סדקים בדירה של השכנים עקב שיפוץ

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סדקים בדירה של השכנים עקב שיפוץ: 1. התובעת והנתבע הינם שכנים בבית משותף ברחוב דרך נמיר 21 תל אביב. 2. התובעת טענה כי נגרם לדירתה נזק כתוצאה משיפוץ בדירת הנתבע. 3. רכיבי התביעה הם כדלקמן: שכ"ט שמאי 3,005 ₪ ( כולל מע"מ) תיקון סדקים 1,755 ₪ תשלום לעירית תל אביב 102 ₪ סה"כ 4,862 ₪ 4. תמצית טענות התובעת: א) התובעת סיידה את דירתה בחודש אוגוסט 2001, כולל קירות ודלתות וב- 4/9/2001 נסעה לחו"ל לתקופה של כששה שבועות. כששבה מחו"ל באוקטובר 2001 הבחינה בסדקים בדירתה. ב) התובעת ביקשה מהנתבע לבדוק את הנזקים בדירה, וקיבלה הבטחה מחמו של הנתבע שיתקן את הנזק. למרות זאת הבחינה התובעת בסדקים נוספים אך בקשתה מחמו של הנתבע לצפות פעם נוספת בנזק נדחתה. ג) התובעת ציינה, כי לאור הסדקים הרבים והעמוקים היא חששה מכך שהמבנה מסוכן למגורים, פנתה לשמאי מטעמה אשר בדק את תקינות המבנה בדירתה והגיש חוות דעת ולפיה יש לבצע תיקון בדירה, אך קבע כי אין חשש להתמוטטות הדירה. התובעת ביקשה מהנתבע לראות את הנזק, הנתבע הופיע בדירתה, אך סירב לשלם את עלות התיקון והוצאות השמאי. 4. תמצית טענות הנתבע: א) טענת הנתבע לא נגרם כל נזק לתובעת, ובודאי שלא נגרמו הנזקים עבורם הינה תובעת פיצוי מהנתבע. ב) התובעת לא צירפה לכתב התביעה כל מסמך המאשר כי הדירה סוידה בחודש אוגוסט 2001. ג) חמו של הנתבע מעולם לא הבטיח כי יתקן את הנזק אלא כמחווה של שכנות טובה הציע את עזרתו בתיקון הסדקים. ד) מהנדס מטעם המדור למבנים מסוכנים ערך ביקור בכתובת ומצא שמדובר בסדקים קלים ולא כפי שטענה התובעת, ונקבע שהשיפוצים לא פגעו בכל דרך שהיא ביציבות הבנין. חוות הדעת של מר אבנר בר סלע, שהינו שמאי מקרקעין אינה מעלה ואינה מורידה דבר היות ולא נכח בעת השיפוץ, ולא היה עד לטיב ומהות העבודות. באותו הבנין נערכו שיפוצים מהדירה מעל דירתה של הנתבעת, ויתכן שהנזקים נגרמו עקב שיפוץ זה. 5. לאחר עיון בטענות הצדדים ולאחר ששמעתי עדויותיהם הגעתי למסקנה ולפיה יש לקבל התביעה מהנימוקים כדלקמן: א) התובעת צירפה חוות דעת של מומחה, המהנדס אבנר בר סלע שבדק את הדירה בתאריך 1/11/2001. ובחוות הדעת נכתב תחת הכותרת הסיבות לנזקים: " בקומה הנמצאת מתחת לדירת משפ' דימה בוצעו שינויים אדריכליים אשר כללו הריסת כל מחיצות הבית ובניית מחיצות גבס בחלוקה שונה. עבודות ההריסה יצרו ויברציות אשר הרעידו את קירות הדירה מעל וגרמו לסדיקה הנימית אשר לדברי בעלי הדירה לא היתה קיימת עד תחילת השיפוץ [כפי שציינתי הדירה מתוחזקת היטב תוך הקפדה על צביעה נאותה בכל חללי הבית]. עוד צוין, בחוות הדעת כי הדירה מתוחזקת היטב תוך הקפדה על צביעה ניאותה בכל חללי הבית. ב) מכתב התביעה עולה כי הדירה וסיידה באוגוסט 2001 לפני נסיעתה לחו"ל ולפני התחלת השיפוצים בדירתו של הנתבע. התובעת צרפה במהלך הדיון מסמך מטעמה אשר תומך בטענתה זו. אף מתוך הצילומים שהוגשו בפני ניתן לראות שאכן נגרמו נזקים חמורים לקירות דירת התובעת, מדובר בסדקים משמעותיים, אשר חייבו תיקון. ג) הנתבע בעדותו טען, שאף בדירה מעל הנתבעת ערכו שיפוצים ולפיכך יתכן שהנזקים נגרמו מהדירה מעליה, התובעת ציינה שבאתה דירה נוספת, בה בוצעו שיפוצים אין כלל קירות משותפים עם דירת התובעת ואף אין מגע ישיר בין רצפת דירה אחת לתקרת הדירה האחרת. הנתבע לא מצא לנכון להמציא חוו"ד מטעמו אשר תקבע כי הנזקים נובעים משיפוצים בדירה אחרת ואף לא שלח הודעת צד ג' לבעלים של אותה דירה נוספת. התובעת נאלצה להמציא חוו"ד מטעמה על מנת להוכיח את אחריותו של הנתבע לנזקים ועל מנת להוכיח את גובה הנזק. ד) מובן לחלוטין חששה של התובעת, אשר חזרה לביתה מחופשה בחו"ל וגילתה לחרדתה סדקים בדירה. הנתבע עצמו העיד, כי מדובר בבניין שגילו למעלה מ-40 שנה, וכאשר נחשפים סדקים פתאומיים תוך ידיעה שבוצעו שיפוצים בדירה, ברורה חרדתה ליציבות המבנה. חוו"ד עולה כסף, ואין סיבה שהתובעת תישא בהוצאה זו. ה) התובעת צרפה מסמכים המאשרים את עלות התיקון, עלות חווה"ד ועלות התשלום אשר שילמה לעירית תל- אביב - למינהל הנדסה. 6. לאור האמור לעיל, על הנתבעת לשלם לתובעת סך 4,862 ₪ בצירוף הוצאות משפט בסך 250 ₪ ובסה"כ 5,112 ₪. הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ( 28/2/2002) ועד התשלום בפועל. שיפוצניקשיפוצים