בדיקת אחות סיעודית מביטוח לאומי

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא בדיקת אחות סיעודית מביטוח לאומי: 1. זוהי תביעה לגימלת סיעוד מכח פרק י' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה - 1995 (להלן- החוק). 2. סעיף 224 לחוק קובע : " (א) בכפוף להוראות סעיף קטן (ג) וסעיף 225 - (1) מבוטח שכתוצאה מליקוי נהיה תX במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות יום - יום, או הזקוק להשגחה - זכאי לגמלת סיעוד בשיעור השווה לקצבת יחיד מלאה; (2) מבוטח שכתוצאה מליקוי נהיה תX לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע כל פעולות יום - יום, או הזקוק להשגחה מתמדת - זכאי לגמלת סיעוד בשיעור השווה ל- 150% מקיצבת יחיד מלאה". בסעיף 223 לחוק מוגדרת "השגחה" כ"השגחה ופיקוח על המבוטח למניעת נזק או סכנה לעצמו או לאחרים". "פעולות יום יום" לפי סעיף זה הינן "לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית". 3. התובע יליד 1934 גרוש וללא קשר עם ילדיו מתגורר בגפו בהוסטל של משרד הקליטה ברח' ז'בוטינסקי 88 ברמת גן. לתובע נקבעה דרגת אי כושר בשיעור 75% יציבה החל מיום 17.4.96 עם זכאות לקיצבת נכות מיום 16.7.96 וזאת עד ליום 30.4.99. ביום 30.4.99 הופסקה קיצבת הנכות עת הגיע התובע לגיל 65. ביום 4.7.99, עבר התובע תאונת דרכים. התובע סובל מבעיות נוירולוגיות ופסיכיאטריות וכן מירידה בשמיעה. תביעתו של התובע לגימלת סיעוד, נדחתה על ידי הנתבע. ביום 9.8.99 נערכה לתובע הערכת תלות (ת/1) על ידי אחות בריאות הציבור גב' עדנה מיכאלי. גברת מיכאלי העידה בפני. חוץ מעדות זו, לא הובאה עדות נוספת מטעם מי מהצדדים. 4. מ-ת/1 ומעדותה של גב' מיכאלי, עולים הנתונים הבאים, לענין ההשגחה ולענין פעולות יום יום בגינן יש לבדוק את זכאות התובע לגימלת סיעוד: ניידות עצמית בבית: התובע הדגים בפני גברת מיכאלי קימה, הליכה וישיבה כשהוא קם ויושב בעצמו. הליכתו איננה סדירה וכוללת תנועות לא רצוניות ובשעת ההליכה נאחז ברהיטים עם כל זאת, הוא מצליח להתקדם ולהגיע לשירותים ולמקלחת. לבקשת גב' מיכאלי, הצליח התובע ללכת גם בלי להאחז ברהיטים. אכילה: התובע הדגים שתיה מכוס ואכילה של אוכל מוצק עם כף הוא אף הדגים הדלקת פלטה ומזיגה מקומקום מים לכוס וכן העברה לשולחן סמוך והכל באופן שנראה בטיחותי. את ארוחת הצהריים הוא אוכל בבני ברק ולא בביתו. הלבשה: התובע הדגים פשיטת חולצה והלבשתה וכן הפשטת מכנסיו והלבשתם. בנוסף הדגים הלבשת תחתון וחלץ גרביים וסנדלים. פעולות אלה ערכו זמן רב ותוך כדי מאמץ. התובע התקשה בכיפתור. לדעת גב' מיכאלי זקוק התובע לסיוע קל בהלבשה. רחיצה: התובע הדגים כניסה לחדרון האמבט ורחצת פנים וידיים וניגובם. ברחצת גוף כללי, ידע לפתוח ברז והגיע לכל אברי גופו. לגבי רחצת רגליים וכפות רגליים, נצפתה חוסר יעילות אבל לא באופן העלול לגרום לו למחלות. קביעתה של גב' מיכאלי היתה, כי הוא זקוק לעזרה בהכנת תנאי הרחיצה. שליטה בהפרשות: לפי דבריו של התובע לגב' מיכאלי, הוא שולט על שני הסוגרים ובבדיקה לא נצפתה אי שליטה. התובע לא היה רטוב וזאת על סמך בדיקה חיצונית במכנסיים. בבית לא היה ריח של שתן וצואה ולא היו כתמים. השגחה: התרשמותה של גב' מיכאלי היתה, כי התובע באופן כללי מתמצא בכאן ועכשיו יש לו פנקס טלפון והוא זוכר ומדווח על אנשים וטיפולים. הוא לא זכר בעת הבדיקה את שם היום והתאריך. לדעת גב' מיכאלי, אין התובע מסכן את עצמו או את האחרים כאשר הוא נשאר לבדו. בעקבות ביקורה בחדרו של התובע, כתבה גב' מיכאלי ללשכת הרווחה בעיריית רמת גן את המכתב הבא (ת/2). " הנדון:התרשמות אחרי ביקור הערכת תלות, חוק הסיעוד אצל מר X בתאריך 9.8.99 ביקרתי בחדרו של מר X, השוכן בהוסטל מיוחד לעולים, בז'בוטינסקי 88, רמת גן. להלן ממצאי: א. הקשיש נראה מוזנח, שוכן בחדר קטן מאוד ללא ריהוט מינימלי, החדר מלוכלך ושיירי אוכל פזורים על הרצפה. ב. לקשיש, על פי מידע שניתן לי מעו"ס של עיריית תל אביב, מחלה נוירולוגית כרונית המתבטאת באי שליטה על איברים. ככל הנראה היה מאושפז בבית חולים לחולי נפש וכן עבר תאונת דרכים. רופאת המשפחה, לאחר שיצאתי עמה קשר לא ידעה למסור מידע מדוייק על מצבו טענה שמאובחן כדכאוני, לא היתה מודעת לאי לקיחת תרופות על ידי הקשיש ולתהליך הנוירולוגי ממנו סובל, לא יזמה שיתוף פעולה מצדה. ג. נראה לי, שהקשיש אינו משוקם ונופל בין הכיסאות. אינו יכול לדאוג באופן עצמאי לצרכיו הרפואייים כגון: לקיחת תרופות ומעקב רפואי. כן, לא נמצא בשום מסגרת הולמת את יכולותיו וצרכיו. ד. שוחחתי עם רינה, עו"ס בעיריית ת"א, בלשכת הרווחה בקינג ג'ורג, טוענת שטיפולה הסתיים, כי אינו שייך לאזור ת"א. לא ברור מי הגורם הטיפולי שתומך בקשיש, הוא מאוד זקוק ובודד. אנא, לידיעתך". 5. זכאותו של תובע לגימלת סיעוד מוגדרת ומוגבלת על ידי המחוקק לבדיקת שאלת ההשגחה ופעולות יום יום. המונח "השגחה" מכוון למקרים בהם קיימת סכנה ממשית שהתובע יסכן את עצמו או את סביבתו (דב"ע 04/19/98 שקולניקוב נ. המוסד פד"ע ל"ב 260 ). פעולות יום יום הינן אלו המוגדרות בחוק ולא ניתן לסטות מהן כך שהתנאים לזכאות לגימלת סיעוד, הינם נוקשים ביותר. (דב"ע מט/ 05/120 המוסד נ. טישלר פד"ע כ"א 22). מ- ת/1 ומעדותה של גב' מיכאלי בפני עולה, כי אף שהתובע במצב רפואי לא תקין והינו זקוק לטיפול ולשיקום, אין הוא עונה על הדרישות לקבלת גימלת סיעוד הואיל ואין הוא זקוק להשגחה במובן שבחוק ואין הוא תX במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות יום יום. 6. התביעה נדחית. אין צו להוצאות. סיעודמבחן תלות (סיעוד)ביטוח לאומי