ראשית הודיה

ראשית הודיה "הלכה היא כי התבטאויות שיש בהן ביטוי לתחושת אשם או להכרת אשמה מצדו של נאשם מהוות ראשית הודיה ובתור שכאלה בכוחן להצטרף לראיה בסיסית ולשמש לה 'סיוע' או 'דבר-מה' במקום שנדרשת תוספת מאותו סוג". (ציטוט מתוך דברי השופט פוגלמן בע"פ 8107/09 דענא נ' מדינת ישראל). דבר מה נוסף