הפסקת קצבת ילדים לבדוואי

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא הפסקת קצבת ילדים עקב תושבות: זוהי תובענה כנגד החלטת פקיד התביעות אשר הפסיק תשלום קצבאות ילדים לתובע מן הטעם שלדעת המוסד לביטוח לאומי חדל התובע להיות תושב ישראל, ועל כן איננו זכאי לגימלאות מכוח חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995. התובע הינו בדוואי, ולטענתו הוא מתגורר באיזור שועפט, ליד הגבעה הצרפתית, למטה מהכביש, באוהל. לדבריו, איננו תמיד נמצא באותו מקום, אלא, כיוון שהוא רועה כבשים, באישור השלטונות, הוא מעביר את האוהל לעיתים למקומות אחרים, כגון אבו גוש, או איזור ענתא. לטענת המוסד לביטוח לאומי נערכו מספר ביקורים במקום והתובע לא נמצא. כמו כן, על פי תחקירים סביבתיים שנעשו, לא היה ידוע על התובע. על פי גירסת המוסד לביטוח לאומי, התובע מתגורר בבית בענתא (מחוץ לתחום מדינת ישראל) השייך לאביו. לאחר שבית הדין שקל את הראיות שהוגשו, מגיע ביתה דין למסקנה כי יש להעדיף את גירסת התובע על פני לבטיו של המוסד לביטוח לאומי. הנימוקים לכך הן כדלהלן: עוד בשנת 1992 הוכר התובע כתושב ישראל. על כן, על המוסד לביטוח לאומי מוטל הנטל להוכיח כי התובע חדל להיות תושב ישראל. אנמנם, המוסד לביטוח לאומי יכול לצאת ידי חובת ההוכחה בכך שיוכיח כי התובע איננו מתגורר במקום אשר מסר למוסד לביטוח לאומי. במקרה זה חוזר הנטל ומועבר לתובע להוכיח מקום מגורי קבע בתוך תחום מדינת ישראל. מקרה זה שונה מהמקרים האחרים הבאים בפני בית הדין, הדנים במקום מגוריו הקבוע של תושבי מזרח ירושלים. אורח חייו של התובע, כבדוואי, המתגורר באוהל, ב"דירת ארעי", שונה מאילו של רוב רובם של התושבים אשר מקום המגורים נשאר בשטח, והשאלה הינה האם הם גרים באותו בית אם לאו. כאן, כאשר התובע משנה את מקום מגוריו, הוא גם מעביר את ביתו עמו. עדותו של התובע אמינה על בית הדין. מאידך, מקובל על בית הדין הסבירו של התובע לעובדה כי החוקרים לא מצאו את התובע במקום בזמן הביקור. באשר ל"תחקיר הסביבתי" שביצעו החוקרים, אין ביתה דין יכול לתת משקל ראייתי לאותו תחקיר סביבתי, בהיותו מבוסס כל כולו על עדות שמיעה, כאשר לא הובא בפני בית הדין כל ראייה באשר למי מסר את המידע לחוקרים, כך שבית הדין איננו יכול להעריך את מהימנות המידע עצמו. אין בית הדין מפקפק בתום לבם של החוקרים, ויתכן כי לתורך ביצוע החקירות חייבים הם להתבסס על מידע מסוג זה, אולם אין היא מהווה ראייה טובה בבית הדין לשלול מהתובע את מעמדו כתושב ישראל. לאור האמור, מתקבלת התביעה, ועל המוסד לביטוח לאומי להמשיך ולשלם לתובע את קצבאות הילדים, לפי הרכב משפחתו, מהמועד שתשלום זה נפסק. המוסד לביטוח לאומי לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 2500 ₪ בצירוף מע"מ כחוק. קטיניםקצבת ילדים