תאונת דרכים עם מחפרון (התנגשות בסלע)

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מחפרון תאונת דרכים: 1. נגד הנתבעים הוגשה תביעה בגין תאונה אשר ארעה לטענת התובע בין התאריכים 11.7.94 ל- 20.7.94 עת נהג התובע במחפרון ונתקל בסלע. הנתבעים 2 ו- 3 הכחישו את עצם התאונה ואת הטענה כי מדובר בתאונת דרכים. הצדדים ניהלו הוכחות לעניין החבות בגין התאונה. יש לציין, כי באותה תביעה נתבעת גם נתבעת נוספת בקשר לתאונה אשר ארעה ביום 5.7.96 בגינה הודתה הנתבעת 1בחבות. 2. בתצהיר עדות ראשית מטעם התובע, נאמר על ידו כי הוא במקצועו מפעיל מחפרון, מתגורר בשדה אליעזר ועובד באזור זה כעצמאי. במהלך יולי 94' ביצע לטענתו הכנת מסלעה אצל משפחת גיא יגאל בשדה אליעזר. הזמנת העבודה היתה ב- 11.7.94 והחשבונית נספח ב' לתצהיר הוגשה ביום 20.7.94. התובע איננו זוכר את המדויק של התאונה, אולם במהלך ביצוע העבודה כאשר נהג במחפרון ארעה התאונה. בניית המסלעה נמשכה מספר ימים. למיטב זכרונו אראעה התאונה ביום האחרון כאשר נתקל בשעות אחה"צ בסלע בולט וספג חבטה עזה אשר גרמה לזעזוע קשה בכל חלקי הגוף ובעיקר בגב. אשת המזמין היתה בחצר של הבית אך לא בקרבת מקום התאונה ולכן לא הבחינה במתרחש. התובע נח מספר דקות ולאחר מכן המשיך בעבודה. כאשר שב לביתו התחיל להרגיש רע. לאחר מספר ימים בהם שכב בבית פנה לטיפול רפואי על ידי רופא קופ"ח אשר הפנה אותו לביצוע בדיקת .ct בבדיקה גילו כי נגרמה לו פריצת דיסק כתוצאה מהתאונה. מיד לאחר התאונה ביום 22.7.94, בהתחשב במצבו - השכיר את המחפרון למר שגב לתקופה של חצי שנה. לאחר התאונה פנה למל"ל, אולם, מתוך טעות הגיש בקשה בתביעת נכות כללית ורק לאחרונה בעיצת ב"כ הגיש תביעה למל"ל בגין נכות בעבודה. בחקירתו הנגדית אישר התובע כי דיבר עם מר משה שגב בעניין השכרת המחפרון עוד לפני יולי 94'. כאשר ארעה התאונה אמר לו כי הדבר אקטואלי. התובע גם אישר כי כתב היד בהסכם ההשכרה - נספח ה' לתצהיר, הוא כתב ידו. כאשר קיבל את המכה ביום התאונה "ראיתי טשטוש ונבהלתי", רק יומיים לאחר מכן פנה לרופא. לפני התאונה טען התובע כי הוא היה במצב סביר, אולי היה משהו בעניין הפרעות בראייה. התובע העיד כי הפגיעה בגב התחתון היתה לראשונה בעת התאונה. לאחר מכן אמר התובע כי כל מי שמפעיל מחפרון סובל מכאבי גב, אולם לאחר התאונה התחזקו הכאבים. כאשר הלך לרופא לא ידע במה מדובר ורק לאחר מכן שלח אותו הרופא לצילום. התובע גם אען כי את התביעה לנכות כללית הגיש בגין התאונה אשר ארעה כאמור ביולי 94'. התובע אישר כי הוא מילא את טופס התביעה לנכות כללית, אשר הוגש באוגוסט 94', שם נאמר כי כאבי הגב החלו מזה מספר חודשים. המחפרון עצמו לא נפגע בעת התאונה. התאונה ארעה כאשר החליק בדרך ליד המסלעה מכיון שהיה סלע בולט. התובע גם אמר כי לא התלונן בפני בעלת הבית והוא רק נח קצת. כאשר לא יכל היה להמשיך הלך הביתה. התובע אישר כי קוראים לו במושב "יוסי לייב" אבל הוא יוסי ישראל וכאשר כתוב "יוסי לייב" הכוונה אליו. 3. השאלה היא האם הוכיח התובע בסבירות ראויה את ארוע התאונה. התובע כאמור איננו זוכר את התאריך המדויק של התאונה. אולם, לדבריו ארעה התאונה קרוב יותר ל- 20.7.94, שכן התאונה ארעה ביום האחרון לעבודה וחשבונית המס בגין עבודת המסלעה הוצאה על ידו ביום .20.7.94 למרות שהתובע העיד כי ספג חבטה עזה אשר גרמה לו לזעזוע קשה בכל חלקי הגוף, לא מצא לנכון לטענתו למר דבר בקשר לכך לבעלי הבית אצלם התבצעה העבודה, לא בעת הארוע ולא לאחר מכן, כאשר מסר להם את החשבונית. עוד טוען התובע כי לאחר שכאביו החמירו, פנה לד"ר קסטנברנד לקבל טיפול רפואי. לא הוצג בפני אותו אישור רפואי, ממנו ניתן להבין בגין מה הופנה התובע לבדיקת ctומה היתה הגירסה אותה מסר התובע לרופא. גם ברישום השוטף של קופ"ח לא עולה כי התובע פנה לטיפול רפואי מספר ימים לאחר התאונה. התובע אף טען כי הפגיעה בגב התחתון ארעה לראשונה לאחר התאונה. במסמכים הרפואיים אשר צורפו על ידי הנתבעים, עולה כי במסמך מ- 9.8.94מדובר על תלונות הקיימות מזה שנים עם החמרה לאחרונה בכאבים כאשר אין כל זכר לתאונת הדרכים. כבר בשנת 92' נרשם במסמכי קופ"ח כי התובע סובל מכאבי גב תחתון. בתביעה לקצבת נכות כללית אשר הוגשה למל"ל באוג' 94', נאמר כי התובע סובל מכאבי גב מזה מספר חודשים - שוב התאריך הקודם לתאריך התאונה. בחווה"ד הרפואית של המל"ל נאמר כי אין סיפון חבלתי קודם, רישום אשר איננו עולה בקנה אחד עם הטענה בדבר התאונה אשר ארעה ביולי 94'. במסמכים אשר הוגשו למל"ל ובמהלך הבדיקות הרפואיות השוטפות אשר נערכו לתובע - אין כל זכר לארוע התאונה או לארוע הבלתי אחר. מהמסמכים הרפואיים אף עולה כי התובע סבל מכאבי גב תחתון מספר שנים לפני התאונה וזאת בניגוד לעדותו בבית משפט. אין לכן לקבל את טענת התובע כי החל לסבול מכאבי גב תחתון רק לאחר התאונה. התובע אף פנה לד"ר כנרתי - אורטופד - ביום .9.8.94 גם שם, כפי שציינתי לעיל, לא צויינה התאונה אלא צויינו כאבי גב תחתון מזה מספר שנים. אין גם כל ראייה של ממש לטענתו של התובע כי פנה לטיפול רפואי סמוך לאחר התאונה. בתוצאות הבדיקה הטומוגרפית מיום 23.8.94, בתגובה לאותה הפנייה של ד"ר קסטנברנד שלא הוצגה בפניי, אין גם כן כל התייחסות לארוע חבלתי כלשהו. אין כאמור כל אישור בדבר התאונה מהמשטרה או במסמכים הרפואיים, שיש בהם כדי לתמוך בגירסתו של התובע בדבר התאונה. ההיפך הוא הנכון. מהמסמכים אשר צורפו על ידי הנתבעות עולה במפורש, כי התובע סבל עוד קודם למועד התאונה הנטענת מכאבי גב. התאונה עצמה לא נזכרה על ידו בפנייה כלשהי למל"ל או לרופאים אשר טיפלו בו. יתרה מזאת, התובע טען כי סבל מכאבים קשים וכי שכב סמוך לאחר התאונה בביתו במשך מספר ימים, לפני שפנה לקבל טיפול רפואי. התאונה ארעה כאמור בסמוך ליום .20.7.94 קשה להבין אם כן כיצד מצא לנכון לכתוב בכבת ידו הסכם שכירות מפורש ומפורט בינו לבין מר שגב, בדבר השכרת הטרקטור וזאת ביום .22.7.94 נראה כי אדם אשר נפגע בגבו וסובל מכאבים חזקים ונאלץ לשכב בביתו - איננו עוסק באותו זמן בהכנת וכתיבת חוזה להשכרת טרקטור. אין לכן לקבל את דברי ב"כ התובע בסיכומיו כי ניתן ללמוד מהנסיבות, כי התובע אכן נפגע במהלך עבודתו במחפרון. לאור האמור לעיל אני דוחה את התביעה ומחייבת את התובע בהוצאות הנתבעות בסך-. 2.500 ש"ח + מע"מ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד יום התשלום בפועל. מחפרון (שופל)תאונת דרכיםציוד מכני הנדסי (צמ"ה)התנגשות