הפסדי פנסיה תאונת דרכים

האם ניתן לפסוק פיצוי עבור רכיב הפסדי פנסיה לנפגעי תאונת דרכים ? יש פסיקה לפיה לא ניתן לתובע פצוי כלשהו בהיעדר הוכחה ברורה על שיעור הפנסיה הצפויה ע"א 16/85 עזרא נ' ועקנין פ"ד מא(1)649, 658; ע"א 133/86 צברי נ' שוהם פ"ד מב(3) 575, 577). אולם עם זאת גם נפסק כי כאשר שיעור הפנסיה ניתן לקביעה ניתן לחשב את הפיצוי: ת"א (ת"א) 265/73 טראוב נ' מ"י פ"מ תשל"ה (1) 540, 543- 544; ת"א (י-ם) 464/67 בהר נ' גבאי פ"מ תשל"ו(1) 3; ע"א 830/76 סעדה נ' חמדי פ"ד לג(1) 589). ואף במקרים בהם הראיות לא איפשרו עריכת חשבון כזה, לא נמנעו בתי-המשפט מקביעת פיצוי לפי הערכה או בסכום גלובלי: ע"א 629/70 סקירה נ' אוניקו רויטמן פ"ד כה(2) 299; ע"א 348/78 יפה נ' טרם פ"ד לג(3) 659). תאונת דרכיםפנסיה