פגיעה ברכב לימוד נהיגה

התובע טען, שתלמידתו נהגה ברכב שלו מצפון לדרום ברחוב טרומפלדור. הרכב היה בנתיב השמאלי, כשכוונת התובע לפנות שמאלה, מזרחה, לרחוב פרנקפורטר. כחמישים מטרים לפני אותה פניה נפגש הרחוב שבו נסעו עם רחוב בורוכוב, המגיע מימין בלבד. התובע והתלמידה עצרו לפני צומת זה כדי לא לחסום אותו ולאפשר כניסת כלי רכב המגיעים ממנו לרחוב טרומפלדור. הנתבעת הגיעה מאותו רחוב, עקפה את רכב התובע ובסטותה ימינה פגע המגן הקדמי המרושת של מכוניתה בפינה השמאלית האחורית של מכונית התובע. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פגיעה ברכב לימוד נהיגה: בעלי הדין בפרשה זו הגישו תובענות נפרדות בגין נזקים למכוניותיהם שנגרמו בתאונת דרכים. התובע שהגיש את תביעתו ראשון, יכונה מכאן ואילך לשם הנוחות בלבד התובע ואילו הנתבעת תכונה הנתבעת וזאת גם לצרכי התיק שבו מילאו את התפקידים ההפוכים. התובע הוא מורה לנהיגה. התובע לא הזמין את התלמידה שנהגה ברכב בעת ההיא להעיד לטובתו בבית המשפט. התובע טען, שתלמידתו נהגה ברכב שלו מצפון לדרום ברחוב טרומפלדור. הרכב היה בנתיב השמאלי, כשכוונת התובע לפנות שמאלה, מזרחה, לרחוב פרנקפורטר. כחמישים מטרים לפני אותה פניה נפגש הרחוב שבו נסעו עם רחוב בורוכוב, המגיע מימין בלבד. התובע והתלמידה עצרו לפני צומת זה כדי לא לחסום אותו ולאפשר כניסת כלי רכב המגיעים ממנו לרחוב טרומפלדור. הנתבעת הגיעה מאותו רחוב, עקפה את רכב התובע ובסטותה ימינה פגע המגן הקדמי המרושת של מכוניתה בפינה השמאלית האחורית של מכונית התובע. התובעת גירסה, שהיא היתה זו שנהגה בנתב השמאלי של רחוב יצחק שדה (הרחוב האמור משנה את שמו לטרומפלדור והכוונה לאותו רחוב שהתובע דיבר עליו). לדבריה התובע היה זה שנכנס לפתע מימינה, מרחוב בורוכוב ובעודה מנסה לבלום, היא פגעה בפינה השמאלית האחורית ברכבו של התובע. שתי הגירסות אינן יכולות לחיות זו עם זו משום שהן מנוגדות בעליל. הנהגים המעורבים חזרו על גירסותיהם שבכתבי הטענות בעת שהעידו בבית המשפט. מטעם הנתבעת העיד לטובתה עד נייטרלי. גירסתו תאמה את עדותה של הנתבע (שורות 10-18 בעמ' 2 לפרוטוקול). לבית המשפט היתה הזדמנות להתרשם מבעלי הדין התרשמות בלתי אמצעית בעת מתן עדויותיהם. ככלות הכל, "ערכה של עדות שבעל-פה ומהימנותם של עדים הם ענין של בית המשפט להחליט בו על פי התנהגותם של העדים, נסיבות הענין ואותות האמת המתגלים במשך המשפט (סעיף 53 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971). "התרשמות, היתה מאז ומעולם אחד מ'כלי העבודה' המובהקים של הערכאה הדיונית השומעת ורואה את העד. חרף ההתקדמות הטכנולוגית בכל תחומי חיינו, עדיין לא נמצא המכשיר שיחליף אותה, וחרף כל המגבלות והקשיים שהיא מעמידה - אין לזלזל בערכה" (ע"פ 71216/01 + 71310/01 מדינת ישראל נ. דניאל בן מישל אזוגי וערעור שכנגד, מיום 30.9.2002; תקדין מחוזי 2002 (3) 1979). עדותה של הנתבעת נתמכה בעדותו שלעד נייטרלי ואילו התובע נמנע מלהעיד את הנהגת שנהגה במכוניתו בעת התאונה. שתי עובדות אלה מטות את כף התרשמותו של בית המשפט לחובת התובע. בית המשפט פוסק שגירסת הנתבעת עדיפה בעיניו על גירסת התובע ותביעתו נדחית. התוצאה היא שהנתבע והנתבעת כלל חברה לביטוח בע"מ ישלמו, ביחד ולחוד, לבעלה של הנתבעת (התובע בתביעה שכנגד) את הסכום של 1,420 ₪. התובע ישלם גם הוצאות בסך 300 ₪ לנתבעת ו-300 שח לבעלה של התובעת. שני הסכומים ישאו ריבית כדין והצמדה מיום 21.6.2002 ועד לתשלום המלא בפועל. המזכירות תשלח מיד בדואר רשום את פסק הדין לכל הצדדים לפי כתובותיהם הרשומות בכתבי בי דין. כשלים מינהליים בתיקים האמורים נפלו תקלות מינהליות שהכבידו על עבודתו של בית המשפט. תקלות מעין אלה הן לרוב תוצאת עבודן הרשלנית של חברות הביטוח או עושי דברן. בת.ק. 2685/02, שהתובע בו הוא התובע, הגישה חברת ביטוח בלתי מזוהה כתב הגנה כשנרשם בו שהנתבעת בו היא אמנם הנתבעת, אך אין רשום מי התובע ואין רשום מי חברת הביטוח שניסחה את כתב ההגנה והגישה אותו לתיק. שמונה ימים לפני הגשת כתב ההגנה המוזר הזה, הגישה הנתבעת יחד עם בעלה תביעה נגד התובע בת.ק. 2931/02. התובעים הללו תבעו גם את חברת הביטוח של התובע, חברת כלל בע"מ (להלן החברה) . בשלב זה הודיעה החברה לבית המשפט, שהיא מבטחת את שני הצדדים ולבקשתה התיר לה בית המשפט לא להיות נוכחת בדיון. עם זאת הגישה החברה כתב הגנה לכתב התביעה של התובע ובו נקטה עמדה מפורשת לטובת הנתבעת בהצטרפה לכתב ההגנה שלה. עמדה זו אינה מקובלת על בית המשפט כלל, שהרי בבקשתה לפטור אותה מהתייצבות הצהירה החברה, שהיא מבקשת "לשמור על מערכת יחסים תקינה והוגנת עם לקוחותיה ואינה מעוניינת לנקוט עמדה כל שהיא באשר לאחריות מי מן הצדדים לאירוע הנזק הנטען." בקשה זו, שאין עליה תאריך חיבורה, הוגשה למזכירות ביום 21.11.2002 ואילו כתב ההגנה לטובת הנתבעת, שגם עליו אין מועד חיבורו, הוגש ביום 28.11.2002. לתשומת לבן של חברות הביטוח, המוזהרות שבעתיד התנהגות מעין זו תהיה כרוכה בחיוב בהוצאות. פגיעת רכבלימוד נהיגהמשפט תעבורהרכבנזק לרכב