פיצוי עוגמת נפש בגין הפרת חוזה עבודה

באשר לפיצויי בגין "עוגמת נפש", הנובע מהפרת חוזה עבודה, נקבע בעניין דב"ע (ארצי) נג/99-3 משרד החינוך-מצגר, פד"ע כו 563: "בעוד שלערכאה השיפוטית הדנה בפיצוי על נזיזקי ממון אין שיקול דעת בדבר עצם הפיצוי ושעורו וכל אימת שאלה הוכחו בפניה זכאי הנתבע לפיצוי על מלא נזקיו, מוקנה שיקול דעת לערכאה השיפוטית שעה שהיא דנה בנזק בלתי ממוני - והיא רשאית (אך אינה חייבת) לפסוק פיצוי בגינו, בשיעור שייראה לה בנסיבות המקרה". חוזה עבודההפרת חוזהחוזהפיצוייםעוגמת נפש / נזק לא ממוני