פיצוי על טיול מאורגן

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיצוי על טיול מאורגן: .1הנתבעת בכל התיקים המאוחדים שבפני היא חברה העוסקת במכירת שירותי תיירות, ובפרט בארגון ובמכירה של טיולים מאורגנים. .2התובעים בתיקים המאוחדים הם בני ארבע משפחות - נתן, זלצמן, לוין ולוי. כל התובעים הזמינו ורכשו אצל הנתבעת טיול מאורגן של 15יום לפריס ולונדון. ההזמנה נעשתה לפי הפרוספקט של הנתבעת ת/1, והטיולים עלו 840, 5דולר לתובעים 2(זלצמן) ו-120, 4דולר לכל אחת ממשפחות התובעים 1, 3, 4(נתן, לוין ולוי). הפער במחיר נובע ממספר הנפשות בכל משפחה. .3התובעים יצאו לטיול שמחים וטובי לבב, אך שמחתם נפגמה במהלך הטיול. בלונדון שוכנו התובעים ב"בנק סייד האוז" - אך לטענתם ולאכזבתם לא היה זה מלון כמובטח, אלא מעון סטודנטים באזור תעשייתי רחוק ומוזנח במזרח לונדון. תובעים 3ו- 4מוסיפים ומלינים על שקיבלו בלונדון "חדר נכים", אף שבסופו של דבר הוחלף בחדר רגיל. כל התובעים מתלוננים כי משך כל הטיול לא זכו לאוטובוסים ממוזגים כמובטח; ואף משירותי סבלות לא נהנו. אדון בטענות אלו אחת לאחת. המלון בלונדון .4הנתבעת הבטיחה לתובעים בפרוספקט ת/ 1"אכסון במלון בנק סייד בלונדון". כלום עמדה בהתחייבות זאת? התובעים הציגו בפני ראיות ש"בנק סייד האוז" אינו מלון כהלכתו, כי אם מעון סטודנטים של אוניברסיטת לונדון, המושכר לאורחים ותיירים בעונת הקיץ בלבד. כך במכתב "בנק סייד האוז" עצמו, במענה לשאילתה של ידיד אנגלי של אחד התובעים, ת/ .4כך באישור ממשרד נסיעות ישראלי, שאין מוסד זה נזכר במדריך הרשמי של בתי המלון באנגליה, ת/.3 הנתבעת הציגה מכתב של אוניברסיטת לונדון (,l.s.e) כי הבנין אמנם משמש כמעון סטודנטים במשך שנת הלימודים, אם כי בעונת הקיץ הוא מופעל ומאושר לפעול כמלון עממי (- budget hotel) נ/.1 יחד עם זאת, בפרוספקט לשנת 97' השמיטה הנתבעת את המלה "מלון", ורשמה "אכסון בבנק סייד האוז (אוניברסיטת לונדון)" - ת/.2 דומני שההגדרה של המקום נזילה, וכך גם מאפייניו של המקום. יש בו שירותים מרכזיים מקובלים במלון, כגון מסעדה, בר, לובי וחדרי טלויזיה - וראה ת/4, נ/ 1והתמונות נ/ .2יחד עם זאת, אלו מקובלים גם כשירותים מרכזיים במעונות סטודנטים באנגליה. ריהוט החדרים מתקבל על-הדעת, אך ספרטני למדי, והולם את הסטנדרט של מעונות סטודנטים טובים - וראה התמונות ת/ 5ו-נ/.3 בסיכומו של דבר, התרשמותי היא שאין מדובר במלון רגיל, אלא במין יצור כלאיים. אמת, הנתבעת לא התחייבה למלון פאר, ולא למלון מרכזי, אך התחייבה ל"מלון". בהעדר הסתייגות מפורשת, רואה אני לקרוא את ההתחייבות בפרוספקט ת/ 1כהתחייבות למלון "רגיל", למלון "מן המנין", ולא למעונות סטודנטים המשמשים לעתים כאכסניה לאורחים מן-החוץ. טוב עשתה הנתבעת כאשר שינתה את הנוסח בפרוספקט החדש שלה, ת/2; וסבורני שלא עמדה לחלוטין בהתחייבות המקורית שלה כלפי התובעים בפרוספקט ת/.1 לבטח, שאין הלינה בבנק סייד האוז עולה כדי קיום בתום לב של ההתחייבות לאכסון במלון. חדר הנכים במלון בלונדון .5טוב היה לה לטענה זו משלא נטענה. בני משפחות לוי ולוין (נתבעים 3ו-4) הופנו לחדר המיועד לנכים, והדבר פגם בהנאתם. העלמה מיכל לוי הגדילה ואמרה, כי נבהלה, התחילה לבכות, והדבר "הרס לה את הטיול". יחד עם זאת הודתה, כי ראתה חדרי שירותים המיועדים לנכים במוסדות תרבות ציבוריים, ושם לא נבהלה עד כדי כך. וזאת לראות: כל אחת מהמשפחות היתה בחדר שעות ספורות, לא יותר משעתיים, בטרם הועברה לבקשתה לחדר רגיל. אינני יכול לקבל טענתם של התובעים 3ו- 4בענין זה, ואינני מאמין לכנותם. לבטח לא נגרם להם בשל כך נזק של ממש, ולו נזק של עוגמת נפש גרידא, אשר יש לפצות בגינו. אוטובוסים ממוזגים .6התובעת התחייבה לאוטובוסים ממוזגים, ולא קיימה התחייבותה. הכל מסכימים, שהאוטובוסים בלונדון ובעיר פריז לא היו ממוזגים. המדריך של הנתבעת העיד, שבנסיעה חד-פעמית לעמק הלואר, היה באוטובוס מזגן מקולקל - אך עדותו זו נסתרה בעדותו המהימנה עלי בהקשר זה של תובע 4, שלא היה כל מזגן באוטובוס. המדריך כלל אינו דובר צרפתית, ותיקשר עם הנהג דרך תובע 4; וההסבר, שהנהג הצרפתי אמר לו זאת בפורטוגזית, בניגוד למה שאמר לתובע 4בצרפתית, אינו מתקבל על דעתי. אין לנו, איפוא, ענין בהלכה הפסוקה שמארגן טיולים אינו אחראי לקלקולים מקריים ורגעיים אצל נותני השירותים בחו"ל. מדובר בהפרה חד-משמעית, עקבית ומוחלטת, ביודעין, של התחייבות חוזית. הנתבעת ניסתה לתרץ זאת כטעות דפוס בפרוספקט - כך במכתבה לתובעים ת/.51 אינני יכול לקבל תרוץ זה, ואינני מאמין לו - מה גם שלא הובאה כל ראיה או עדות מטעם הנתבעת לאשש זאת. המדריך מטעם הנתבעת הוסיף והעיד כי כל נזק לא נגרם, כיוון שהיה מזג אויר יפה וקר. אינני מאמין לו. מעדיף אני את עדות התובעים, ואת הודאתה של הנתבעת עצמה במכתב ת/5, שהיה זה קיץ קשה במיוחד עם "גל חום חריג". סבלים .7הצדדים מסכימים שבפריז לא עמדו כל סבלים לרשותם של התובעים, עת שבאו ויצאו מהמלון. אשר ללונדון - הויכוח ניתש בשאלה, כלום היה סבל אחד, בודד ואיטי, שעבד בצוותא חדא עם המדריך, אם לאו. סבורני, שעצם העמדה של הנתבעת, כי די באותו סבל יחיד ובמדריך כדי לשרת קבוצה גדולה, היא עמדה ראויה לכל גנאי, ואינה מתקבלת על הדעת. לעומת זאת, הפכתי והפכתי בפרוספקט ת/ 1ולא מצאתי בו כל התחייבות של הנתבעת להעמיד לתובעים סבלים. אמת, התובעים שילמו מראש עבור "טיפים", אך תשר ניתן לנותני שירותים רבים - נהגים, מדריכים, מלצרים, עובדי מלון - ולא בהכרח לסבלים. סופו של ענין זה, הנתבעת לא התחייבה לספק שירותי סבלים, ולכן גם לא הפרה כל התחייבות כזו. סוגיית הנזק והפיצוי .8הנתבעת הפרה התחייבויותיה לאכסן את התובעים במלון בלונדון (להבדיל מסתם אכסניה או מקום לינה), ולהעמיד להם אוטובוסים ממוזגים במשך כל הטיול. מה דינן של הפרות אלו? מה נזק נגרם לתובעים? ומהו שיעור הפיצוי הראוי בשל הפרות אלו ונזק זה? בידוע הוא, שטיול נועד להעניק הנאה לכן הפיצוי על שלילת ההנאה אינו נמדד לפי מחירו של הטיול אלא לפי מידתה של ההנאה שנשללה; אף שראוי לשקול גם את מחיר הטיול בכללותו, ואת מכלול השירותים שניתנו וההנאות שהתממשו. ראה בהקשר זה דברים שנאמרו בע.א. 430/79 בנישתי נ. ששון פ"ד לה(2) .400 מחצית הטיול שהו התובעים באכסניה ולא במלון, אף שציפו למלון. אין זה משנה שהנתבעת לא התחייבה לרמתו של המלון. ניתן היה לצפות לרמה סבירה. ומכל מקום, בהקשר של טיול מאורגן, המלון אינו עונה אך ורק לצרכים של לינה אלא מהווה גם מענה לציפיה של בילוי. לכך לא זכו התובעים. אשר לאוטובוסים הלא-ממוזגים בתקופת הקיץ החמה - אף בכך נגרעה הנאתם של התובעים. יש גם לזכור כי אין מדובר בתקלה במזגן, ולמשך זמן מוגבל, אלא בהעדר כל מזגן לחלוטין. יחד עם זאת, ראוי גם לשקול את טענת הנתבעת, שבלונדון אין כלל אוטובוסים ממוזגים; ולכן בכל הנוגע ללונדון, זהו נזק בלתי-נמנע, או נזק "רעיוני" בלבד, לעומת הציפיה, במובחן מהאפשרי. מצד שני יש להביא בחשבון, שאחרי ככלות הכל, התובעים טיילו להנאתם 15ימים תמימים בפריס ובלונדון כפי המתוכנן וכפי המובטח; ופרט לסוגיות האמורות, ולטענות שדחיתי במפורש, לא באו מצידם כל טענות וכל הסתייגויות לגבי הנאתם מהטיול. בשוקלי את מכלול השיקולים דלעיל, החלטתי שהפיצוי הראוי הוא 500, 1ש"ח לכל אחת ממשפחות התובעים, ובסה"כ 000, 6ש"ח לכל משפחות התובעים. סוף דבר .9לאור כל האמור לעיל אני מחייב את הנתבעת לשלם לכל משפחת תובעים בכל אחד מארבעת התיקים המאוחדים סך של 500, 1ש"ח בתוספת הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. למען הסר ספק, התשלום לכל משפחת תובעים כאמור לעיל, יהא תשלום לכל התובעים באותו תיק ביחד ולחוד. .10בבואי לשקול את שאלת ההוצאות הבאתי בחשבון את סכומי התביעות, את הסכומים שפסקתי בפועל, ואת העובדה שדחיתי שתיים מארבע התלונות. כן הבאתי בחשבון את התרשמותי לשלילה מעצם העלאתה של תביעת הסרק בענין "חדר הנכים". לאור כל האמור לעיל אינני מזכה את התובעים בהוצאות משפט. נופשפיצוייםטיול מאורגן (תביעות)