המיידית לשלם את נזקה, אשר הוערך על ידו בסך של עד 500 ₪, שיש בה משום "ראשית הודייה", גם אופי הנזקים בכלי הרכב תומכים בגרסתה. ה. הנזק במונית, עפ"י הצלומים וחוו"ד השמאי, כוללים פגיעות בפח דופן אחורי ובכנף אחורית ימנית, בעוד הנזק בסקודה, עפ"י הצילומים וחוו"ד השמאי, כוללים פגיעות בכנף קדמית שמאלית, ללמדך שאין המדובר בתאונת חזית אחור, אלא במונית שהיתה בסטיה ימינה, לעבר נתיב נסיעת הסקודה, והמעיכות בכלי הרכב ממחישות בברור את אופן המגע. 5. משכך, אין לי אלא לקבוע שהאחריות לארוע התאונה רובצת לפתחו של נהג המונית, אשר לא נתן דעתו לנעשה בדרך, הסיע את מוניתו ביציאה מהחניה כשהוא חוסם את נתיב נסיעת הסקודה וגורם לתאונה. 6. אשר על כן, תביעתו - תק 1126/02 (תק 1446/02 בימ"ש שלום רמלה במקור) נדחית. 7. הנזק לסקודה, בהתאם לחוו"ד השמאי ולחשבונית, 5,112 ₪. שכ"ט שמאי 550 ₪. משנדחה התיק לצורך התייצבות תובע 1, הבעלים של סקודה, אין מקום לפסוק הוצאות. 8. אשר על כן, הנתבע בתק 909/02, נהג המונית, מאיר מרדכי, ישלם לתובע 1, בעל הסקודה, שוורץ חיים, סך של 5662 ₪. התשלום יבוצע תוך 30 יום מהיום, במשלוח בדואר רשום לכתובת התובע, רח' רמב"ם 39 ראשל"צ, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל. נהג מוניתמוניתנזקי רכוש