עבודה 7 ימים בשבוע ללא ימי מנוחה

על פי הפסיקה אין זכות לפדיון כספי בגין אי קבלת מנוחת פיצוי, שכן לשונו ותכליתו של החוק הינם ליתן לעובד המועסק במנוחה שבועית יום מנוחה בפועל במקומו של יום המנוחה הרגיל (פסקי הדין בעניין ארגון הכבאים המקצועיים ועיריית נהריה לעיל). העסקת עובד ברצף בעבודת לילה שבעה ימים בשבוע, מבלי שניתנה לו אף מנוחת פיצוי, מנוגדת מכל וכל לחוק שעות עבודה ומנוחה, צו ההרחבה בענף השמירה, וההיתר הכללי בענף השמירה. על פי הפסיקה, העסקה בלתי חוקית של עובד בימי המנוחה השבועית, מבלי שניתנה לו מנוחת פיצויי או בעבודת לילה רצופה במקום עבודה בו מונהגות משמרות, הינה התנהגות חסרת תום לב מצב המעסיק. מחדל שכזה של מעסיק מעמיד לעובד זכאות לפיצוי כספי (עע 43772-08-11 שפלב נ' ב.ש.אבידר שמירה וניקיון (24.12.12); עס"ק 1015/04 הסתדרות העובדים הכללית נ' ידיעות אחרונות (15.1.2008, פסק דינו של כב' השופט יגאל פליטמן, פסקה 5ז' - 5ט' לפסק הדין). עמדה על כך כב' השופטת (בדימוס) אלישבע ברק בדעת המיעוט בפסק הדין בעניין ארגון הכבאים, שם טענה כי עובדים המועסקים ביום המנוחה השבועי ולא קיבלו מנוחת פיצוי זכאים לפיצוי על הנזק שנגרם להם בגין כך (שם, בעמוד 303 לפסק הדין). על כן, התובע זכאי בנוסף לגמול השעתי בעד שעות עבודתו הנוספות ועבודתו בימי מנוחה שבועית וחג, אף לפיצוי ראוי בגין עצם העסקתו הבלתי חוקית. עבודה בשבת / חג