בסיס השכר לצורך חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי

איך מחשבים את שכרו השעתי של התובע לצורך חישוב זכויותו לפיצויי פיטורים ? חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי נעשה בהתאם לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964, בהעסקה שעתית יש לחשב את פיצויי הפיטורים לפי ממוצע שעות העבודה בשנים עשר חודשי העבודה האחרונים במכפלת התעריף השעתי האחרון (דב"ע נז/3-57 סנונית נ' פרץ פד"ע ל 364 (26.1.97)). פיצוייםעובד שעתיפיטוריםפיצויי פיטורים