שמירה על הסביבה החופית

החשיבות של שמירת הסביבה החופית באה היטב לידי ביטוי בפסיקתו של בית המשפט העליון, עיינו: ע"א 1054/98 חוף הכרמל נגד עמותת אדם טבע ודין, פ"ד נ"ו (3) 385, בעמ' 411: "אין לנו אלא להוסיף כי במציאות שלנו שאלת שימור החופים והגישה אליהם מקבלת משנה חשיבות נוכח הצורך לשמר את המעט שנותר מחופי ארצנו שהפכו במהירות למשאב נדיר המנוצל באופן מוגבר ולא תמיד לטובת כלל הציבור". וכן, ע"א 8116/99 עמותת אדם טבע ודין נגד הוועדה המקומית לתכנון ובניה, פ"ד נ"ה (5) 196, בעמ' 209: "אנו מפגרים בנושא איכות הסביבה פיגור רב אחרי רוב המדינות המפותחות, הדבר חמור במיוחד בשל שטחי הטבע המצומצמים מאד של מדינת ישראל, שלגביהם כל החלטה מוטעית היא פגיעה אנושה ובלתי הפיכה בנכסים שמחובתנו לשמור עליהם מכל משמר. לטעמי, יש לבית משפט זה תפקיד גדול ביצירת המודעות שהחברה בישראל זקוקה לה. לכן יש לעשות כל מאמץ פרשני, במסגרת הנורמטיבית הנתונה, כדי לשמור על המשאבים המצומצמים מאד של טבע ונוף....". חוף היםשמירת הסביבה החופית