חריגה מסמכות של מומחה מטעם בית המשפט

כאשר המומחה חרג מהמנדט שניתן לו ע"י בית המשפט, עפ"י הסכמת הצדדים - ניתן להסתפק בתרופה של מחיקת חלקים אלה מחוות הדעת, אם אין המדובר בפגם היורד לשורשו של עניין, שיש בו כדי לגרום לעיוות דין. משמינה בית המשפט מומחה, אין בעובדת היותו של מומחה כדי להגביל את שיקול דעתו של בית המשפט לסטות מחלקה של חוות הדעת. ברע"א 11338/12 איי.די.איי נ' פלוני פסק כב' השופט זילברטל: "אם המומחה חרג בשוגג ובתום לב... מהנחיות בית המשפט, לא ימהר בית המשפט לפסול את חוות דעתו, כשניתן להסיר את הפגמים בעזרת הוראה מתונה יותר". בע"א 402/85 מרקוביץ נ' עיריית ראשל"צ פ"ד מ"א(1) 133, 139 פסק כב' השופט שמגר: "בית המשפט הוא הפוסק בעניין כוחה של חוות דעת של המומחה, והוא הקובע מהי המידה, מהו האופן ומהו ההיקף של האימוץ על ידיו של האמור בחוות הדעת". מומחה מטעם בית המשפטמומחה