ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל: לפניי בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בחיפה ברע"א 13752-02-11 מיום 16.3.2011 (כבוד השופט מ' רניאל), אשר דחה את בקשתו של המבקש לערער על פסק דינו של בית משפט השלום בחיפה (רע"צ 38665-04-10, כבוד השופט י' וגנר- סג"נ). ראשיתה של בקשה זו אשר בפניי היא בהחלטותיה של רשמת ההוצאה לפועל בחיפה (כבוד הרשמת מ' קלמפנר נבון, תיק מספר 02-10553-09-9) אשר דחתה את בקשותיו המשיב לביטול החלטתה מיום 4.2.2010. המשיב לא השלים עם החלטה זו והגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום, אשר ביום 9.1.2011 קיבל את בקשתו וקבע כי יש לבטל את החלטה הרשמת ולהחזיר את התיק לרשם ההוצאה לפועל לשם התחשבנות. נקבע כי הנתונים ששימשו את הרשמת בהחלטה לא היו נכונים עובדתית. עוד נקבע כי על המזכירות היה ליידע את הרשמת בדבר הגשת התחשיב מאת המשיב, וכי אין לקבוע שהיה זלזול מצידו. נקבע כי יש לאפשר לו את יומו ולדון בנושא לגוף העניין. על פסק דין זה הגיש המבקש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי, אשר כאמור ביום 16.3.2011 דחה את הבקשה בקובעו כי היא אינה מעוררת כל סוגיה עקרונית המצדיקה מתן רשות ערעור. עוד נקבע כי גם לטענה העקרונית שהועלתה, בכל הנוגע לנימוקו של בית משפט השלום כי עסקינן בסוגיות פרוצדוראליות, אין כל השלכה עקרונית מעבר לנסיבות התיק הספציפי.  מכאן הבקשה שלפני, בגדרה טוען המבקש כי מדובר בבקשה בעלת משקל משמעותי, בייחוד לאור העובדה כי החלטתו של בית המשפט המחוזי מיום 16.3.2011 סותרת את החלטתו מיום 15.3.2011, שניתנה במהלך דיון שהתקיים בפניו, בה התקבלה בקשת רשות הערעור ובוטל פסק דינו של בית משפט השלום. נטען כי בהחלטה מיום 15.3.2011 סיים בית המשפט את מלאכתו, קם מכיסאו, ואין הוא יכול לשוב ולהידרש לסוגיה לאחר שכבר קיבל את בקשת רשות הערעור, דן בה כבערעור וביטל את פסק דינו של בית משפט השלום. עוד נטען כי בית המשפט המחוזי סטה מסמכותו בחוק לתיקון פרוטוקול ולתיקון טעות בפסק דין. אף לגופם של דברים נטען כי הבקשה מצדיקה התערבותו של בית משפט זה לאור העובדה כי פסק דינו של בית משפט השלום איננו עולה בקנה אחד עם לשון החוק ועם ההלכה הפסוקה. הודגש על ידי המבקש כי בקשת רשות הערעור של המשיב הוגשה לבית משפט השלום ללא תצהיר, תוך סטייה מהותית מהמועדים הקבועים בחוק ובחוסר סמכות עניינית.      לאחר שעיינתי בבקשה ובהחלטות של הערכאות שקדמו לי, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות. מושכלות ראשונים, עליהם חוזר בית משפט זה השכם והערב, הם כי רשות ערעור ניתנת רק במקרים חריגים, המעלים שאלות בעלות חשיבות חוקתית; מקרים, בהם יש לתרום לאחידותה של ההלכה; מקרים, בהם ישנה חשיבות עניינית לבעיה משפטית המועלית בהם; מקרים בהם יש חשיבות ציבורית בעניין; במילים אחרות, מקרים בהם החשיבות המשפטית חורגת מן העניין שיש לצדדים הישירים בהכרעה במחלוקת (ראו ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123(1982)). דברים אלו מקבלים משנה תוקף במקרה דנן, שכן בקשה זו היא למעשה "גלגול רביעי" של המחלוקת אשר לפנינו, אשר בתחילה נדונה בפני לשכת ההוצאה לפועל, לאחר מכן בפני בית משפט השלום ובהמשך נדחתה הבקשה לרשות ערעור לבית המשפט המחוזי. רק במקרים חריגים שבחריגים תינתן רשות ערעור בגלגול רביעי (השוו בר"ש 9092/10 עו"ד איטח אהרון נ' הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין (, 10.1.2011), וכן ראו רע"א 8272/10 חסנין נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעות אלונים (, 25.1.2011)). בעניין "גלגול רביעי" נאמר על ידי בית משפט זה ברע"א 9885/06 שלטי הגליל מ.ס (1996) בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ - סניף כרמיאל (, 18.3.2007): "צריכות לשרור נסיבות נדירות שבנדירות, קיצוניות ממש, כדי שערכאה שיפוטית רביעית תידרש לאותה מחלוקת. מעבר לנושא לעיצומו, מדיניות שיפוטית ולוא גם הליברלית ביותר, אינה יכולה ככלל להלום, בעומס שבו נתונים בתי המשפט, גלגול רביעי. ראוי שהמבקשים לפתוח הליך כזה - ואף אם חשים הם טרוניה - יתנו דעתם לזאת, ולא יכלו זמנם, ממונם וזמנו של בית המשפט". חרף טענות המבקש, לא שוכנעתי כי הבקשה דנא מעוררת שאלה משפטית כה עקרונית ומשמעותית, החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים, ושיש בה כדי להצדיק דיון ב"גלגול רביעי" בבית משפט זה. יתרה מכך, אף לגופם של דברים לא מצאתי כל פגם משמעותי המצדיק התערבותו של בית משפט זה בהליך של בקשת רשות ערעור. לעניין טענותיו של המבקש בדבר הסתירה בין החלטת בית המשפט המחוזי מיום 15.3.2011 לבין החלטתו נשוא בקשה זו, אציין כי לאחר עיון בפרוטוקול וטיעוני המבקש אכן קיימת תחושה מסוימת של חוסר נוחות מהשתלשלות האירועים בדיון שנערך ביום 15.3.2011 בבית המשפט המחוזי. בתחילת הדיון, לאחר שלא הופיע בא כוח המשיב החל בית המשפט לתת החלטה המקבלת את הבקשה לרשות ערעור ומבטלת את פסק דינו של בית משפט השלום. מקריאת הפרוטוקול כפשוטו נראה כי ההחלטה ניתנה, קרי, בסופה כתוב כי "ניתנה והודעה היום ט' אדר ב תשע"א, 15/3/2011 במעמד הנוכחים" ויש חתימה אלקטרונית של כבוד השופט רניאל. כאמור, ביום שלמחרת ניתנת החלטה אשר דוחה את הבקשה, היא ההחלטה נשוא הבקשה אשר לפניי. בית המשפט המחוזי הסביר "סתירה" זאת בהחלטתו מיום 16.3.2011 כך: "לבקשת ב"כ המשיב, נדחה הדיון ליום 15.3.11 שעה 8.30. דחיתי את בקשת המבקש לדחות את שעת הדיון, בין היתר מן הטעם שבשעה 9.00 היה עלי להתחיל בשמיעת ראיות בתיק אחר וכך כל היום. ב"כ המבקש הגיע באיחור קל. התחלתי בדיון בשעה 8.45, והתחלתי לכתוב החלטה בהעדרו של ב"כ המשיב. בעוד אני מכתיב את החלטתי, הגיע ב"כ המשיב בשעה 8.55, וטען שסבר שהדיון נדחה לשעה 9.00. כאשר ביקשתי שיראה לי את הבסיס לסברה זו, עיין בהחלטה על דחיית הבקשה לדחיית שעת הדיון, ואמר שטעה וחשב שהשעה 9.00 שננקבה בהחלטה היא שעת הדיון, והתנצל על כך. על כן, המשכתי לשמוע את הבקשה לגופה. כשקיבלתי את הפרוטוקול לידי, נוכחתי שבטעות השתילה הקלדנית את חתימתי בסוף ההחלטה שלא סיימתי עדיין לתת. לפיכך, אני מתקן את הפרוטוקול ומוחק את שורות 17-21 בעמ' 2 לפרוטוקול. ההחלטה לא נחתמה ולכן לא ניתנה. כפי שקבעתי בסוף ההחלטה, ההחלטה תשלח לצדדים, וזו ההחלטה אותה אני נותן כעת. הוצאות לחובת המשיב בשל איחורו שלא היה מוצדק, יחושבו בהוצאות הבקשה" (הדגשה שלי - ס' ג'').    מקובל עלי הסברו זה של בית המשפט המחוזי, וזאת מבלי להיכנס לטענות המבקש (שיש בהם טעם) האם מדובר בתיקון רישום בפרוטוקול או שמא תיקון טעות. מכל מקום מעשיו של בא כוח המבקש, עו"ד רונן, בעת הדיון, מלמדים כי גם הוא לא סבר שניתנה החלטה סופית על ידי בית המשפט המחוזי, ואין הוא יכול לעלות טענה זו כעת בהליך של בקשת רשות ערעור. אבהיר את דברי. מעיון בפרוטוקול מיום 15.3.2011 עולה כי בעת הקראת ההחלטה נכנס לאולם בא כוח המשיב, עו"ד גולדברג והתפתח דין ודברים בינו לבין השופט בדבר מועד הדיון, ולאחר מכן הוא ביקש לטעון (ראו עמ' 2-3 לפרוטוקול). עו"ד רונן אמר בשלב זה כי "אני שמעתי את בית המשפט עומד לפני סיום פסק הדין. אני לא יודע איפה אני עומד ... אם בית המשפט סבור כי עליי כעת לשאת דברים כאילו עמדנו כאן בשעה 08:45 והדיון מתחיל בהתעלם מכל מה שקרה עד שחברי עו"ד גולדברג נכנס לאולם, אני רוצה לשקול את צעדיי בהתייעצות, כי אני פשוט לא נתקלתי במצב דברים כזה" (עמ' 3 לפרוטוקול, שורות 10-15). לאחר מכן ניתנה החלטה של כבוד השופט כי "אם עו"ד רונן רוצה לטעון לגופה של הבקשה הוא מוזמן לעשות זאת כעת". אכן עו"ד רונן לא עמד על הטענה כי כבר ניתנה החלטה סופית, ומדבריו המובאים בפרוטוקול נראה כי הוא סבר כי בית המשפט "עומד לפני סיום כתיבת פסק הדין", כלומר לא ניתנה החלטה סופית המסיימת את המלאכה. מכל מקום בהמשך עו"ד רונן חזר לטעון לגוף הבקשה. התקיים דיון, נשמעו טענות הצדדים לגוף העניין, כפי שהסביר זאת בית המשפט בהחלטתו מיום 16.3.2011, ובסופו של דבר ניתנה החלטה כי "החלטה תישלח לצדדים בדואר". מהשתלשלות עניינים זו אני למד כי, חרף הטענות שהועלו בבקשה זו, נראה כי בא כוח המבקש בעצמו לא סבר כי ניתנה החלטה סופית, וכי בית המשפט סיים את מלאכתו. הראייה כי הוא המשיך לטעון לגוף הבקשה ולא הובעה על ידו כל טרוניה על כך שניתנה בסוף הדיון החלטה כי תינתן החלטה בבקשה, כלומר, לא בהכרח החלטה ברוח ההחלטה שהחלה להינתן בתחילת הדיון במעמד צד אחד. כמו כן, מעיון בפרוטוקול גם לא נראה כי עו"ד רונן הצהיר בפני בית המשפט כי הוא שומר את טענותיו לעניין סופיות ההחלטה הראשונית. עוד אציין כי יתכן שהיה בדיון יותר ממה שהונח בפני. אולי היו שונים פני הדברים בפועל, אך מטבע הדברים לכך אין אני יכול להידרש, ואין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות.  על כן, בנסיבות של מקרה זה יש לדחות את טיעוני המבקש, ומכל מקום אין השתלשלות עניינים זו מצדיקה דיון ב"גלגול רביעי" בבית משפט זה. כאמור, אין בידי להיעתר לבקשה, ומשלא נתבקשה תגובת המשיב אין צו להוצאות. ערעור לעליוןרשםערעורהוצאה לפועל