תאונת עבודה פריקת כתף

ביום התאונה, במהלך ביצוע הניקוי בדרך המתוארת, התובע החליק, וכאשר ניסה לבלום את נפילתו פרק את כתפו השמאלית. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת עבודה פריקת כתף: 1. הצדדים הסכימו למתן פסק דין לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, מנומק בקצרה, על סמך החומר הקיים בתיק. 2. מדובר בתביעה כספית בגין נזקי גוף שאירעו לתובע, יליד 1981, בתאונה מיום 2.5.05 וכן באירוע נוסף מיום 23.8.05. נסיבות ואחריות תצהיר התובע 3. התובע עבד אצל הנתבעת בעבודות ניקיון. לפי תצהירו, ביום התאונה, 2.5.05, התובע קיבל הוראה לנקות את הבריכה החיצונית של המלון מרפש שהצטבר על קרקעיתה. מדובר בניקיון המתבצע פעם בשנה, לקראת פתיחת בריכת השחייה לעונת הקיץ. ביצוע הניקיון נעשה ע"י ריקון הבריכה מהמים (המצויים בה גם בעונת החורף). כאשר נותרת שכבה דקה של מים, מספר סנטימטרים, מתחילים לנגב את קרקעית הבריכה עם מגב ומטאטא, בכיוון שמהחלק הרדוד אל החלק העמוק יותר. העבודה מתבצעת כאשר קיימת שכבת מים דקה המעורבת עם החול שהצטבר בקרקעית, וכך ניתן לסלק את החול בהיותו נוזלי, בעזרת שכבת המים שטרם ירדה. באופן זה, העבודה בוצעה למעשה בתוך בוץ נוזלי. ביום התאונה, במהלך ביצוע הניקוי בדרך המתוארת, התובע החליק, וכאשר ניסה לבלום את נפילתו פרק את כתפו השמאלית. 4. בתאריך 23.8.05 התובע נדרש ע"י הנתבעת לדחוף מכונת קיטור כבדה ולהסיעה על הדשא. זאת, אף שהממונים עליו ידעו שטרם החלים מהתאונה. תוך כדי דחיפת המכונה חש בכאבים עזים בכתף שמאל. העדות מטעם הנתבעת 5. מטעם הנתבעת הוגש תצהירו של איתן ליברמן, קצין הביטחון של הנתבעת. ליברמן העיד כי התובע ביצע את עבודת הניקוי של הברכה עובר לתאונה, והיה לו ניסיון בביצועה. לצורך העבודה התובע צויד במגפיים מיוחדים נגד החלקה, ותודרך לעבוד לאט ובזהירות. ליברמן טען כי התאונה ארעה עקב חוסר זהירות של התובע, וכי מטרת עבודתו היתה לשטוף את רצפת הברכה, על המשתמע מכך. ליברמן העיד כי מדובר בעבודה שבוצעה ע"י התובע מספר פעמים לפני אירוע התאונה. דיון 6. תצהירו של התובע מתייחס לנסיבות. בכל הנוגע להיבט האחריות, אני סבורה שהנסיבות האמורות לעיל מקימות אחריות של הנתבעות. הפסיקה הרחיבה את חובת הזהירות של המעביד, לדאוג לקיומה של שיטת עבודה בטוחה, ולוודא כי שיטה זו מיושמת בפועל ע"י העובד. במשמע, גם אם לטענת הנתבעת התובע תודרך לעבוד בזהירות, היה עליה לפקח ולוודא כי הוא פועל בהתאם לתדרוך שניתן לו. זאת, משום שסביבת העבודה שתוארה ע"י התובע אינה בטוחה, לא נוחה לעמידה ולעבודה ומחליקה. 7. בנסיבות הענין, אינני מוצאת מקום לנכות אשם תורם. 8. דרך אירוע התאונה השנייה כפי שתוארה ע"י התובע אינו ברור דיו. בנוסף, לא מצאתי פגם בהתנהלות הנתבעת עת התובע שב לעבוד, והציג מצג כי הוא כשיר ויכול לעבוד. יתר על כן, לפי חוות דעתו של ד"ר מוזס, הפריקה החוזרת שארעה היא על רקע עברו הרפואי של התובע. 9. לאור האמור, הנזקים יידונו בקשר לתאונה הראשונה בלבד. פגיעות וטיפולים 10. בתאונה מיום 2.5.05 נגרמה לתובע פריקה של כתף שמאל. התובע הובהל לבי"ח הדסה, שם המפרק הוחזר למקומו והיד קובעה בחבישה. 11. כעולה מחוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט, ד"ר מוזס, הוחלט על טיפול ניתוחי ניתנה על רקע של פריקות חוזרות בעבר. 12. התובע נותח ביום 28.9.05, והוא שוחרר עם קיבוע בחבישה למשך חודש. לאחר הסרת החבישה, טופל בפיזיותרפיה. הנכות 13. המומחה מטעם בית המשפט, ד"ר מוזס, קבע 5% נכות לצמיתות בגין התאונה מיום 2.5.05, מתוכם 1% בגין התאונה נשוא התביעה ו- 4% בגין עברו הרפואי. באשר לתאונה השניה מיום 23.8.05, ד"ר מוזס קבע כי לתובע לא נותרה נכות נוספת. ד"ר מוזס קבע כי נכותו הזמנית של התובע עמדה על 100% למשך חודש (עד ליום 2.6.05), 50% למשך חודש נוסף (עד ליום 1.7.05) ו- 20% למשך חודש נוסף (עד ליום 1.8.05). חישוב הנזק 14. בגין כאב וסבל: מדובר בתאונה שגרמה לפריקה של הכתף, ונכויות זמניות למשך שלושה חודשים. בסופו של דבר הותירה התאונה נכות צמיתה בשיעור 1%. לאור הנתונים דלעיל, מוערך כאב וסבל בסך של 14,000 ₪. 15. הפסדי שכר לעבר והוצאות לעבר: התובע הציג תלושים לפיהם שכרו עמד על סך של 6,600 ₪. מאחר שמדובר בתאונת עבודה, הרי על התובע היה למצות את זכויותיו במוסד לביטוח לאומי. עם זאת, שיעור הפיצוי המגיע מהמוסד לביטוח לאומי הוא 75%, ומאחר שהתובע לא הציג מסמכי השתכרות כלשהם, אני פוסקת בגין הפסדי שכר מעבר למה שמכוסה ע"י המל"ל והוצאות לעבר סך גלובאלי של 4,000 ₪. 16. הנכות שנותרה היא בשיעור 1%, ואיני מוצאת מקום לפסוק דבר בגין נכות בשיעור זה, לעתיד, מה גם שהתובע לא הציג מסמכי השתכרות עדכניים. 17. מדובר בתאונת עבודה, כך שנסיעות וטיפולים מכוסות במלואן ע"י המוסד לביטוח לאומי, ואין לפסוק דבר ברכיב זה. סיכום 18. אני מחייבת את הנתבעות לשלם לתובע סך של 18,000 ₪ בצירוף שכ"ט עו"ד בסך כולל של 3,638 ₪ והחזר אגרת משפט. סכומים אלה ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל. 19. מאחר שהתיק הסתיים בפסק דין על דרך הפשרה ללא שמיעת הוכחות, אני מורה כי יתרת אגרה, ככל שקיימת, תיגבה לפי שליש האגרה החלה בניכוי האגרה ששילם התובע, לפי תקנה 6 (ב) (3) לתקנות האגרות. כתפייםתאונת עבודה