ערעור על קביעת 0% נכות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על קביעת 0% נכות: 1. בפני ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים מיום 12.12.99 לפיה נדחה ערר של המערער ונכותו נותרה בשעור 0% (אפס). 2. המערער נפצע ב 11.5.91 במהלך עבודתו, נחבל בכתף ימין, בגב תחתון ובברך שמאל. 3. בגין המגבלה בברך נקבעה למערער נכות בשעור 20% אשר לגביה הופעלה תקנה 15 ובסה"כ נקבעה למערער נכות בשעור 30% החל מ 1.12.93. 4. המערער הגיש תביעה להחמרת מצב לפי תקנה 36 והמשיב הגיש בקשה לקביעת דרגת נכות מחדש לפי תקנה 37. וועדה מדרג ראשון בדקה את המערער ביום 18.4.99, כמו כן הועדה נתנה למערער לצפות בקלטת וידאו בה צולם. 5. בדיון נוסף שקיימה הועדה ב 2.8.99, החליטה הועדה מדרג ראשון על בסיס צפייה בקלטת הוידאו, וכן על בסיס הממצאים הפתולוגיים, והרושם שמדובר בהתחזות כי אין למערער נכות בברך. כמו כן הועדה לא מצאה כל נכות הקשורה לצוואר וזאת מתוך עיון בצילומי הרנטגן. אשר על כן, הועדה מצאה שלא נותרה למערער כל נכות. 6. המערער ערער על החלטת הועדה מדרג ראשון בפני הועדה הרפואית לעררים. ביום 12.12.99 בדקה הועדה את התובע ושמעה את תלונותיו. הועדה ציינה כי המערער לא שיתף פעולה בזמן הבדיקה ותגובותיו היו מוגזמות. הבדיקות שנעשו הצביעו כי אין למערער נכות. צורת הליכת המערער והתנהגותו כפי שניצפו בקלטת הוידאו מנוגדים להתנהגותו בזמן הבדיקה. הפגיעה בכתף ימין אינה רלוונטית לאחר שמסמכי חדר המיון מלמדים על פגיעה בכתף שמאל. הועדה הביעה תמיהה כיצד דר' ליברמן הצליח לבדוק את המערער, וכן התנגדה למסקנותיו מאחר והקביעה לגבי כתף ימין לא עולה בקנה אחד עם הפגיעות המופיעות בתעודת חדר המיון. עוד אין לקבל את חוות דעתו של דר' ליברמן בעניין קביעת נכות בגלל כאבי גב תחתון והגבלה בתנועה, מאחר ובצילום הוידאו נראית בברור תנועה חופשית. לכן נדחה הערר. 7. טענות המערער הועדה מתעלמת מתוצאות בדיקות אובייקטיביות שהוזמנו ע"י המשיב ונותנת משקל לקלטת וידאו אשר אין בה כדי לשקף את התנהגותו האמיתית של המערער, מדובר בצילום שנמשך 4 דקות ואין הוא שווה ערך לבדיקות אוביקטיביות. הועדה התעלמה מחוות דעתו של דר' ליברמן וטענה שהמערער לא שיתף איתה פעולה שעה שהוא חש כאבים עצומים כשנבדק על ידה. כמו כן, הועדה שגתה כאשר בניגוד לקביעותיה שלה קבעה כי המערער לא נחבל בכתף שמאל. 8. טענות המשיב לאחר קריאת טענות המערער, המשיב הסכים, כי יתקיים דיון בפני שופט ובו תוצג קלטת הוידאו מיום 4.6.97 בה צולם המערער. 9. כבוד השופט א. אברהמי, הורה ביום 2.5.00 כי הקלטת תוצג במהלך הדיון שיתקיים במעמד הצדדים. 10. הקלטת הוצגה בדיון ביום 10.1.01 ובעקבות כך טענה ב"כ הנתבע כי הועדה לא הסתמכה רק על הקלטת אלא גם על בדיקת המערער, וצילומי רנטגן. כמו כן הסבירה מדוע אין לקבל את חוות דעתו של דר' ליברמן. 11. בתאריך 28.1.01, הודיע הנתבע כי הוא מוכן להחזיר את הדיון לועדה לצורך התייחסות לכתף ימין, תוך שימת לב להחלטת הועדה הרפואית לעררים מיום 22.7.93 לפיה נקבע כי מדובר במצב לאחר חבלת כתף ימין וכי קיים מצב של תופעה ארטרוטית פוסט טראומטית זמנית. 12. הכרעה משבאה הסכמת הנתבע להחזרת הדיון לועדה רפואית לעררים בעניין כתף ימין של המערער, נותרה לדיון בפני שאלת מעמדה של קלטת הוידאו וחוות הדעת של דר' ליברמן. 13. צפיתי בקלטת הוידאו יחד עם באי כח הצדדים ואכן ראיתי את המערער יוצא ממונית כשהוא ממתין לנוסע, ולבסוף נכנס למונית כאשר הוא מגלה שהנוסע לא הגיע. 14. אודה כי אין לביה"ד את המומחיות לעמוד על האבחנות הרפואיות שנדרשו להן הועדות מדרג ראשון ושני תוך כדי צפייה בקלטת. ייתכן ויש אמת באבחנתם, ואין בדעתי לחלוק על כך. 15. יחד עם זאת, אין להתעלם מכך שהקלטת צולמה בתאריך 4.6.97. 16. לעומת זאת חוות הדעת של דר' ליברמן היא מה 18.8.98. כמו כן, הדיונים בועדות מדרג ראשון ושני הן מ 18.4.99 ו 12.12.99. 17. המערער נבדק ע"י דר' ליברמן במועד המאוחר לקלטת ולכן מבחינה זאת אין מקום לקבל את טענות הועדה הרפואית לעררים לפיהן ממצאי חוות הדעת נדחית כי הם מוצאים בקלטת הוידאו תנועה חופשית של המערער. הרי עניין לנו, לפחות בהליך שפתח בו המערער, בהחמרת מצב, ואם כך ייתכן שמצבו של המערער אכן היה כפי שנראה בקלטת הוידאו ב 4.6.97 אבל החמיר כאשר נבדק ע"י דר' ליברמן ב 18.8.98. 18. אם סירב המערער להיבדק או התקשה בבדיקה, עדיין רחוקה הדרך לקבוע כי הוא מתחזה, ודאי לא על בסיס קלטת וידאו שאינה עדכנית והיא קודמת כרונולוגית לחוות הדעת של דר' ליברמן. 19. מכאן, שהועדה שגתה כאשר בחרה להתעלם מתלונותיו של המערער בעניין כאבי גב תחתון והגבלה בתנועה, והעדיפה את הנראה בקלטת על פני האמור בחוות דעתו של דר' ליברמן. 20. אשר על כן, משהסכים הנתבע להחזיר את הדיון לועדה בעניין כתף ימין של המערער, תבדוק הועדה את המערער ותשמע מחדש את כל תלונותיו גם בקשר לכאבים בגב התחתון והגבלה בתנועה. הועדה תתייחס לחוות דעת של דר' ליברמן ותתעלם מקלטת הוידאו שצולמה ב 4.6.97. הועדה תהיה כמובן חופשית, לשלוח את המערער לכל בדיקה שתמצא לנכון לעשות, והמערער יעשה את כל שביכולתו על מנת לשתף פעולה עם הועדה. סוף דבר 21. סוף דבר - הערעור מתקבל כאמור בסעיף 20 ו- 11 לפסק הדין. הדיון יוחזר לועדה הרפואית לעררים אשר תפעל בהתאם לסעיפים הנ"ל בפסק הדין. 22. הנתבע ישלם לתובע הוצאות בסך - 1500 ₪ בתוספת מע"מ אשר ישאו ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. ערעורנכות