פרשנות הסכם קיבוצי

בפסיקה נקבע כי יש להעניק להסכם קיבוצי את אותם כללי הפרשנות הנוגעים לפרשנות חוזים, הווי אומר פרשנות המבוססת על תכלית המנסה לאתר את אומד דעתם של הצדדים לחוזה, ואת האינטרסים, המטרות והערכים שההסכם נועד להשיג (ר' ע"ע 1308/04 שרגא קריגל - רשות הנמלים והרכבות, מיום 11.7.06; ע"ע 35912-08-10 אסתר תריף - עיריית יהוד מונוסון, מיום 27.9.11). התחקות אחר אומד דעת הצדדים תעשה בראש ובראשונה לפי לשון ההסכם העולה מתוכו, וכן מן הנסיבות האחרות האופפות את ההסכם (ר' ע"ע (ארצי) 1406/02 עיריית גבעתיים - משה ברקוביץ). עם זאת בבחירה מבין מספר פירושים אפשריים, קיימת חובה לפנות לא רק ללשון המסמך, אלא אף לנסיבות החיצוניות מחוץ להסכם, ולפרוס תשתית עובדתית מתאימה, אשר תסייע להתחקות אחר אומדן דעתם של הצדדים (ר' עס"ק (ארצי) 11563-05-10 אוניברסיטת תל אביב נ' ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת תל אביב, ניתן ביום 11.11.12, להלן: "עניין אוניבריסטת תל אביב". חוזהפרשנות חוזהפרשנותהסכם קיבוצי