התאמת דיור תאונת דרכים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התאמת דיור לנכה - תשלום תכוף: 1. התובע יליד 1985 נפגע בתאונת דרכים ביום 7.9.2000 חבלה רב מערכתית, נחבל בראשו ובגפיו. ביום 18.9.2000 שוחרר מבית חולים סורוקה והועבר לטיפול שיקומי לבית חולים "אלין" ממנו שוחרר ביום 5.12.2000. בתעודת שחרור מבית חולים "אלין", הומלץ שהתובע יקבל פיזיוטרפיה שלוש פעמים בשבוע, והסעה לטיפול. כן צויין שהוא זקוק להתאמה סביבתית כולל מושב אסלה בבית ומקלחת מתאימה, הסעה ללימודים לבית הספר, ויהיה זקוק לעזרה להשלמת החומר הלימודי. בבקשה המתוקנת לתשלום תכוף נדרשו הסכומים כדלקמן: א. הסעות לטיפולי פיזיוטרפיה לפי 300 ש"ח להסעה לפי שלוש פעמים בשבוע למשך 4 חודשים 15,840 ש"ח ב. התאמת הבית 30,600 ש"ח ג. הוצאות הלימוד לשיעור עזר לפי 100 ש"ח לשעה , 37 שעות שבועיות במשך 12 שבועות 44,400 ש"ח ד. הוצאות לסיעוד 20,000 ש"ח ה. הוצאות מחיה 20,000 ש"ח סה"כ 130,840 ש"ח 2. בכתב התשובה לבקשה המתוקנת נטען על ידי הנתבעת, כי התובעים לא הוציאו הסכומים הנתבעים ואלה מופרזים ביותר וחלקם אינם בגדר סכומים שניתן להפרע מהם במסגרת התשלום התכוף. כן צויין שהתשלום התכוף בסך 10,000 ש"ח ששולם ביום 16.4.01 יש בו כדי לכסות את כל צרכי התובע. בדיון שנקבע התברר, שמי שחתום על התצהיר התומך בבקשה זו התובעת 2, אימו של הקטין, התובע 1, אלא שבסיפא של התצהיר הופיע שמו של התובע 1. בסופו של דבר, ועל מנת לחסוך בזמן הסכים ב"כ הנתבעים לראות את תצהירה של הנתבעת 2 למרות הטעויות המהותיות שנפלו בו, כתצהיר התומך בבקשה. 3. מחקירת התובעת 2, אימו של התובע 1, מתברר שהוא מגיע לבית הספר עם אחיו, העובד כמורה בבית הספר. לעדותה, התובע מגיע לטיפולים הפיזיוטריפיים ברכב שמסיע אותו. אין היא יודעת את פרטי הרכב, כיוון שאחיו, מנסור, טיפל בענין. היא יודעת שמשלמים 330 ש"ח ליום על נסיעה. היא יודעת גובה התשלום מאחר והיא נותנת לו כסף וגם אחיו. מעידה ששילמה פעם אחת ויתר התשלום נעשה על ידי אחיו. אין היא יודעת באיזה מקצועות התובע מקבל תגבור, אחיו מנסור יודע. מעידה שמקבל שיעורים פרטיים בבית של אחיו, מנסור. לא מנסור מלמד אותו. היא לא שילמה על השיעורים הפרטיים וכל האינפורמציה בקשר לשיעורים הפרטיים מצוייה בידי מנסור. מעידה שבנתה חדר ומקלחת לתובע 1 לפני כחודשיים וחצי והיא זו ששילמה לפועלים. אין לה קבלות, כיוון שהיו אלה פועלים מהשטחים. החומרים נקנו על ידי בנה מנסור מהכספים שנתנה לו. כשנשאלת אם נאמר לה כשהתובע שוחרר מבית חולים שהוא צריך מקלחת משיבה שלא "אמרו לי שהוא צריך מקלחת ושירותים ואמרתי שהמקום אצלי בבית לא מתאים ואמרו לי שאני אעשה לו חדר" (עמ' 8 שורות 18-16). מעידה שהתובע 1 עושה פיזיוטרפיה שלוש פעמים בשבוע. כשמוצג בפניה אישור נ/1 לפיו מספר הפעמים שהתובע היה בבית החולים נמוך בהרבה משיבה "שיש לו שלושה ימים ולפעמים היו מתקשרים אליו ומודיעים לו שזה היה מתבטל" (עמ' 9 שורות 19-17). צרכי סיעוד: 4. בסיכומי התובע נטען שכל העת שהה לצידו בן משפחה בהיותו בבית חולים. מדובר, איפוא, בתביעה של מיטיבים שאין מקומה במסגרת הבקשה לתשלום תכוף, גם לא ברור הבסיס לסכומים הנתבעים וגם לא ברור למי נועד סכום זה, שכן , כאמור, נטען שכל העת שהה לצידו של התובע בן משפחה, לא ברור במי מדובר, כמה שעות היה שם ומתי. צרכי סיעוד בגין שהות בן משפחה ליד התובע, שלא הוכח שנגרע משכרו או שהוא בכלל עבד אינו בר תביעה במסגרת התשלום התכוף. לגבי צרכי הסיעוד של התובע עם שובו מבית החולים לא הונחה תשתית כלשהי לצרכים אלה בשלב זה. הוצאות נסיעה לפיזיוטרפיה: 5. בבקשה המקורית נטען שמדובר בשלושה ימי פיזיוטרפיה קבועים בשבוע. מ-נ/1 עולה שמדובר ב-26 טיפולי פיזיוטרפיה בכל התקופה שמיום 6.12.2000 ועד ליום 18.4.2001, כך שלכל היותר מדובר בסכום של 8,580 ש"ח. בבקשה המתוקנת שהוגשה ביום 22.4.2001 נדרש סך של 15,840 ש"ח בגין 4 חודשי פיזיוטרפיה. לבקשה צורפה חשבונית בגין הסעות בסך 7,260 ש"ח נכון ליום 11.2.2001, אלא שעד אותו מועד בוצעו על פי נ/1 רק 12 טיפולים ובעלות של 330 ש"ח להסעה העלות היא בסך 3,960 ש"ח לכל היותר. לא ברור לי והדבר לא הובהר, כיצד במועד זה הוצאה חשבונית על סכום גבוה יותר. טענת התובע 1, לפיה שולם בגין הסעות 3 פעמים בשבוע חסרת בסיס לאור נ/1. זאת ועוד, התובעת 2 אישרה שהיא שילמה עבור הסעתו של התובע רק פעם אחת ושאר הפעמים שולמו על ידי אחיו, כך שמדובר במיטיב, והעניין כולו יתברר במסגרת התביעה העיקרית. התאמת דיור: 6. לגבי התאמת דיור נטען על ידי הנתבעת כי אין אלה הצרכים שניתן לחיייבם במסגרת התשלום התכוף. התובעים בנו חדר נוסף בביתם, כאשר בהמלצת בית חולים "אלין" דובר על התאמה של אסלה ומקלחת ולא דובר כלל על חדר לתובע. עוד התברר שבאותה הזדמנות נעשתה תוספת של מרפסת שלגביה אין מחלוקת שלא נועדה לצורכי התובע 1. הוצאות בגין עזרה בלימודים. 7. התובעת 2 מאשרת שלא שילמה בגין השיעורים הפרטיים וכשנשאלה אם מישהו שילם משיבה "הוא זה שידע (עמ' 6 שורה 19) (הכוונה לאחיו של התובע, מנסור). התובעת 2 לא ידעה למסור אינפורמציה אלמנטרית לגבי היקף השיעורים שקיבל התובע 1 ובאיזה מקצועות. צורפה חשבונית (ת/1), לא מצויין בה שסכום זה שולם ואם כן, על ידי מי ומתי. 8. עם כל התמיהות שעלו במהלך שמיעת הבקשה יש לציין שהתובע היה זקוק לפזיוטרפיה ולשם כך היה צריך להגיע ממקום מגוריו לב"ש ויזקק לכך גם בעתיד הקרוב. בנוסף נזקק הוא לשיעורים פרטיים כעולה ממכתב שיחרורו מבית חולים וכן למקלחת ואסלה לשימוש יום יומי לצרכים האלמנטריים ולפיצוי זה אין הוא יכול להמתין לבירור בתיק העיקרי. לפיכך אני מאריכה צרכיו של התובע בשלב זה בסכום של 20,000 ש"ח בצירוף שכ"ט ומע"מ. מאחר ושולם לתובע סך של 10,000 ש"ח בצירוף שכ"ט עו"ד תאונות דרכים ומע"מ ישלמו הנתבעים לתובעים סכום נוסף בסך 10,000 ש"ח בצירוף שכ"ט ומע"מ וזאת תוך 21 יום. לא ישולם הסכום במועד הוא ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל. תאונת דרכיםהתאמת דיור