המסדר הסלזיאני - האם אישיות משפטית ?

האם המסדר הסלזיאני אישיות המשפטית ? המסדר הסלזיאני של דון בוסקו - Salesians of Don Bosco הינו מסדר דתי קתולי הנמנה על הכנסיה הקתולית, וככזה כפוף לדיניה, שמקורם במעשי החקיקה של הכס הקדוש. בשתי האמנות שנחתמו בין מדינת ישראל לבין הכס הקדוש שהן: "הסכם יסוד בין הכס הקדוש לבין מדינת ישראל", שנחתם בירושלים ביום 30.12.93 ופורסם בכתבי אמנה מס' 1190 כרך 38 ע' 1, וכן - "הסכם בין מדינת ישראל לבין הכס הקדוש (המאוזכר גם כ"הסכם האישיות המשפטית"" שנחתם ביום 15.11.97 ופורסם בכתבי אמנה 1252 כרך 40 ע' 1, נקבע, בין היתר, כי המסדר הינו אישיות משפטית לפי דין הכנסיה הקתולית ולו היא כפופה. אישיות משפטיתשאלות משפטיות