פדיון דמי ביגוד לעובד

האם ניתן להגיש תביעה בגין פידיון דמי ביגוד ? הלכה פסוקה לעניין תשלום דמי ביגוד לעובד היא, כי הזכות לביגוד נכנסת בגדר הזכויות הנלוות שאין לפדותן (ע"ע 3000080/98 כהן אברהם - גביר קבלנים בנייה ופיתוח בע"מ, עבודה ארצי, ל"ג/79, 28; דב"ע נג/3-223 פלסטין פוסט בע"מ - ג'ואנה יחיאל, פד"ע כ"ז 436). ביגוד עבודה