תאונת בצומת בפניה שמאלה

נטען כי כאשר האור ברמזור התחלף לירוק החלה הנהגת לפנות שמאלה, כאשר לפתע תוך כדי נסיעה ממול, רכב מוסג פונטיאק פגע עם חזיתו בסוזוקי בצד ימין קדמי והעיף אותה לתוך הרמזור. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת בצומת בפניה שמאלה: 1. התובעת בתביעה העיקרית הגישה תביעה נגד הנתבעים ע"ס 9,606 ש"ח לפי סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח על החזר תשלום תגמולי ביטוח ששילמה למבוטחת בגין תאונת דרכים שאירעה ביום 5.11.96. 2. הנתבעים כפרו באחריותם לאירוע התאונה ואף הגישו תביעה שכנגד נגד הנתבעת על הנזקים ותשלומי תגמולי הביטוח שאירעו באותה תאונה לרכב הנתבעים. 3. מטעם התובעת הוגשו 3 מוצגים ומטעם הנתבעים הוגשו 4 מוצגים. 4. העידה בפני עדת התביעה מס' 1 גב' שרה סלם ומסרה תצהיר בעדות ראשית (ת1/). לפי עדותה ישבה במושב הקדמי ליד הנהגת שנהגה את רכבה מסוג סוזוקי בשדרות בן גוריון בחיפה ובהגיען לצומת רחוב המגינים עצרה הנהגת את הרכב בנתיב השמאלי באור אדום במטרה לפנות שמאלה, וכאשר האור ברמזור התחלף לירוק החלה הנהגת לפנות שמאלה, כאשר לפתע תוך כדי נסיעה ממול, רכב מוסג פונטיאק פגע עם חזיתו בסוזוקי בצד ימין קדמי והעיף אותה לתוך הרמזור. 5. העדה הכחישה שלאחר התאונה אמרה כי הנהגת נסעה באור אדום. 6. העידה בפני גב' פרי יהושע עת2/ נהגת הסוזוקי אשר מסרה תצהיר בחקירה ראשית ת2/, ולפי עדותה עצרה את מכוניתה לפני הצומת בנתיב השמאלי במטרה לפנות שמאלה, הואיל והרמזור הראה אור אדום, ונכנסה לצומת כאשר התחלף האור לירוק, כאשר לפתע הגיע ממולה רכבו של הנתבע מס' 1 ופגע בחזיתו בימין מכוניתה והעיף אותה לכיוון הרמזור. 7. נהג הפונטיאק נתבע מס' 1 מר חילו יעקב העיד בפני ומסר תצהיר נ1/ בחקירה ראשית, לפי עדותו נהג את מכוניתו ביום שבת מכיוון שדרות העצמאות לכיוון הדר ונעצר בצומת רח' בן גוריון - המגינים בנתיב הימני בפני רמזור באור אדום, וכאשר התחלף לירוק, החל להיכנס לצומת כאשר הבחין ברכב נהגת התובעת פונה שמאלה לשדרות המגינים, סטה ימינה אך התאונה הייתה בלתי נמנעת. 8. העידה בפני אשת הנתבע מס' 1 גב' מרים חילו ומסרה תצהיר (נ2/) ובו אישרה את עדות בעלה שנכנס לצומת באור ירוק וניסה לברוח ימינה כאשר מכונית הסוזוקי נכנסה לצומת תוך כדי פניה שמאלה, ואישרה כי אכן חברתה של הנהגת אמרה לה כי נסעה באור אדום. 9. העיד בפני עד ההגנה מס' 3 מר ניסים דהן אשר מסר תצהיר בחקירה ראשית נ3/ ולפי עדותו היה עד לאירוע התאונה, שכן עמד מאחוריה של נהגת הסוזוקי שנעצרה כאשר עמדה לפני הצומת באור אדום. 10. לפי עדותו של העד, מכונית הסוזוקי בצבע אדום החלה לפתע לנסוע תוך כדי פניה שמאלה כאשר עדיין הרמזור הראה אור אדום לפניה שמאלה וירוק לנסיעה ישר, והבחין בפונטיאק בא ממול ואירעה התאונה. 11. העד חתם על מכתב ביום 6.1.97 ובו תיאר את אירוע התאונה, ואין זה משנה כי ציין בעדותו כי מכוניתה של הנהגת הייתה מסוג פיאט, שכן תיאור התאונה הינו מדוייק, ואמין. 12. לאחר ועיינתי במוצגים ובעדויות הצדדים, אני מעדיף את גירסתם של עדי הנתבעים על פני גירסתם של עדי התובעת בתביעה העיקרית מהנימוקים הבאים: א. הנתבע מס' 1 יעקב חילו עשה עלי רושם מהימן והתרשמתי בחיוב מהופעתו ומתשובותיו בחקירה הנגדית. ב. אשת הנתבע מס' 1 גב' מרים חילו חיזקה את עדותו של בעלה ועדותה נאמנה עליי. ג. העד ניסים דהן, עד ניטרלי שאין לו כל עניין חזר וחיזק את עדותו של הנתבע מס' 1 לפיה נהגת הסוזוקי נכנסה לצומת תוך כדי פניה שמאלה באור אדום, אני מקבל את עדותו של העד כעדות אמת. 13. לא מצאתי ממש בטענתו של ב"כ התובעת לפיה נהג הפונטיאק בעדותו (עמ' 4 שורה 25) אמר כי הבחין בסוזוקי כאשר לשניהם היה רמזור ירוק, שכן העד מיד חזר ותיקן את עצמו וטען כי הבחין בה עומדת בצומת ואין זה הגיוני כלל כי לשני כלי הרכב יראה הרמזור אור ירוק. 14. לאור האמור לעיל, אני קובע כי נהגת הסוזוקי נכנסה לצומת תוך כדי פניה שמאלה כאשר אור הרמזור הראה אור אדום וכי הנתבע מס' 1 נכנס לצומת כאשר הרמזור הראה אור ירוק ועשה ככל שניתן לעשות ע"י בריחה ימינה, והתאונה לגביו הייתה בלתי נמנעת. 15. מלוא האחריות על אירוע התאונה חלה על נהגת הסוזוקי מבוטחת התובעת, ועל כן דין התביעה העיקרית שהגישה התובעת להדחות. 16. לא מצאתי מקום לקבוע כי נתבע מס' 1 התרשל באירוע התאונה. התביעה שכנגד 17. בהתאם לתצהירו של התובע מס' 1 (בתביעה הנגדית) והאישור שצורף לתצהיר נגרמו לתובע מס' נזקים עקיפים בסך של 2,714 ש"ח וכן תובעת מס' 2 שילמה סך של 6,218 ש"ח לאחר ניכוי השתתפות עצמית וסך של 328 ש"ח עבור שמאות בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום התשלום 27.11.96. 18. לאור האמור לעיל, אני מחליט כדלקמן: א. אני דוחה את תביעת התובעת בתיק העיקרי. ב. אני מקבל את התביעה הנגדית שהגישו התובעים נגד הנתבעת ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעים בתביעה הנגדית את הסך של 9,260 ש"ח בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום 27.11.96 ועד לתשלום בפועל, אגרת התביעה ששולמה והוצאות העדים כפי שפסקתי בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום ההוצאה ועד לתשלום בפועל, ועוד סך של 2,000 ש"ח שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ, סכום שישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל. משפט תעבורהצומתפניה