בחירות מוניציפליות - פסק דין

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בחירות מוניציפליות - פסק דין: 1. בחודש נובמבר הקרוב עומדות להתקיים בחירות מוניציפליות. בעיר שדרות מתמודדות מספר רשימות על החברות במועצת העיר ומתמודדים מספר מועמדים על ראשות העיריה. אחת הרשימות המתמודדת בבחירות היא המשיבה 4, רשימה שבראשה עומד מר דוד בוסקילה, ראש העיריה הנוכחי של שדרות. מר בוסקילה מתמודד בראש רשימה בלתי מפלגתית הנושאת את השם "אמש" ועל פי עדותו שלו זוהי רשימה בעלת זיקה משותפת למפלגת "העבודה" ולמפלגת "ש"ס" ואותיותיה אינן אלא צירוף ראשי התיבות של המילים "אמת" ו"ש"ס". מר בוסקילה מתכוון לשבץ ברשימתו מועמדים שיוצעו לו מטעם מפלגת "העבודה. הוא עצמו יעמוד בראש הרשימה ונראה כי כוונתו למנות במקום השני מועמד מטעם מפלגת "ש"ס" ובמקומות 3-5 מועמדים מטעם מפלגת "העבודה" וכך גם במקום השביעי ובמקומות 8-15. 2. סניף מפלגת "העבודה" בשדרות קיים בחירות פנימיות לצורך הרכב רשימת מועמדים שיוצעו על ידו למר בוסקילה למען ישובצו ברשימתו. בסיומו של הליך ההצבעה הוברר כי המבקש, חיים בן שימול, נבחר במקום השלישי ברשימת מומלצי מפלגת "העבודה" ואילו אחר, מר אלברט אלחרט, נבחר במקום השני. על כך מצר המבקש. הוא סבור כי לא היה מקום לבחור במר אלחרט כלל כמועמד מטעם מפלגת "העבודה", שכן אף שהוא חבר בה, לא שילם את מסיו מזה זמן, ולפיכך, לסברתו, פקעו זכויותיו להיות מומלץ מטעמה. הוא מבקש היום לקבוע ולהצהיר כי הוא עצמו זכאי להכלל ברשימת "אמש" וכי המשיב אלחרט, אינו זכאי להכלל ברשימה מן הטעם שגם לא היה זכאי להיות מומלץ מטעם מפלגת "העבודה. 3. התובענה בתיק העיקרי הוגשה היום ועוד אתמול הוגשה בקשה למתן צו מניעה זמני לפיו יאסר על מפלגת "העבודה" ועל רשימת "אמש" להגיש רשימת מועמדים לפקיד הבחירות לעיריית שדרות, וזאת עד להכרעה סופית בתביעתו של המבקש. המועד האחרון להגשת רשימות לבחירות המוניצפליות בשדרות הוא מחר, ובהסכמת הצדדים קיימתי את הדיון מלכתחילה בתיק העיקרי, למען תבוא הכרעה מידית בשאלות שבמחלוקת. 4. בדיון היום התייצבו, לבד מהמבקש ובא כוחו, גם מזכיר סניף מפלגת "העבודה" בשדרות, וכן ראש עיריית שדרות וראש רשימת "אמש", מר בוסקילה. לא באה התייצבות מטעם המשיב אלחרט עצמו ואילו מטעם המשיבה 1, מפלגת "העבודה" הישראלית, נשלחו תגובות כתובות. האחת, מידי פרופ' דוד ליבאי, יושב ראש ועדת החוקה של המפלגה, והאחרת מידי עו"ד יפה, בשמו של מר בנימין בן אליעזר, ראש המטה המוניציפלי של מפגלת "העבודה". התגובות אינן אחידות. יושב ראש ועדת החוקה מודיע כי עם הגשת העתירה לבית המשפט מפסיקה ועדת החוקה של המפלגה את הדיון שלה בעתירה דומה שהגיש המבקש בפניה. עו"ד יפה סבור כי אין כלל סמכות לבית המשפט לדון בענין וכי ראוי כי ההליכים ימוצו במסגרת מוסדות המפלגה דווקא. כך או כך, נראה לי כי איני יכול שלא ליתן דעתי לבקשה ולתובענה שבפני. 5. מן ההחלטה הכתובה שניתנה, כאמור, אתמול בועדת החוקה של מפלגת "העבודה", עולה כי הועדה מוסמכת על פי חוקת המפלגה לפסוק אם נתעורר ספק לגבי חוקיות הליך במוסדות המפלגה לפני שננקט אותו הליך או במהלכו. כיוון שבענייננו מדובר בהליך בחירות שנסתיים עוד לפני כחודש ימים שוב אין ועדת החוקה יכולה להתערב בשאלת חוקיותו. עוד קובע יושב ראש ועדת החוקה כי רשימת המועמדים שהמבקש מעוניין להצטרף אליה אינה רשימה של מפלגת "העבודה" וממילא אין חוקת המפלגה חלה עליה. ואכן, אין מחלוקת כי הליך הבחירות כבר נסתיים ואין מחלוקת, כך עולה מדברי המבקש עצמו, כי הוא השיג על תוצאות הבחירות לאחר שנודע לו שהמשיב אלחרט לא שילם דמי חבר למפלגה, ולא טען כנגד עצם הצגת מועמדותו. גם פנייתו לבית המשפט נשתהתה עד שלא ניתן היה לאפשר למקצת מן המשיבים להתייצב במועד ולהשמיע את דבריהם בפני בית המשפט, כפי שעולה ממכתבו של מר יפה בשמו של מר בן אליעזר. 6. לגוף הדברים: יושב ראש המשיבה 4, רשימת "אמש", הודיע היום כי הוא אינו רואה עצמו קשור כלל להחלטות מוסדות מפלגת "העבודה", כי הרשימה שהוא עומד בראשה היא רשימה עצמאית וכי ממילא הוא זה אשר יקבע את חבריה בהתאם לשיקולי הרשימה. כיוון שכך, וכיוון שחוקת מפלגת "העבודה" אינה חלה על הרשימה הזו ובהעדר עילה חוקית אחרת, אין גם טעם במתן צו שיהיה לו תוקף, אם בכלל, אך ורק כנגד מפלגת "העבודה", ולא כנגד הרשימה בה מבקש העותר להיות חבר. אכן, יתכן ולמפלגת "העבודה" עשויות היו להיות טרוניות כנגד רשימת "אמש" בכל הקשור להרכב חברי הרשימה אלא שהמפלגה החליטה שלא להתערב בכל הנוגע להרכב הרשימה הזו ובפועל לא הביעה שום טרוניה כנגדה. בנסיבות אלה, כולן, לא ראיתי מקום ועילה להתערבות בית המשפט. התובענה נדחית והבקשה הזמנית נמחקת. בנסיבות הענין אין צו להוצאות. בחירות