הודעה מוקדמת בזמן מחלה

עובד זכאי להודעה מוקדמת גם בעת שהוא נמצא בתקופת מחלה ו/או באי כושר עבודה. בעניין דומה כבר נפסק על ידי בית הדין הארצי: "עובד שפוטר, זכאי לפיצוי על אי מתן הודעה מוקדמת לפיטורים, גם אם בתקופה בגינה היתה ההודעה צריכה להינתן, קיבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי" (ר' דב"ע נו/9-3 נצחונה פומרנץ נ' נשיונל מוד בע"מ, פד"ע כט 653). כך גם נפסק על ידי בית הדין האזורי בתל אביב (כב' השופטת וירט ליבנה): "אין מחלוקת בין הצדדים כי התובעת פוטרה. משכך, כאשר אין מדובר בנסיבות מיוחדות שבהן ניתן לטעון כי יש לפטר את העובד לאלתר, זכאי כל עובד להודעה מוקדמת לפיטוריו. העובדה כי הסיבה לפיטורים הייתה תאונת דרכים שעברה התובעת אינה נימוק לשלילת ההודעה המוקדמת. טענה מסוג דומה נדונה בעבר על-ידי בית-הדין הארצי לעבודה, אשר פסק כי יש לשלם תמורת הודעה מוקדמת גם לעובדת שנפגעה בתאונת דרכים, ואשר קיבלה במקביל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי (דב"ע נו/3-9 פומרנץ - נשיונל מוד בע"מ (להלן - פרשת פומרנץ [10])). (ר' עב' (ת"א) 20190/95 אסתר חמאל - ט.מ.ל. מיקרו מחשבים בע"מ, פד"ע לה, קמ"ה). רפואההודעה מוקדמת