תביעה לביצוע צ'ק שנדחתה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה לביצוע צ'ק שנדחתה: 1. התובע הגיש למשרד ההוצאה לפועל בקשה לביצוע שני שיקים ע"ס 10,000 ש"ח כ"א חתומים ע"י הנתבעת, ז"פ 17.6.96, 23.7.96. 2. בבקשת הביצוע הוקטן חובה של הנתבעת לסכום של 17,250 ש"ח בלבד. 3. הנתבעת הגישה בקשת התנגדות לביצוע השיקים וכב' הרשם מ. סובל החליט בהסכמה לאפשר לה להתגונן. 4. למעשה אין מחלוקת בין הצדדים כי התובע בהיותו בעל מפעל לבגדי אופנה מכר לנתבעת בגדים בתקופה של כ3- שנים. בחודש מאי 1996 נשארה חייבת סך של כ60,000- ש"ח, ובזמן פתיחת תיק ההוצל"פ חובה הגיע לסך של 17,250 ש"ח. 5 הנתבעת לא כופרת בחוב ואין לה טענות על הסחורה שקיבלה, טענתה היא כי לאחר ונקלעה לקשיים כספיים, הגיעה להסדר כספי עם כל הספקים, לרבות עם התובע. 6. לטענת הנתבעת, כי בחודש מאי 1996 פנתה יחד עם בעלה לתובע ולאחיו כדי להגיע אתם להסדר בהתחשב במצבה הכספי, וסוכם ביניהם על תשלום סך של 45,000 ש"ח לחיסול חובה, שכאמור הגיע לסך של כ60,000- ש"ח. 7. הנתבעת אכן שילמה לתובע את הסך של 45,000 ש"ח והוחזרו לה כל השיקים שמסרה למעט 2 השיקים נשוא התביעה. 8. הנתבעת העידה בפני וחזרה על גירסתה זו ואף העיד בפני בעלה שתמך בגירסתה, כי אכן נעשה הסכם בין אשתו לבין התובע ואחיו לפיו הוקטן החוב לסכום של 45,000 ש"ח. 9. התובע העיד בפני ולטענתו לא היה ביניהם כל הסכם כזה, ועל הנתבעת לשלם את חובה בסך של 17,250 ש"ח. 10. אני מעדיף את גירסתה של הנתבעת וגירסת בעלה על פני גירסתו של התובע מהנימוקים הבאים: א. הן הנתבעת והן בעלה עשו עלי רושם מהימן והתרשמתי בחיוב מהופעתם. ב. הנתבעת אכן שילמה את הסך של 45,000 ש"ח בהתאם לגירסתה לפני הגשת תיק ההוצל"פ, דבר שמראה על עיקביות בגירסתה. ג. התובע לא מצא לנכון להעיד את אחיו שהיה נוכח בפגישה שהתקיימה בינו לבין הנתבעת ובעלה כאשר ידע מראש על המחלוקת בדבר קיומו של הסכם כנטען ע"י הנתבעת. המנעות מהעדתו בנסיבות אלה מתפרש לרעתו. (ראה ע"פ 224/88 פד"י, מו (2) עמ' 690 וע"א 74/89 פד"י מו (י) עמוד 849). 11. לאחר והחלטתי לקבל את גירסת הנתבעת ושוכנעתי אכן גירסתה נכונה, הצליחה בכך הנתבעת להרים את נטל הראיה המוטל עליה. 12. לאור האמור, אני מחליט לדחות את התביעה ולחייב את התובע לשלם לנתבעת סך של 500 ש"ח הוצאות. שיקיםביצוע שטר