תלוש משכורת לא נכון

מה הדין במקרה של תלוש משכורת לא נכון ? כלל ידוע הוא, כי נטל ההוכחה בדבר אי נכונות הרישום בתלושי השכר - מוטל על הטוען: "מקום שבו ניתן לעובד תלוש שכר, חזקה שהוא משקף את המציאות, לפחות לגבי הסכום הכולל המופיע בו, אלא אם כן הוכח, מעדויות אמינות, אחרת" (ר' דב"ע מז/3-146 יוסף חוג'ירת - שלום גל והמוסד לביטוח לאומי, פד"ע כ' 19); תובע אשר לא מביא כל ראיה להוכחת טענתו בדבר נכונות הרישום בתלוש המשכורת מלבד עדותו, במרבית המקרים לא ניתן לקבל את טענתו. תלוש שכרמשכורת