עבודה מועדפת אצל אבא - ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עבודה מועדפת אצל אבא: .1מדובר בתביעה לתשלום מענק עבודה מועדפת על-פי תקנות הביטוח הלאומי (מענק כמובטל שעובד עבודה מועדפת) התשמ"ג - .1983 .2לטענת הנתבע, התובעת לא צברה תקופת אכשרה כנדרש על פי סעיף 127טז(1) (ב)(2) לחוק הביטוח הלאומי, הואיל ולא התקיימו יחסי עובד ומעביד בין התובעת ובין אביה שהינו בעל המשק החקלאי בו עבדה לטענתה. .3בעדותה טענה התובעת: "... עבדתי בחממת עגבניות שלנו מ- 1/92עד 6/92, משעה 00: 6עד 00:15, כשהיה קטיף קטפנו, לפעמים עשינו "שוצים", ואחזקת החממה. קיבלתי משכורת, היה בינינו הסכם שאבי ישלם לי את הלימודים, כל משכורת שהייתי צריכה לקבל זה היה עבור מימון הלימודים. הוא לא נתן לי את הכסף לבזבוז, הוא שמר את זה אצלו, אני לא יודעת אם הוא פתח חשבון נפרד. הוא הוציא לי חלק מהתלושים רטרואקטיבית, היו חלק מהתלושים שהוא לא הוציא רטרואקטיבית, אני לא יודעת איזה מהתלושים הוא לא הוציא רטרואקטיבית. היה שלב שהוא חשב שלא נותנים מענק עבודה מועדפת ולאחר מכן נודע לו שיש כן מענק ואז הוא הוציא באופן רטרואקטיבי. אני לא יכולה להצביע על תלוש בחודש העבודה, לא הסתכלתי על זה. לפני 1.1.92תקופה מסוימת הייתי בת"א, עבדתי במלצרות וראיתי שאני לא מצליחה לחסוך. ב- 7/92הפסקתי לעבוד אצל אבי, נסעתי לחו"ל. אח"כ התחלתי ללמוד בת"א. ב- 9/92עברתי לגור עם חבר שלי. בחממה אני וחברה שלי עבדנו ביחד, המשק שלנו בשותפות עם שכנים וגם הבת שלהם עבדה שם. לפני שאני עבדתי בחממה עבדו שם פועלים, אני לא יודעת איך קוראים לפועלים, צריך לשאול את אבי. לפני שעבדתי בחממה עבדו שם ההורים, פועלים, אח שלי. יש צוות פועלים שמביאים אותם כשצריך תגבור. לא היה עובד קבוע בחממה. כשאני הפסקתי ההורים שלי עבדו בחממה, וכשצריך היו מביאים פועלים. אני לא יודעת אם הכניסו פועל לחממה. ... אני לא זוכרת מתי השתחררתי, ב-.1/91 לפני כן הייתי בת"א ועבדתי במלצרות. אבי רצה שאני אלך לביטוח לאומי להודיע שאני עובדת במלצרות, לפני שעבדתי במושב. אני לא זוכרת מתי קיבלתי הפניה לעבוד אצל אבי. אם אומרים לי שקיבלתי את ההפניה בחודש 5/92, אני אומרת שזה יכול להיות (נ/2). אבי ישב עם החשב שלו. ... אני לא יודעת אם התלושים הודפסו רטרואקטיבית, אני רק יודעת שלימור קפלן עבדה איתי יחד בחממה והיא קיבלה את המענק, והוציאו לה את התלושים בדיוק באותו אופן. לא היה לנו כרטיס עבודה, אנחנו רושמים בעצמנו. אם אומרים לי שאבי הגיש ב- 22.3.92דו"ח על אי העסקת עובדים, אני אומרת שאני עבדתי אצל אבי, עשיתי איתו הסכם שבמקום שאני אעבוד בת"א ואחסוך כסף אז אני אעבוד אצלו, לפני שהוא ידע על המענק אז הוא לא דיווח עלי, יכול להיות שהוא באמת לא העסיק עובד באותו זמן. אם אומרים לי שרק ביום 11.5.92הוא הגיש דו"ח מתוקן ושילם ביטוח לאומי, אני אומרת שזה יכול להיות (נ/9)." .4מטעם התובעת העיד אביה, חנניה זוהר, שמסר בעדותו: "... לגבי עבודת התובעת, מיד לאחר השחרור מהצבא היא רצתה לנסוע לת"א, אני לא זוכר מתי היא השתחררה. היא נסעה לת"א על מנת לנסות לחיות ולגור שם, לאחר זמן היא התקשרה ואמרה שהיא מתקשה, שכר הדירה גבוה. אמרתי לה שתדאג שהזכויות שלה בביטוח לאומי תישמרנה, והפניתי אותו לביטוח לאומי בת"א והם אמרו שהיא שייכת לב"ש, אז ניגשתי לביטוח לאומי בב"ש ושילמתי עליה כמו לחיילת משוחררת או אחת שלא עובדת. אח"כ הצעתי לה שתחזור הביתה, תעזור במשק, תקבל שכר מינימום שיישמר לה לשכר לימוד ואני אתן לה את כל מה שהיא צריכה. היא החלה לעבוד, אני חושב שזה היה ב-1/92, משהו כזה. באותה תקופה הבן שלי היה במשק והוא קיבל גם מענק, זה היה לפני כן. לאחר תקופה מסוימת היתה הודעה בעיתונות של הביטוח הלאומי שהחזירו את המענק לעבודה מועדפת, ואז הפניתי אותה שתקבל הפניה מלשכת העבודה על מנת שתוכל להנות מהזכות של חייל משוחרר. זה היה כחודש וחצי או חודשיים לאחר שהיא התחילה לעבוד, הפניתי אותה ללשכה על מנת לקבל הפניה. מהלשכה הודיעו לנו שזה לא בוער, אם היא עובדת היא יכולה לבוא בזמנה החופשי. העבודה שלה היתה בחממת עגבניות אצלנו, במקביל עבדה גם הבת של השכנים ששותפים איתנו במשק, לימור קפלן, ודיווחנו עליהן בצורה מסודרת. דיווחנו עליהן מיד כשקיבלנו את ההודעה שהוחזר המענק. לפני שקיבלנו את ההודעה אני לא זוכר אם דיווחנו. הן עבדו אצלנו כ- 8או 7חודשים. מהיום שהתחילו לעבוד עד שדיווחנו עליהן בביטוח לאומי חלפו כחודשיים. לפני שהתובעת התחילה לעבוד היו עובדים שעזרו לנו, פועלים מהשטחים, הם עבדו בחממה, הם עבדו כשהיה צורך בחממה, הם עבדו גם בשטח הפתוח, כשהיה צורך. כשהבת שלי והחבר שלה הגיעו הוצאנו את העובדים מהחממה. כשהם הפסיקו לעבוד לקחנו עובדים נוספים. נדמה לי שזה היה ביוני-יולי, לקראת החופש הגדול. אני יודע שיום אחד הגיעו 2חוקרים של הביטוח הלאומי, פגשו את השכן ושאלו אותו אם הוא מכיר את הבת שלי ולימור קפלן, ואמרו לו אם הוא יודע שהן עבדו שם והוא אמר שכן. בהתכתבות שלי עם הביטוח הלאומי, אחת מהתשובות היתה שזאת עזרה במשק ולא עבודה בשכר. לא חלף הרבה זמן מאז שהיא עברה לת"א עד שהיא התקשרה ואמרה שהיא לא מסתדרת. היא לא נסעה לת"א מיד אחרי השחרור, היא היתה כמה זמן בבית ואח"כ נסעה. אני לא זוכר תאריך. לפני העבודה הזאת היא עזרה במשק, גם בתיכון היא עזרה. לשאלה האם יש הבדל בין אופי של העבודה, אני אומר שכן, כי בעבודה הזאת באותה מסגרת היא היתה קמה ב-00:6, במסגרת הלימודים היא עבדה רק בחופשות או כשהיה להם גיוסים. לא שילמתי לה אז תשלום. לשאלה מדוע התקבל דיווח על אי העסקת עובדים ב-22.3.92, כאשר היא עבדה מ-1.1.92, אני אומר שאני לא מנהל את העסק אלא יש לי מנהל חשבונות, וכששאלתי אותו אותה שאלה אמרתי לו שזה נעשה בהיסח הדעת וזה דו"ח על פועלים ישראליים. שאלתי אותו למה הוא לא דיווח על הבת, אז הוא אמר לי שידווח. אם אומרים לי שהדיווח על הבת והתלושים הם מ-11.5.92, אני אומר שאני הודעתי לו שיוציא תלושים מדי חודש בחודשו. הדיווח היה דיווח שוטף אבל התלושים הוצאו גם זה התבקש מביטוח לאומי. לשאלה אם יש מסמך כלשהו שנעשה באופן שוטף לפני ה-1.5.92, אני אומר שצריך לבדוק את זה." .5מטעם הנתבע העידה עובדת גבייה של הנתבע, צור טוניה, שמסרה בעדותה: "... לגבי שנת 92, התקבלו דיווחים על אי העסקת עובדים על חודשים ינואר, פברואר ומרץ 1992, ב-3/92, כולם יחד התקבלו. ב- 11.5.92התקבלו דו"חות מתוקנים על העסקת עובד אחד, לא יודעת עבור מי כי הדיווח שלנו הוא מספרי." .6כמו כן, הוגשו מסמכים. .7לאחר עיון בעדויות נראה לי שעבודת התובעת במשק של אביה לא היתה במסגרת של יחסי עובד ומעביד, אין הוכחה לקבלת משכורת, ואין הוכחה על שעות העבודה. מעדות התובעת עולה שהדיווח לביטוח הלאומי נעשה על מנת לזכות במענק ולא כביטוי לקיום יחסי עובד ומעביד ממשיים. .8לאור זאת, אני דוחה את התביעה. עבודה מועדפת / מענק שחרורביטוח לאומי