פסיקה בנושא "תחולת צו הרחבה"

לבחינת השאלה אם צו ההרחבה חל על משלח יד או על ענף, יש להיזקק לסיווג האחיד של משלחי יד, שנקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומשקיים ספק בדבר חלות צו הרחבה על מעביד מסויים, יש לבחון את מכלול נסיבות העניין ונטל ההוכחה מוטל על הטוען, שהוראות צו ההרחבה חלות עליו (ר' דב"ע נו/3-727 עוף טנא תעשיות בע"מ - מואסי מוחמד, ניתן ביום 12/12/96). התובע עותר לקבלת תשלומים שונים המגיעים לו לגישתו מכוח צו ההרחבה בענף תעשיית המתכת, החשמל והאלקטרוניקה, ולחלופין טוען התובע, כי הוא זכאי לתשלומים אלה מכוח צו ההרחבה בענף הבניה והעבודות הציבוריות. הנתבע טוען, כי צו ההרחבה בענף תעשיית המתכת, החשמל והאלקטרוניקה, לא חל על היחסים בין הצדדים הואיל והתובע לא עסק כמעט בעבודות חשמל, אלא בשליחויות. לטענת התובע, "מפעל" מוגדר בצו ההרחבה בענף תעשיית המתכת, החשמל והאלקטרוניקה: "מפעל/מעסיק: כל מפעל, מעסיק בענפי המתכת, החשמל והאלקטרוניקה המעסיק עובדים שכירים לשם ייצור או הרכבה בענפים הבאים: ........ מעבדות לתיקון ציוד חשמלי וכלי עבודה, ציוד חשמלי, ביצוע עבודות חשמל למיניהן, חשמל, אלומיניום ומוצריו למבנים ותעשייה, ..... " "עובד" מוגדר בצו זה: "עובד: כל המועסק כשכיר על ידי המפעל, שמלאו לו 18 שנים. למעט מנכ"ל, חשב, ומנהל כ"א." התובע מוסיף וטוען כי עיסוקו המרכזי של הנתבע הוא בביצוע עבודות חשמל, ביצוע מתקני חשמל בתעשייה, מבני ציבור, תאורת כבישים במתח גבוה ונמוך, אחזקה, שיפוצים וסילוק תקלות. משכך טוען התובע, חל על יחסי הצדדים צו ההרחבה בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה. הנתבע העיד, כי הוא מבצע תשתיות חשמל ואחזקת חשמל תעשייתי (ר עמ' 25 לפרוטוקול, ש' 2) ועובדי הנתבע תיקנו לוחות תאורה (ר' עדותו של מר אלכסנדר אלכסנדרוב בעמ' 36 לפרוטוקול, ש' 7). משכך, אכן הנטייה הראשונית היא לסווג את מפעלו של הנתבע כמפעל בענף החשמל; אולם, בהתאם לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 1993, של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיסוקו של הנתבע שייך דווקא לענף הבנייה, ענף ראשי מספר 45, ענף משנה מספר 453 - תהקנת מתקעי מים, חשמל ומיזוג , תת ענף 4531 - התקנת מתקני חשמל: "כולל: התקנת מערכות חשמל ותיקונן, התקנת מערכת אל-פסק, מובילים, כבלים ומוליכי רשתות עיליות, לוחות חשמל ואביזרים, גופי תאורה - במבנים ומחוץ למבנים (פנסי תאורה), התקנת שואב אבק מרכזי בבתים". משעיסוקו של הנתבע הינו בהתקנת מערכות חשמל ועובדי הנתבע מבצעים התקנות ותשתיות חשמל שונות, הרי שעל יחסי הצדדים חל צו ההרחבה בענף הבנייה והעבודות הציבוריות (ר' גם ד"מ (חי') 10035/04 ליברצ'וק ויקטור - אקורד מ. את. פ בע"מ, מותב בראשות כב' השופטת אביטל רימון-קפלן, ניתן ביום 13.3.2008). ההסכם הקיבוצי בענף הבנייה וצווי ההרחבה מכוחו, חלים על כלל העובדים המועסקים בענף הבנייה, ללא קשר למעמדו של העובד ולאופן חישוב שכרו (ר' ע"ע 453/06 ניקולא דאטקו - י. שומרוני בע"מ ואח', ניתן ביום 20.8.07). צו הרחבהצווים