תקנה 49 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין)

תקנה 49 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) מאפשרת לבית הדין, במצב בו תובע אינו מתייצב לדיון אליו זומן כדין, שלוש חלופות - דחיית הדיון, מחיקת התביעה ודחיית התביעה. בעת בחירת החלופה המתאימה על בית הדין להפעיל שיקול דעת תוך ביצוע איזון אינטרסים הלוקח בחשבון, בין היתר, את זכות הגישה של התובע לערכאות; את זכויותיו המהותיות כפי שבאות לידי ביטוי בכתב התביעה שהגיש; את הטרחה הנגרמת לנתבע; ואת הצורך להקפיד על מועדים ועל התייצבות לדיונים על מנת למנוע בזבוז זמן שיפוטי אשר פוגע בסופו של דבר גם במתדיינים אחרים ובציבור כולו" (ע"ע 25591-07-10 מועבד סעד - ג.י.א.ת ניהול והשקעות בע"מ, מיום 2.6.11; כן ראו את ע"ע 249/07 דימיטרי קנטרוביץ - א.ד. תחנות שירותי כ"א בע"מ, מיום 10.12.07; ע"ע 272/08 ב.מ. בידני תעשיות אלומיניום בע"מ - ניסים בוקובזה, מיום 31.7.08). תקנות בית הדין לעבודהבית הדין לעבודה