הרחבת חזית בחקירה נגדית

מהי הרחבת חזית ? הכלל הוא שלעולם לא יתן בית המשפט לתובע פסק דין על סמך עילה שונה מזו אשר נטענה בכתב התביעה, אלא אם כן גילה הנתבע בפירוש או מכללא את הסכמתו לכך. לדוגמא טענות חדשות שלט נטענו בכתב התביעה ואשר הושמעו במהלך חקירה נגדית וסיכומים דינן להידחות מאחר ומדובר ב-"הרחבת חזית". להלן פסיקה רלוונטית בנושא הרחבת חזית אסורה: ע"א 7677/77 בן חיים נגד י. כהן, פד"י לד' (1) 564, 572. 2. ע"א 733/88 יוסף אהרוניאן ואח' נגד מנדל הלישקה, פד"י מה' (5), 705). חקירה נגדיתדיוןהרחבת חזית אסורהחקירה (בבית משפט)