שברים באגן לאחר תאונת דרכים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שברים באגן לאחר תאונת דרכים: 1. התובעת היא ילידת .23.4.1926 ביום 2.8.1988, בהיותה כבת 62 שנים, בעת שהיתה בדרכה, רגלית, למקום עבודתה בנצרת עילית נפגעה התובעת בתאונת דרכים שגרמה לה לחבלות בגופה. כתוצאה מן התאונה נגרמו לתובעת נזקים אותם היא תובעת בתביעה שלפני. הרכב שפגע בתובעת היה נהוג בידי הנתבע מס' 1ומבוטח על ידי הנתבעת מס' 2. באי כח הצדדים אינם חלוקים באשר לחובתם של הנתבעים לפצות את התובעת על נזקיה. המחלוקת בינה באשר לשיעור הפיצוי בלבד. 2א. כתוצאה מן התאונה נחבלה התובעת בכל חלקי גופה ובמיוחד באגן וברגל ימין. ממקום התאונה הובהלה התובעת לבית החולים העמק בעפולה, שם אושפזה מיום 2.8.88 עד ליום 25.9.88 ואובחנו אצלה שברים באגן ימין וברגל ימין. ב. התאונה הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה. ועדה רפואית של המל"ל קבעה לתובעת נכויות כדלקמן: אא. % 100 מיום 26.9.88 עד ליום 31.1.89. בב. % 50 מיום 1.2.89 עד ליום 30.6.89. גג. % 20 לצמיתות מיום .1.7.89 (ראה דו"ח הועדה הרפואית מיום 20.7.89 שהעתק ממנו צורף לכתב התביעה). ג. בדו"ח הועדה הרפואית מיום 20.7.89 קבע הפוסק הרפואי כי לדעתו אין מקום להפעלת תקנה 15 וכי התובעת "מסוגלת לחזור לעבודתה". ד. וכך סיכם הפוסק הרפואי את המימצא הרפואי בעקבות בדיקתה של התובעת ביום 20.7.89: "בבדיקה היום הליכה עם צליעה קלה ברגל ימין. מעל פרק ירך ימין והמשך אחורי בגבול העליון של האגן יש צלקת ניתוחית באורך של 45 ס"מ. הצלקת חלקה ולא דבוקה. החלק העליון של הירך הימנית בקוטר של 5 ס"מ יותר מאשר משמאל על רקע של רקמה שומנית. תנועות הברך תקינות, תנועות פרק הירך: סיבוב פנימי 0מעלות, סיבוב חיצוני 30מעלות, הגבלה בינונית של (...) הגבלה קלה של כיפוף. (...) בצילום מ- 24.4.89 רואים טיפול ניתוחי של שברים על ידי פלטות שונות עם ברגים. העמדה של העצמות משביעות רצון, יש רקמה מסוידת רבה מחוץ לאגן". 3. עובר לתאונה עבדה התובעת כשכירה בחברה לשירותי נקיון והשתכרה -592. ש"ח ברוטו לחודש (ראה המוצג ת/1). שכר זה, כשהוא משוערך להיום (על פי המדד הידוע האחרון, שפורסם ביום 15.10.95) הוא -.556, 1 ש"ח. 4. הפסד השתכרות עד לגיל 65 ביום 16.8.88, 14 ימים לאחר התאונה, כשהיא עדיין מאושפזת בבית החולים ואיש מן הרופאים לא יכול היה לומר לבני משפחתה מה יעלה בגורלה (עמ' 18 לפרוטוקול), הגישה התובעת בקשה לפנסית זקנה מ"מבטחים". בא כוחם המלומד של הנתבעים, עו"ד באסם דקואר, טען בסיכומיו כי הנתבעים טוענים -"(...) שאין ספק שפרישתה של התובעת לפנסיה זקנה אין לה שום קשר לפגיעתה בתאונה נשוא דיוננו שכן הבקשה לפנסית זקנה הוגשה שבועיים לאחר פגיעתה כאשר מצבה לא היה יציב ולא היה ניתן לדעת מהו גורלה של התובעת מבחינת תפקוד וכושר עבודה, מה שהתברר מאוחר יותר בועדה הרפואית של המל"ל מיום 20.7.89שהתובעת מסוגלת לחזור לעבודה (מוצג נ/6). יוצא איפוא כי התובעת החליטה להפסיק את עבודתה ללא שום קשר לתאונה ולכן אין לקבל כל טענה של התובעת על הפסדי השתכרות כתוצאה מפגיעתה". אני דוחה טיעון זה מכל וכל. אין לי שמץ של ספק כי הגשת הבקשה לפנסיה, בנסיבות שתוארו לעיל, היתה בשל כך שהתובעת נפגעה בגופה ולא נראה היה שתוכל לחזור לעבודתה. אני מסכים עם בא כוחה המלומד של התובעת, עו"ד מ. ס. מחאג'נה, כי אילו רצתה התובעת להפסיק את עבודתה ללא קשר לתאונה ולקבל קיצבת זיקנה מ"מבטחים", כטענת הנתבעים, כי אז היתה עושה כן לפני התאונה. עובדה היא שהתובעת הגישה את בקשתה רק לאחר שנפגעה בתאונה ותוך תקופת אשפוזה בבית החולים. לפיכך אני קובע כי הפסקת עבודתה של התובעת היתה כתוצאה מן התאונה. עם זאת, הואיל ונכותה הצמיתה של התובעת הינה % 20 בלבד, וכאמור לעיל, הועדה הרפואית שבדקה אותה מצאה כי אין מניעה שתשוב לעבודתה, נראה לי כי נכון יהיה לחשב את הפסד ההשתכרות של התובעת בשיעור של % 50 משכרה, עד להגיעה לגיל .65איני רואה כל הצדקה לפצות את התובעת בגין הפסד השתכרות עד הגיעה לגיל 70 כמוצע על ידי בא כח התובעת). לפיכך אני קובע כי על הנתבעים לפצות את התובעת בגין הפסד השתכרות כדלקמן: א. עבור תקופה של 6חודשים, מיום התאונה, 2.8.88, ועד ליום 31.1.89 (היינו, התקופה שאליבא דכולי עלמא לא היתה התובעת מסוגלת לעבוד) סך של -.336, 9 ש"ח 6-.556, 1x ש"ח ב. עבור התקופה שמיום 1.2.89 ועד ליום 23.4.1991 (עד הגיע התובעת לגיל 65), 27 חודשים, (לפי % 50 כאמור לעיל), סך של -.006, 21 ש"ח = 27 חודשים -.556, 1x % 50x ש"ח סך הכל הפסד השתכרות -.342, 30 ש"ח. מן הסכום האמור יש לנכות את קצבת הזקנה שקבלה התובעת מ"מבטחים" עד הגיעה לגיל 65. סכום זה, משוערך עד ליום 1.5.93 הוא -.775, 5 ש"ח (ראה נ/4). הסכום האמור כשהוא משוערך להיום (על פי המדד הידוע האחרון, שפורסם ביום 15.10.95)- 437, 7 ש"ח. לפיכך על הנתבעים לפצות את התובעת בגין ראש נזק זה בסך של - 905, 22 ש"ח = 437, 7- 342,30. 5. הפסד השתכרות עד לגיל 70 בא כח התובעת המלומד עותר לחייב את הנתבעים לפצות את מרשתו בגין הפסד השתכרות עד לגיל 70 שנה. לא הוצג כל בסיס משפטי לחיוב כזה ואשר על כן אני דוחה את התביעה ביחס לראש נזק זה. 6. כאב וסבל א. "הסכום המקסימלי" על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה-1975 (להלן "החוק") (נכון ליום התאונה, על פי המדד הידוע האחרון ביום התאונה, מדד יוני 1988 שפורסם ביום 15.7.88) הוא -.464, 37 ש"ח. ב. מכפלת שני פרומיל מן הסכום המקסימלי במספר ימי האשפוז - -.121, 4 ש"ח = 55 ימי אשפוז 74.92 x ש"ח ג. מכפלת אחוז אחד מן הסכום המקסימלי באחוזי הנכות הצמיתה - 492.80, 7 ש"ח = 374.64 20 x ש"ח התובעת היתה ביום התאונה בת .62 על שום כך יש להפחית מן הסכום הנ"ל % 32 (% 1לכל שנה מעל לגיל 30). -.095, 5 ש"ח = 397, 2 ש"ח - 492, 7 ש"ח. ד. סך הכל בגין כאב וסבל (נכון ליום התאונה) - -.216, 9 ש"ח = -.095, 5 ש"ח + -.121, 4 ש"ח סכום זה, כשהוא משוערך להיום, הוא -.219, 24 ש"ח. 7. עזרת צד ג' א. על סמך המוצג נ/5 ועל סמך עדותו של החוקר ערן ורד אני קובע כי התובעת לא הוכיחה כי היא זקוקה לעזרת צד ג'. ב. במשך חודשים אחדים לאחר ששוחררה התובעת מבית החולים היא נזקקה לעזרת צד ג', בעיקר של בעלה ושל בתה. אני פוסק בגין פריט זה סכום גלובלי של -. 000, 4 ש"ח. 8. הוצאות בגין התאונה נאלצה התובעת לנסוע לצורך קבלת טיפולים פיזיוטרפיים. אני פוסק בגין פריט זה סכום גלובלי של - 000, 1 ש"ח. 9. ניכוי תשלומים ששולמו על ידי המל"ל התובעת קבלה מן המל"ל גמלה בסך של -. 799 ש"ח ביום 30.5.89 וכן סך של -. 1973 ש"ח ביום .21.9.89 (ראה המוצג נ/1). סכומים אלה כשהם משוערכים להיום מסתכמים בסך של - 025, 6 ש"ח = -.240, 4 ש"ח + -.785, 1 ש"ח. סכום זה יש לנכות מן הפיצוי שאני עומד לפסוק לתובעת. 10. סוף דבר אשר על כן ולאור כל האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובעת את הסכומים שלהלן: א. בגין הפסד השתכרות סך של - 905, 22 ש"ח. ב. בגין כאב וסבל סך של - 219, 24 ש"ח. ג. בגין עזרת צד ג' - 000, 4 ש"ח. ד. עבור הוצאות נסיעה - 000, 1 ש"ח. סך הכל - 124, 52 ש"ח. מן הסכום האמור יש לנכות את התשלומים ששולמו לתובעת על ידי המל"ל, היינו, סך של - 025, 6 ש"ח. בנוסף לאמור לעיל ישלמו הנתבעים לתובעת, יחד ולחוד, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של -.993, 5 ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום מלא בפועל. אגןתאונת דרכיםשבר