פיצויי פיטורים למאמן נוער

דוגמא לפסק דין בנושא פיצויי פיטורים למאמן נוער: לפנינו תביעה שהגיש התובע כנגד הנתבעת לתשלום פיצויי פיטורים, הפרשי שכר עבודה ודמי הבראה. העובדות לענייננו: הנתבעת הנה עמותה הרשומה בישראל, העוסקת בין היתר בהפעלת חוגי כדורסל לנוער. התובע הועסק על ידי הנתבעת כמדריך ומאמן כדורסל החל מחודש ספטמבר 2005. התובע עבד מדי שנה במשך 10 חודשי עבודה מלאים וקיבל שכר המחולק ל-12 תשלומים חודשיים. עד לחודש 12/09 עבד התובע פעמיים בשבוע בימי שני ורביעי, בהיקף של 10.5 שעות עבודה שבועיות. אין חולק כי החל מחודש 1/10 עבד התובע שעה שבועית נוספת ביום חמישי בשבוע. בחודשי הקיץ (יולי אוגוסט) הפעילה הנתבעת מדי שנה קייטנת קיץ. עבור הדרכת קייטנת הקיץ קיבל התובע תשלום נפרד מהנתבעת, וזאת בהתאם לסיכום מוקדם עם יו"ר הנתבעת באשר לשכר שישולם לו. בחודש יוני 2010 התגלעה מחלוקת בין הצדדים באשר לשכר שישולם לתובע בגין הפעלת קייטנת הקיץ בשנת 2010. אין חולק כי העסקתו של התובע בנתבעת הסתיימה בסוף חודש יוני 2010, לאחר שהתובע שלח לנתבעת ביום 28/6/10 מכתב במסגרתו טען כי הוא מתפטר מעבודתו מחמת הרעת תנאים. עיקר המחלוקת שבין הצדדים נוגעת לנסיבות סיום עבודתו של התובע ולשאלת זכותו לפיצויי פיטורים. דיון והכרעה: התובע העיד בעצמו. מטעם הנתבעת העיד מר ברוך פרנקל, ששימש כיו"ר הנתבעת בזמנים הרלוונטיים לתביעה ועד לשנת 2011 (להלן: "מר פרנקל"). להלן נדון ברכיבי התביעה אחד לאחד. נסיבות סיום עבודתו של התובע בנתבעת- האם זכאי לפיצויי פיטורים: כאמור, בחודש יוני 2010 לא הגיעו הצדדים להסכמה באשר לשכר שישולם לתובע בגין הדרכת קייטנת הקיץ. עולה מחומר הראיות כי ביום 23.6.10, בעקבות הכישלון במשא ומתן בין הצדדים לגבי הדרכת קייטנת הקיץ על ידי התובע, פנה מר פרנקל במכתב אל הורי הילדים ובו הודיע להם כי התובע לא ידריך את הקייטנה לאור דרישות השכר הגבוהות שלו. להלן האמור במכתב זה: "אל: הורי ילדי הקייטנה להורים שלום, אבי כהן לא ישמש השנה כמדריך בקייטנה. במקומו מונו 2 מאמני כדורסל כאשר אחד מהם יהיה המאמן של הקט סל ב' בעונה הקרובה. מאמנים אלו הם בעלי ניסיון גדול באימון והם איכותיים ביותר ועם רגישות גבוהה לצרכי הילדים. כך שלילדים תהיה קייטנה טובה ומהנה וחסרונו של אבי לא יורגש. היות וכמות הנרשמים הינה מועטה לכן גם לא יכולתי להיענות לדרישות הכספיות הגבוהות של אבי, ואבי מבחינתו לא מוכן להתפשר. בכדי לספק את דרישותיו הכספיות עלות הקייטנה הייתה מגיעה ל-1400 ₪. ברור שתשלום זה אינו ריאלי מבחינת רוב ההורים. לסיום אני מבטיח שלא רמת ואיכות הקייטנה יפגעו ואני בטוח שילדכם ייהנה כמו שתמיד נהנה בקייטנות של האגודה. בכל מקרה הורים שמרגישים צורך לדבר על כך אנא פנו לנייד שלי המופיע מטה". אין חולק כי במועד בו נכשל המשא ומתן בין התובע לנתבעת, כבר נרשמו כ-35 תלמידים לקייטנת הקיץ של הנתבעת ונשארו עוד 9 ימים לסיום ההרשמה (ראו עדות התובע- עמ' 3, 5-4 לפרוטוקול). עולה מחומר הראיות כי לאחר הוצאת המכתב מיום 23.6.10, נקט התובע במהלכים על מנת להפעיל במסגרת אחרת, את הקייטנה עבור אותם החניכים שהדריך אצל הנתבעת וללא קשר לנתבעת. ראו לעניין זה סעיף 20 למכתבו של התובע אל הנתבעת מיום 28.6.10, בו מציין התובע כי: "יצוין כי בעקבות מכתב זה (מכתבו של מר פרנקל מיום 23.6.10 שצוטט לעיל- א' ד') פנו אליי הורים וביקשו כי אפעיל קייטנה בעצמי נוכח ההערכה הרבה שלהם כלפי, והעובדה שהילדים רוצים רק אותי כמאמן שלהם" (ההדגשה לא במקור- א' ד'). ראו לעניין זה גם סעיף 15 לתצהירו של התובע, בו הוא מציין כי בעקבות כישלון המשא ומתן עם מר פרנקל, הוא הודיע לו כי בכוונתו להתקשר עם אגודה אחרת לצורך הפעלת הקייטנה: "בו במקום הודעתי למר פרנקל כי איני מסכים להצעה, וכי הנתבעת רשאית להתקשר בהסכם ניהול הקייטנה, עם מי אשר תחפוץ, והבהרתי שאף אני אתקשר עם גוף אחר שיציע לי תנאים שיהיו מקובלים עלי". בהמשך תצהירו (סע' 19-18 לתצהיר), מציין התובע כי פעל באותם ימים לעדכונם של הפונים אליו כי הוא לא יעביר את קייטנת הקיץ בנתבעת אלא באגודה המתחרה: "..הבהרתי למר פרנקל כי לא אעשה יד רמיה אחת עמו, וכי אבהיר לכל פונה ומתעניין כי לא אני זה אשר ינהל את הקייטנה. יתר על כן, הבהרתי למר פרנקל כי לא יעלה על הדעת שאתקשר עם גורם אחר לניהול קייטנה במקום, בהתאם ל'שחרור' שקיבלתי מהנתבעת, כאמור, כאשר שמי מופיע בריש גלי ובכל פרסום, כאילו אני זה אשר ינהל את הקייטנה שמארגנת הנתבעת" (ראו גם עדות התובע- עמ' 7 לפרוטוקול). הווה אומר- בעוד התובע מועסק אצל הנתבעת, החל התובע לפעול לפתיחת קייטנה אצל האגודה המתחרה "מכבי שוהם" ולעדכן את הפונים אליו על כך. לטענתו, כאמור, עשה זאת שכן החניכים רצו רק אותו כמאמן שלהם, גם אם זה בקייטנה של האגודה המתחרה. עוד עולה מהראיות כי ביום 27.6.10 התקיימה שיחת טלפון בין התובע למר פרנקל, בה הודיע התובע כי הוא מתפטר מעבודתו בדין מפוטר. ראו לעניין זה סע' 28-27 למכתבו של התובע מיום 28.6.10: "ביום ראשון ה-27.6.10 התקשרת אליי לגבי המשך עבודתי בשנה הבאה. בשלב זה, ומשלא שולם שכרי עד לרגע שיחתנו, ומשלא הגענו להסכמות לגבי שכרי בקייטנה, ולאור התנהגותך הפוגעת, החלטתי כי עקב הרעת התנאים והפרת ההסכם בינינו, כמו גם הפגיעה בי ובשמי הטוב, לא נראה לי שנוכל להמשיך ולעבוד ביחד, וכך גם אמרתי לך". כפי שיפורט להלן, לדידנו, התובע לא הוכיח כי התפטרותו הייתה בעקבות הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שאין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו. ראשית, לעניין הטענה בדבר אי תשלום מלוא שכר העבודה לו היה זכאי (עליה נעמוד בהמשך), התובע העיד בעצמו כי התפטרותו בכל מקרה לא הייתה בעקבות כך. ראו לעניין זה סע' 11 לתצהירו: "קשה לומר שהסכמתי עם המצב, אך לא ניתן לומר, בהגינות, כי הייתי מסתלק מעבודתי בנתבעת בשל כך בלבד". התובע טוען למעשה כי התפטרותו הייתה בעקבות כל שרשרת האירועים שקרו בעקבות סירובו להפעיל את קייטנת הקיץ במחיר שהוצע לו. לטענתו, אירועים אלו מלמדים על הרעה מוחשית בתנאי עבודתו. ראו לעניין זה עדותו (עמ' 4 לפרוטוקול): "כשהודעתי שאני מתפטר זה היה אחרי מסכת של מכתבים משפילים ומלחמות נגדי דרך הילדים, כולל להגיע לילדים הביתה ולראות את המחשבים שלהם, כולל טל' של ההורים שמאשימים אותי בסכסוך. אני לא חושב שאתה יכולת לעבוד עם מעסיק כזה". אם כן, להלן נבחן את שרשרת האירועים שקרו לאחר כישלון המשא ומתן לגבי הדרכת קייטנת הקיץ. נציין כבר עתה כי לדידנו, בחינת האירועים מלמדת כי התפטרותו של התובע הייתה אך ורק בשל שיקולים כספיים שהביאו אותו לפתוח את הקייטנה אצל האגודה המתחרה, ורצונו אף לעבוד באופן קבוע אצל האגודה המתחרה. הגם שטען התובע כי התפטר בשל ההאשמות שהוטחו כנגדו בעקבות כישלון המשא ומתן לגבי הדרכת הקייטנה, עולה מחומר הראיות כי נכון למועד הוצאת המכתב הראשון של מר פרנקל להורי התלמידים (מיום 23.6.10), כלל לא הואשם התובע בדבר. עולה ממכתב זה כי מר פרנקל אך ורק עדכן את ההורים כי לאור דרישותיו הכספיות הגבוהות של התובע, הוא לא יעביר את קייטנת הקיץ אלא מאמנים אחרים. דומה כי מר פרנקל חשב לתומו כי התלמידים ישתתפו בקייטנת הנתבעת כבכל שנה, גם אם יעבירו את הקייטנה מאמנים אחרים ולא התובע. לא ברור לנו מדוע התובע הלין על כך שמר פרנקל הפנה במכתב זה את הורי התלמידים ליצור עימו קשר. התובע טען בתצהירו (סעיף 21 לתצהיר) כי הנתבעת הזמינה את ההורים ליצור קשר עם מר פרנקל על מנת "לשמוע במו אוזניהם דברים יפים על הגינותי ועל מוסריותי". עם זאת, כאמור, לא עולה ממכתב זה כל טענה כנגד התובע, מלבד העברת אינפורמציה כי לא יעביר את קייטנת הקיץ בשל דרישותיו הכספיות הגבוהות (וראו לעניין זה גם עדותו של מר פרנקל המקובלת עלינו כי המכתב יצא "לפני כל הפיצוץ"- עמ' 11 לפרוטוקול). למעשה, עולה מחומר הראיות כי רק בסמוך לשיחת ההתפטרות מיום 27.6.10 החל מר פרנקל לחשוד כי התובע פועל להעברתם של החניכים לקייטנת הקיץ של האגודה המתחרה- "מכבי שוהם". זאת ניתן ללמוד מכך שרק לאחר שיחת ההתפטרות הגיע לאימון וביקש לדבר עם החניכים ביחידות ללא נוכחות התובע. ראו לעניין זה עדותו של מר פרנקל (עמ' 10 לפרוטוקול): "..אני יכול להרחיב והיו הרבה סימנים שהוא כבר העתיק כבר הכל כולל הילדים, התכתבות עם הילדים, למכבי שוהם. בשיחה שקיימתי עם הילדים שלא בנוכחות התובע, הילדים כבר הודיעו לי שהתובע הולך לקיים את הקייטנה במכבי שוהם, ושהוא הודיע להם את זה בפייסבוק, זה הדבר היחידי שרציתי לברר מול הילדים ולכן גם הוצאתי אותו כדי שיגידו אמת". ראו לעניין זה גם סעיף 29 למכתב התובע באשר למה שאירע באימון ביום 27.6.10: "בו ביום הגעת למגרש והמשכת להכפיש את שמי ולהפחיד את הילדים הקטנים שאני מאמן, בין היתר באמירות ש "תתבע אותי, ואל תלכו לקייטנה של אבי" ועוד כיו"ב". אם כן, רק לאחר בירור זה שנעשה כאמור ביום 27.6.10, פנה מר פרנקל להורי הילדים, ,במכתב מיום 28.6.10, בו יצא כנגד התנהגותו של התובע. להלן נביא את האמור במכתב זה: "איגרת להורים להורים שלום, לאור מה שקרה על המדריך אבי כהן עלי להבהיר מס' דברים שהתרחשו וממשיכים להתרחש, אבי שלא הסכים לשמש כמדריך ראשי בקייטנה עקב מחלוקת כספית, הורים רבים התקשרו אלי ודרשו להפחית בעלות הקייטנה מ-1200 ₪ ל-1000 ₪ ואומנם נעניתי לכך והפחתתי בתשלום. המטרה הייתה שיותר הורים ירשמו מה שלא קרה בפועל ולכן עקב כך אבי היה צריך להפחית משכרו. אבי לא הסכים להפחתה זו, להיפך דרישתו הכספית הייתה מופרזת כ-14000 נטו עבור 35 ילדים ועל כל ילד נוסף הוא דרש עוד 350 ₪. אם הייתי משלם לאבי תשלום זה הרי האגודה הייתה צריכה לממן לאבי את שכרו. עלי לציין שבכל מקרה הקייטנה היא שרות עבור הילדים וההורים ובנוסף להעסיק את אבי לפני יציאתו לחופש. מה שעשה אבי לאחר מכן הוא מצד אחד לא הסכים להצעה הכספית שלי אבל במקביל הוא החל לשלוח לילדים הודעות דרך הפייסבוק כי הוא עבר למכבי שהם והוא יקיים את הקייטנה אצלם. אבי עשה זאת בזמן שהוא עדיין עובד ומשתכר באגודת אליצור שהם. מעשה זה לא יכול לעבור לסדר היום, אגודת אליצור שהם דוגלת מאז הקמתה בדרך של יושר, הוגנות, מוסר, יושרה, כיבוד אחד את השני ולכן כל המאמנים שלי צריכים להתנהג לפי קודים אלו ואני לא אתפשר בדרך הזו. אבי שהחליט להתפטר מהאגודה והוא גם הודיע לי על כך בטלפון קיבל את הסכמתי לכך כי אני רואה בחומרה רבה את התנהגותו זו, עליי לציין שאבי לאורך שנים קיבל שכר גבוה ביותר ביחס לכל מאמן אחר ולמעשה הוא היה בן טיפוחי ראיתי בו כמו בן וכל בני ביתי התייחסו אליו כמו אל בן משפחה. אליצור שהם היא אגודה שחוזקה לא תקום ותיפול על מאמן כזה או אחר, היא אגודה שתמשיך לפעול ולגדל דור ילדים בהתאם לערכים והתנהגות אתית ומוסרית שהם נר לרגליה. ולסיום הורים יקרים אתם תחליטו האם אתם רוצים לראות התנהגות והתנהלות שכזו במקום בו ילדכם נמצא כי בסופו של עניין אני מקווה שתמשיכו להאמין באגודה שזוהי דרכה". כמו כן, במכתב נוסף מיום 28.6.10, הודיע מר פרנקל לתובע כי בהמשך לשיחה עימו, התפטרותו מתקבלת (נספח ג' לכתב התביעה). הנה כי כן, בניגוד לטענותיו של התובע בדבר "מסכת" מכתבים משפילים ומלחמות כנגדו באמצעות הילדים שהביאוהו להתפטר, עולה מהראיות כי האשמות כנגדו היו רק לאחר התפטרותו מיום 27.6.10. כאמור, במכתב היחיד שנשלח להורי התלמידים בטרם התפטרותו של התובע, כלל לא נטען כנגד התובע דבר, שכן נכון למועד זה כלל לא חשד מר פרנקל כי התובע פועל באותם ימים להעברתם של החניכים לאגודה המתחרה. כאמור, התובע העיד בעצמו כי פעל באותם ימים לעדכונם של כל הפונים אליו על פתיחת הקייטנה באגודה המתחרה. נציין כי איננו מקבלות את עדותו כי עשה זאת באמצעות ההורים בלבד (עמ' 7 לפרוטוקול). לעניין זה, אנו מקבלות את גרסת הנתבעת, שלא נסתרה, כי השתמש בפייסבוק לצורך העברת המידע ויש להניח כי היה בקשר הן עם ההורים והן עם הילדים. לאור האמור לעיל, איננו מקבלות את טענת התובע כי התפטר כביכול בעקבות ההאשמות שהוטחו כנגדו ופגיעה בשמו הטוב. כאמור, הוכח כי התפטרותו הייתה עוד בטרם הועלו כנגדו האשמות כלשהן, שכן במועד זה כלל לא היה בידיעת הנתבעת כי התובע פועל להעברתם של החניכים לקייטנה של האגודה המתחרה. נוסיף לכך, כי התובע כלל לא הציג גרסה אחידה לעניין נסיבות סיום עבודתו בנתבעת. בכתב התביעה טען כי פוטר מעבודתו ורק לחילופין טען כי התפטר בדין מפוטר (ראו סעיף 29 לכתב התביעה). כבר נפסק, כי תובע המעלה טענה פוזיטיבית של פיטורים ולחילופין- טענת התפטרות (עקב נסיבה המצדיקה תשלום פיצויי פיטורים) מציב לעצמו מכשול שספק אם ניתן לסלקו (דב"ע לג/3-8 טוטנאור בע"מ נ' אליהו לפידות פד"ע ד 321). רק בשלב ההוכחות הבהיר ב"כ התובע את הגרסה לעניין סיום עבודתו של התובע (עמ' 4 לפרוטוקול). כאמור, גם גרסה זו הופרכה לחלוטין בשלב הראיות. עוד נוסיף, כי במכתב מיום 28.6.10 ציין התובע כי הוא התפטר, בין היתר, גם בעקבות אי ההסכמות לגבי שכרו בקייטנה (סעיף 28 למכתב), ואילו בדיון ההוכחות ציין ב"כ התובע כי התובע כלל לא טוען להרעה מוחשית ביחס לקייטנה (עמ' 4 לפרוטוקול). הוכח, לטעמנו, כי התובע התפטר בשל רצונו לפתוח את הקייטנה באגודה המתחרה -"מכבי שוהם" תמורת שכר גבוה יותר (וראו עדותו לעניין שכרו בגין הדרכת הקייטנה אצל האגודה המתחרה- עמ' 8 לפרוטוקול). כמו כן, כשלון המשא ומתן לגבי הקייטנה, גרם לתובע לקבל לבסוף את ההצעה לאמן באופן קבוע אצל האגודה המתחרה. באשר להצעות הרבות שקיבל בעבר לאמן באופן קבוע אצל האגודה המתחרה, ראו סעיף 14 לכתב התביעה: "..התובע אף חזר והזכיר למר פרנקל, דברים שידע זמן רב קודם לכן, כי ישנה אגודה מקומית אחרת, המציעה לו, מזה זמן רב, תנאים משופרים בהרבה מאלה, אך הוא נמנע מכל עבודה משותפת עימה, לרבות בחופשתו, בשל הנאמנות הרבה שהוא חש כלפי הנתבעת". בעדותו הדגיש התובע כי מדובר בהצעות חוזרות ונשנות לעבוד באופן קבוע אצל האגודה המתחרה "מכבי שוהם" ולא מדובר רק בהצעה לגבי קייטנת הקיץ לשנת 2010 (עמ' 5 לפרוטוקול): "ש..מפנה לסעיף 14 לכתב התביעה, אתה מציין שהוצעו לך תנאים משופרים יותר מאלה שהיו בנתבעת? ת.כשאני קורא את הסעיף אני משיב- קודם כל זה לא קשור לקייטנה, אני רוצה לתת רקע- לי היה מאמן במכבי (ת"א-א' ד') שעבד באותו זמן במכבי שוהם, במשך שלוש או ארבע שנים הוא כל הזמן התחנן אליי שאני אעבור לאגודה המקומית של מכבי, אמרתי לו שאני לא יורק מצלחת שממנה אני אוכל, למרות שהמאמן הזה הוא אחד מהדמויות הכי משמעותיות עבורי וברוך ידע את זה, אני הייתי נאמן לו עד שלא יכולתי לשאת את הפגיעות האלה". אין בליבנו ספק כי התובע ידע היטב, ולכן גם התכוון לכך, שהעברתם של חניכי הנתבעת לקייטנת הקיץ של האגודה המתחרה, תהווה מקפצה להעברתם של כל החניכים באופן קבוע לאגודה המתחרה, כפי שאכן היה בפועל בסופו של דבר. בעקבות פעולותיו של התובע, גם החניכים שכבר נרשמו לקייטנת הקיץ של הנתבעת עברו לבסוף לקייטנה המתחרה של "מכבי שוהם", כך שלא נשאר ולו ילד אחד בקייטנה של הנתבעת. לבסוף, כל חניכי הנתבעת עברו באופן קבוע, יחד עם התובע, לאגודה המתחרה "מכבי שוהם". ראו עדות התובע- עמ' 6 לפרוטוקול: "ש.קיץ 10 הדרכת במכבי שוהם, כמה ילדים נרשמו לקייטנה? ת.אם אני לא טועה בין 55-50 ילדים. ש.כמה מתוכם הם ילדים שהיו תלמידים באליצור שוהם? ת.אמרתי לך כולם. לא יודע אם כולם, 99 אחוז. ש.כלומר שלא נותר ולו ילד אחד שיאפשר פתיחה של קייטנה בנתבעת? ת.נכון. ש.בעצם הפיצוץ בינך לנתבעת התרחש ימים ספורים לפני פתיחת הקיץ של 10 כלומר הורים שילמו בפועל לנתבעת? ת.נכון. ש. היום אתה מדריך במכבי שוהם? ת.נכון. ש.כמה מתוך הילדים שהיו רשומים בנתבעת הם תלמידים היום במכבי שוהם, כמה עברו? ת.אני יכול להגיד שכל ה-120 ילדים, פחות או יותר, שהיו בנתבעת עברו למכבי שוהם" (ההדגשה לא במקור- א' ד'). לדידנו, תביעתו של התובע לפיצויי פיטורים, לאחר ש"פירק את המועדון", פשוטו כמשמעו, במו ידיו, והעביר את כל חניכי הנתבעת לאגודה המתחרה "מכבי שוהם", נגועה בחוסר תום לב קיצוני וזעקתו בדבר הרעת תנאים היא זעקת הקוזק הנגזל. כאמור, הוכח כי התובע פעל להעברתם של החניכים לקייטנה של האגודה המתחרה בעודו עובד הנתבעת. כאמור לעיל, ההאשמות כנגדו הועלו רק לאחר שכבר התפטר מהנתבעת ובעודו פועל הלכה למעשה לפירוקה של הנתבעת מנכסיה (העברתם של כל חניכי הנתבעת לאגודה המתחרה). לסיכום, לאור האמור לעיל, דין תביעתו של התובע לפיצויי פיטורים להידחות. הפרשי שכר עבודה: התובע טען כי הוא זכאי להפרשי שכר עבודה כדלקמן: חוב משנת 2009 בסך 2000 ₪; הפרשי שכר בגין החודשים דצמבר 2009 עד יוני 2010 בסך 17,000 ₪ הכוללים גם את משכורתו האחרונה שקוזזה בגין אי מתן הודעה מוקדמת. באשר לחוב הנטען משנת 2009- לא הוגשה על ידי התובע כל ראיה שיש בה כדי להעיד על יתרת חוב משנת 2009 שהוא כביכול היה זכאי לקבל מהנתבעת. למעשה, רק בשלב העדויות התברר כי מדובר לטענתו ביתרת תשלום מקייטנת הקיץ אשר ניהל עבור הנתבעת בשנת 2009 (ראה עדותו עמ' 4-3, 6 לפרוטוקול). התובע לא טרח לציין זאת בכתב תביעתו ו/או בתצהירו. אם כן, משלא הובאה כל ראיה להוכחת גרסתו כאמור, דין תביעתו באשר לחוב זה להידחות. באשר להפרשי שכר בגין החודשים דצמבר 2009 עד יוני 2010 - ראשית, קיימת מחלוקת בין הצדדים באשר לגובה השכר שהיה צריך להיות משולם לתובע החל מחודש ינואר 2010. התובע טוען כי סוכם עם הנתבעת כי החל מחודש 1/10 תועלה משכורתו מ-7000 ₪ ל-8000 ₪ וזאת בשל הוספת שעת אימון נוספת ביום חמישי מדי שבוע. מנגד, הנתבעת טוענת כי החל מחודש 12/08 הועלה שכרו של התובע לסך של 7000 ₪ נטו תמורתו הוא נדרש להדריך שעת אימון נוספת ביום ה'. לטענתה, בפועל שעת אימון זו התבצעה על ידי התובע רק החל מחודש 1/10. לטענתה, מעולם לא סוכם עם התובע על העלאת משכורתו ל- 8000 ₪ נטו החל מחודש 1/10. למעשה, אין מחלוקת כי משכרותו של התובע לשנת 2009 עמדה על סך של 7000 ₪ נטו בגין עבודתו הרגילה (לא כולל קייטנת הקיץ). המחלוקת היא, אפוא, האם סוכם בין הצדדים כי התובע יקבל העלאה בשכר בסך של 1000 ₪ נטו, בגין שעת האימון השבועית הנוספת שאין חולק כי ביצע החל מחודש 1/10. לעניין זה מצאנו להעדיף את גרסת הנתבעת כי לא היתה הסכמה בדבר שינוי בשכרו של התובע בשנת 2010. גרסתה לעניין זה הייתה קוהרנטית והופיעה בכתב ההגנה ובתצהירו של מר פרנקל. גרסה זו גם מתיישבת עם העובדה שהוכחה בפנינו, כי לא היה כל שינוי במצבת החניכים החל מחודש 1/10. ראו לעניין זה עדותו של התובע שהודה כי לא הייתה הגדלה של מספר החניכים, אלא מדובר בפיצול הקבוצה שנועד להקל על העברת האימון (עמ' 5 לפרוטוקול): "ש.למה היית צריך לתת שעות נוספות בעצם? ת.כי חוג כדורסל הוא פעמיים בשבוע בכל מקום בארץ, כיוון שהיו כבר קבוצות מאוד מאוד גדולות, היה לי קבוצה של כיתה ג' שהיו בה 33 ילדים שלי בתור מאמן אני הרגשתי שאני לא יכול לעשות את העבודה כמו שצריך כי אני לא יכול לתת יחס ל-33 ילדים ואז החלטנו לפצל את הקבוצה ולתת עוד שעה ביום חמישי כדי לגרום גם לשקט להורים ולהיות הוגנים גם עם ההורים והילדים". מנגד, גרסת התובע לעניין העלאה כביכול בשכר החל מחודש 1/10, כלל לא הופיעה בכתב התביעה ו/או בתצהיר שהוגש מטעמו. רק בחקירתו טען זאת לראשונה (עמ' 5 לפרוטוקול). בהמשך חקירתו אף הציג גרסה נוספת, לפיה מר פרנקל הסכים תחילה לשלם לו תוספת בסך 1000 ₪ ומאוחר יותר הסכים לשלם תוספת בסך 500 ₪ בלבד (ראו עמ' 6-5 לפרוטוקול): "ש.נכון ששכרך האחרון בנתבעת עמד על 7000 ₪ נטו? ת... השכר שהייתי אמור לקבל הוא 8000 ₪ נטו ולא קיבלתי ואני יכול גם להסביר איך זה נגזר. הייתי אמור לקבל 8000 ₪ מ-1/10 כי כאשר עשיתי את הפיצול ויתרתי על 600 ₪ בחודש, ילד משלם לי 150 ₪ לשעה אימון אישי בבבלי בת"א ואני מוותר על זה. היה לי סיכום אני קודם כל מחויב לנתבעת לברוך שהיה כמו משפחה עבורי, וגם בשבילי לעשות לילדים האלה טוב, לנסות ולפצל ולעשות את האימון האקסטרה הזה. אני אמרתי לברוך שאני מוותר על הכנסה מאימון אישי לטובת ההצלחה שלנו. אמרתי לו כדי שאני אגיע לפה 4 פעמים בחודש אתה צריך לשלם לי עוד 1000 ₪ והוא הסכים. לאחר אותו יום 21.6 שבעצם התפוצצה הפרשה, הוא טען שהוא לא ישלם לי 1000 ₪ בנוסף אלא 500 ₪ במקום". אם כן לא ברור מדוע הגרסה בדבר העלאה בשכר החל מחודש 1/10 כלל לא הופיעה בתצהירו של התובע, כמו גם הגרסה בדבר הסכמה כביכול של מר פרנקל לשלם לו 500 ₪ מתוך 1000 ₪ שכביכול הובטחו לו. אפשר שהתובע העלה דרישה בהקשר זה, ואפשר אף שהיה בסיס לדרישה זו (נבהיר כי אין בידינו להכריע בעניין בשים לב לכך שמדובר היה, כאמור לעיל, בפיצול של קבוצה, ובשים לב לשכר ששולם לתובע, שממילא היה גבוה ביחס להיקף המשרה שנדרש לבצע). מכל מקום, גם אם נניח שהתובע העלה דרישה בהקשר זה, לא הונחה בפנינו כל ראיה לכך שדרישתו התקבלה באופן שיש בו כדי לחייב את הנתבעת, ובפרט כאשר בפועל מהראיות שבפנינו עולה כי הצדדים המשיכו לפעול במשך מספר חודשים בלא שניתנה לתובע העלאת שכר. לאור האמור, אנו מקבלות את גרסת הנתבעת כי לא היה כל סיכום בדבר העלאת שכרו של התובע החל מחודש 1/10. לעניין זה אנו מקבלות את עדות מר פרנקל במלואה (עמ' 11 לפרוטוקול). משכך, בגין חודשים דצמבר 2009 עד יוני 2010 היה זכאי התובע לשכר חודשי בסך 7000 ₪ נטו. אין חולק כי התשלום בגין החודשים הנ"ל שולם לתובע באמצעות שיקים שהפקיד לחשבונו. התובע צירף לתצהירו העתק תדפיסים מחשבון הבנק שלו, מהם ניתן ללמוד על גובה התשלומים ששולמו לו בשיקים בגין עבודתו בחודשים הנ"ל. מרישומים אלה עולה כי למעט שכרו בגין חודש ינואר 2010, אכן שולם לו מדי חודש סך של 7000 ₪ נטו (כפי שגם מלמדים תלושי השכר שצורפו לתיק- נספח א' לכתב ההגנה). בהתאם לרישומים, שכרו החודשי שולם לו לעיתים בשיק אחד ולעיתים בשני שיקים שהסך הכולל שלהם היה 7000 ₪ נטו. באשר לשכר העבודה בגין חודש ינואר 2010, עולה מתדפיסי חשבון הבנק כי שולם לתובע סך של 5000 ₪ בלבד (שיק שהופקד בחשבון הבנק ביום 11.2.10). הנתבעת אף לא חלקה על האמור ברישומים אלה ולא הציגה כל ראיה ממנה ניתן ללמוד כי שולמה לתובע יתרת שכרו. על כן, התובע זכאי ליתרת שכר עבודה בגין חודש ינואר 2010 בסך 2000 ₪ נטו. בכך לא סגי. אין חולק כי הנתבעת קיזזה מתלוש השכר של התובע בגין חודש יוני 2010 סך של 7653.46 ₪ ברוטו. זאת, לטענתה, בגין התפטרותו ללא הודעה מוקדמת (ראו תלוש השכר לחודש יוני 2010- מוצג נ/1). עם זאת, מר פרנקל הודה בחקירתו כי התובע המשיך לאמן עד לסוף עונת הכדורסל (סוף חודש יוני 2010) ועבד למעשה עד ליום האחרון שהיה אמור לעבוד בנתבעת, שהרי בחודשים יולי - אוגוסט ממילא התובע לא נדרש לעבוד בפועל בנתבעת (עמ' 9 לפרוטוקול): "ש.עד מתי הוא אמור לעבוד אצלך? ת.עד סוף יוני. הוא עבד אצלי עד סוף יוני. ש.כלומר שכל הטענה שלך כאילו הודעה מוקדמת היא מופרכת כי הוא עבד בפועל עד היום האחרון שהוא היה אמור לעבוד אצלך? ת.יש עם זה בעיה? כשאני נשאל שוב- זה נכון שהוא עבד אצלי עד היום האחרון שהוא היה צריך לעבוד אצלי. לאור זאת, משעבד התובע עד היום האחרון בו היה אמור לעבוד, הנתבעת לא הייתה רשאית לקזז משכרו בגין אי מתן הודעה מוקדמת. על כן, התובע זכאי ליתרת שכר עבודה בגין חודש יוני 2010 בסך 7653.46 ₪ ברוטו. לא מצאנו לחייב את הנתבעת בפיצויי הלנה לאור חילוקי דעות של ממש בדבר עצם החוב . דמי הבראה: בהתאם לצו ההרחבה בדבר תשלום קצובת הבראה (י"פ 4689 התשנ"ט, 189) החל על כל העובדים והמעבידים במשק, עובד יהיה זכאי לדמי הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את דמי ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו. עוד נקבע בצו ההרחבה כי לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה. הגם שטען התובע בתביעתו כי הנתבעת לא שילמה לו מעולם בגין הבראה "ולו אגורה שחוקה" כטענתו, עולה מתלוש השכר לחודש יוני 2010 כי שולם לו פדיון הבראה בסך של 1870 ₪ בגין 5.5 ימי הבראה (לפי תעריף של 340 ₪ ליום הבראה). כשנשאל לעניין זה בחקירתו השיב כי אינו מבין בתלושים (עמ' 7 לפרוטוקול): "ש.בתלוש השכר של 6/10 שולם לך דמי הבראה עבור 5.5 ימים. למה אתה חושב שמגיעים לך דמי הבראה מעבר לכך? ת.אני לא מבין בתלושים. אני רק יודע שפה יש שכר נטו 3746 ₪ ואמור להיות לפי הנתבעת 7000 ₪, ואני אומר שזה צריך להיות 8000 ₪ לפי הסיכומים". כאמור אין חולק כי התובע עבד עד לחודש 1/10 10.5 שעות שבועיות, והחל מחודש 1/10 עד לסוף חודש 6/10 11.5 שעות שבועיות, היינו פחות מ - 30% משרה. בגין שתי שנות עבודתו האחרונות התובע היה זכאי לדמי הבראה בגין 3.33 ימים. לכן, לאור חלקיות משרתו, קיבל התובע פדיון הבראה אף ביתר, ומשכך דין תביעתו ברכיב זה להידחות. סוף דבר: הנתבעת תשלם לתובע, תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין, את הסכומים כדלקמן: יתרת שכר עבודה בגין חודש ינואר 2010 בסך 2000 ₪ נטו, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 1.2.10 ועד לפירעון. יתרת שכר עבודה בגין חודש יוני 2010 בסך 7653.46 ₪ (ברוטו), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 1.7.10 ועד לפירעון. משהתקבלה התביעה באופן חלקי בלבד, אין צו להוצאות. פיצוייםהעסקת בני נוערנוערפיטוריםפיצויי פיטורים