פגיעה בגב תחתון - תאונת עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פגיעה בגב תחתון - תאונת עבודה: 1. במרץ 2009 הודיע פקיד תביעות נפגעי עבודה לנתבע על דחיית תביעתו לתשלום דמי פגיעה בגין ליקוי רפואי בגב התחתון, בנימוק כי; "מעיון בפרטי תביעתך, ומבירורים שנערכו, לא הוכח לדעתי שנגרם אירוע תאונתי תוך כדי ועקב עיסוקך במשלח ידך." 2. בעקבות ההחלטה הוגשה התביעה נשוא פסק דין זה. בכתב התביעה, טען התובע כי בתאריך 20.11.08, הוא הרים משאבת מים כבדה על סיפונה של הספינה "מרי לו" שבבעלותו , המשמשת אותו בעיסוקו בתחום השייט והתיירות. התובע הוסיף, כי במהלך ההרמה הוא חש בכאבים עזים באזור הגב התחתון והיה מוגבל בתנועתו בשלושת הימים הבאים. התובע שב וביקש להכיר בפגיעה ממנה הוא סובל בגבו, כתוצאה של תאונה בעבודה, כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995. 3. בדיון שהתקיים בתאריך 22.3.10 בפני כבוד נשיא בית הדין לשעבר מיכאל שפיצר, הסכימו הצדדים על רשימת עובדות מוסכמות ומינוי מומחה רפואי. העובדות המוסכמות הן כדלקמן: "א. התובע יליד 1959. ב. התובע הינו בעליה של ספינת טיולים המופעלת בעיר אילת בשם "מרי לו". ג. ביום 20.11.08 שעה שהתובע עבד על ספינתו, בשעה 11:30 - 12:00, הרים התובע יחד עם אדם נוסף שהיה איתו משאבת מים המותקנת באוניה שמשקלה כ-80 ק"ג והעביר אותה למרחק של כמטר. ד. המשאבה מותקנת בתוך "נישה" ומחייבת הרמה ומשיכה הצידה כשהיא נמצאת באויר על מנת לא לגרום נזק לרצפת האוניה. מדובר בתנועה בה מצוי הגב בזווית לא טבעית. ה. במהלך הרמת המשאבה חש התובע כאב גבו והפסיק לעבוד. ו. מצבו של התובע הוא כעולה מהחומר הרפואי. " 4. על יסוד העובדות לעיל, מינה בית הדין בתאריך 25.10.10 את ד"ר אליהו סלטי כמומחה רפואי מטעם בית הדין. ד"ר סלטי התבקש להשיב לשאלות הבאות; "א. מהי הפגיעה ממנה סובל התובע בגב ? ב. האם קיים קשר סיבתי רפואי בין הפגיעה ממנה סובל התובע בגב, לבין האירוע מיום 20.11.08 כאמור ברשימת העובדות המוסכמות כמפורט לעיל? " 5. מחוות דעתו של ד"ר סלטי עולה, כי התובע סובל ממחלה ניוונית בחוליות עמוד השדרה (הן גבי והן מותני) המתאפיינת בבלטים דיסקלים קלים בגובה החוליות D10-D11 בעמוד השדרה הגבי ו- L4- L3 בעמוד השדרה המותני, ללא סימני לחץ על חוט השדרה או שורשי העצבים. 6. ד"ר סלטי ציין כי: "מחלה זו בגבו אינה סימפטומטית, אינה תוצאה של חבלה, כי אם תוצאה של תהליך ההזדקנות הטבעי של מערכת השלד כחלק מהתהליך תחלואי רגיל. לא נמצא בגבו של התובע כל ממצא חבלתי טרי או ישן שיש בו כדי להביע על נזק כלשהו. " 7. ד"ר סלטי שלל בחוות דעתו קשר סיבתי רפואי בין האירוע החריג בעבודה בתאריך 20.11.08 לבין המחלה בגבו של התובע, בין קשר של גרימה ובין קשר של החמרה, כדלקמן; "אין כל קשר סיבתי של גרימה או החמרה בין המחלה הניוונית בגבו של התובע ובין האירוע בעבודה מיום 20.11.08. כאמור סובל התובע משינויים ניוונים שאף הם קלים במיוחד ומצויים רק במספר מצומצם של חוליות ע"ש (אחד בע"ש חזי והאחר בע"ש מותני). אף אחד מתוך שינויים אלו לא נגרום בעקבות האירוע מיום 20.11.08 שכן מדובר בתהליך תחלואי רגיל ללא כל סימני חבלה ישירה או עקיפה. יתרה מזאת, ברישום מיום 24.11.08 נרשם על ידי הרופא וזאת מפי החולה כי הוא סובל מכאבים לסירוגין בגבו התחתון. מאחר ובעקבות החבלה מיום 20.11.08 לא נמצאה בגבו של התובע כל פתולוגיה חבלתית, הרי שגם אין מקום לדון במצב של החמרה. " 8. בפברואר 2011 הגיש התובע הודעה לבית הדין ולפיה; "אני מכבד את חוות הדעת של המומחה והיועץ הרפואי מטעם בית המשפט בעניין שלא נגרמה יל כל חבלה סימפטומטית ואכבד כל החלטה של כבוד השופט משה טוינה. לעצם העניין אני מאמין ומבין שאני עברתי אירוע אולי מבחינה משפטית אינו מוגדר כתאונת עבודה, אבל מבחינת הארוע שעברתי הוא ארוע קשה מאוד שגרם לי כאב רב וסבל מתמשך עד היום והשבתה מעבודתי במשך 3 חודשים... אני לא חיפשתי להיות המצב סיפטומטי. כל מה שאני מבקש מבית הדין סעד על תקופה של 3 חודשים שהושבתי ועל כאב וסבל שעברתי עד היום אני מוגבל ורגיש מאוד בכל תנועה טבעית והרמת משקל שאני צריך לעשות בעבודתי." 9. בית הדין מביע צער על הכאב והסבל שהוא חווה עקב הפגיעה בגבו. עם זאת, חוות דעתו של ד"ר סלטי הינה ברורה וחד משמעית. לפי חוות הדעת של המומחה הרפואי, הליקוי הרפואי בגבו של התובע הינו תוצאה של תהליך ניווני ואינו יכול להיות מוסבר על ידי האירוע החבלתי שהתרחש תאריך 20.11.08 במקום העבודה. יתר על כן, התובע לא חלק על קביעתו של המומחה הרפואי לפיה המחלה בגבו אינה סימפטומטית, אלא תוצאה של תהליך תחלואי טבעי. 10. אשר על כן, אין לבית הדין אלא לאמץ את חוות הדעת הרפואית לפיה אין קשר סיבתי רפואי בין האירוע החריג בעבודה מנובמבר 2008 לבין המחלה בגבו של התובע. התוצאה היא שהתביעה נדחית. 11. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. 12. ערעור על פסק דין זה בזכות. ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום ממועד ההמצאה לצד המבקש. עמוד השדרהכאבי גב / בעיות גבתאונת עבודה