פיצויים בגין נזקי גוף בתאונת דרכים - שבר טיביה פיבולה

לפני תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מתאונת דרכים. העובדות: 1. התובע יליד 13.11.70, נשוי + 2, מסגר במקצועו, עבד לפני מועד התאונה כמתקין מערכות כבלים. 2. ביום 24.03.04, בעת שהתובע חצה כביש, הוא נפגע ע"י רכבו של נתבע 2, שהיה מבוטח אצל נתבעת 1. 3. התובע פונה למרכז רפואי רבין, שם אושפז עד ליום 18.04.04, ועבר ניתוח לקיבוע עצמות השוק, באמצעות מסמור וברגים. ביום 26.03.04 אושפז שוב עקב סיבוכים ועבר ניתוח לשחרור הלחץ בשוק. ביום 08.04.04 עבר התובע ניתוח נוסף לצורך השתלת עור בשוק ימין וניתוח להוצאת חלק מהמסמור מרגלו. הנכות הרפואית : 4. לתובע נקבעה נכות עפ"י דין ע"י המוסד לביטוח לאומי בגין מצב לאחר שבר טיביה פיבולה ותסמונת לשכה קדמית בשיעור 10%. בנוסף על כך נקבעו לו 10% נכות נוספת בגין צלקת. הנכות המשוקללת היא 19% לצמיתות. 5. מאחר ולתובע הוענקו 19% נכות לא דנה וועדת העררים בהפעלת תקנה 15. הנכות התפקודית : 6. ב"כ התובע בסיכומיו עותר לכך, שייקבעו לתובע 35% נכות תפקודית. הוא מסתמך על כך, שרגלו של התובע קוצרה ב-2 ס"מ, וכי לתובע צלקת גדולה בשוק וכי בעקבות פגיעתו נאלץ לעזוב את עבודתו. כמו כן הוועדה הרפואית של המל"ל שקבעה לתובע רק 10%, החליטה להפעיל תקנה 15, דהיינו שקבעה כי התובע לא יוכל לשוב לעבודתו, וועדת העררים לא הפעילה תקנה 15 עקב כך שלתובע נקבעו 19% נכות. ב"כ הנתבעים לעומתו, טוען כי יש לקבוע לתובע 5% נכות תפקודית, וזאת מאחר ו-10% בגין הנכות הפלסטית של הצלקת אינה נכות תפקודית. יתירה מכך, בדו"ח וועדת העררים נרשם, כי התובע הולך ללא צליעה ומסוגל להלך על בהונות ועקבים. ציר שוקיים, ברכיים וקרסוליים שמור וסימטרי. אין לתובע חוסר מוטורי וטווח התנועה מלא בקרסוליים ובברכיים. לתובע יציבות מלאה ומבחנים מניסקיאלים תקינים. עוד צויין כי הכוח הגס שמור במישירים והמכופפים בכפות הרגליים. 7. התובע בחקירתו הנגדית על תצהירו נשאל מדוע לא הביא לעדות את מעבידיו או חבריו לעבודה, שיעידו על קשייו וכי פוטר בגלל מצבו הרפואי ותשובותיו היו, כי יש לפנות לעורך דינו. תשובות אלה חזרו פעמים רבות בחקירתו הנגדית גם לעניין הוצאותיו הכספיות ומשכורות בתקופות עבודה לאחר התאונה. 8. לאחר שבחנתי את כל חומר הראיות לעניין נכותו התפקודית של התובע, הגעתי למסקנה כי יש לו 10% נכות תפקודית, אשר נובעים מהשבר, אך לא מהצלקת. הצילומים של הצלקת אינם מצביעים, כי יש לה משמעות תפקודית כלשהי. אין לי ספק, כי הפגיעה גורמת לתובע פגיעה תפקודית, אך לא יותר מ-10% כפי שקבעתי לעיל. ה נ ז ק כאב וסבל : 9. כאב וסבל חושב לפי 19% נכות ו-25 ימי אשפוז. אשר על כן סכום הפיצוי הינו 38,426 ₪. הפסד השתכרות : 10. ב"כ התובע בסיכומיו טוען, כי ממוצע שכרו של התובע בחודשים שקדמו לתאונה עומד על 8,621 ₪. ב"כ הנתבעים טוען, כי אין חשיבות למשכורת שהתובע השתכר לפני התאונה, כי לפני התאונה התובע היה מובטל 3 חודשים ופוטר מעבודתו ועקב צמצומים. עוד טוען ב"כ הנתבעים, כי שכרו של התובע במקום עבודה זה (YES) היה 6,000 ₪ ברוטו. 11. מעיון בתלושי המשכורת האחרונים בעבודת התובע ב-YES עולה, כי הוא השתכר משכורת ברוטו עפ"י התלושים שצורפו : * בחודש 06/03 8,669.50 ₪ * בחודש 08/03 10.714.50 ₪ * בחודש 09/03 6,618.67 ₪ * בחודש 10/03 6,378.99 ₪ * בחודש 11/03 6,384.99 ₪ * בחודש 12/03 13,001.28 ₪ מעיון בתלוש משכורת לחודש דצמ' 03 עולה, כי התובע קיבל סכום של 5,057 ₪ כהודעה מוקדמת בגין פיטוריו. וכן סכום נוסף של 1,530 ₪ שגם הוא מיוחס לפיטוריו, מכאן עולה כי המשכורת ברוטו של התובע לחודש דצמ' 03 הינה 6,414.28 ₪. 12. המסקנה העולה מהאמור לעיל הינה, כי שכרו של התובע הלך ופחת מחודש אוגוסט 03' ועד לפיטוריו בחודש דצמבר 03'. שכרו הממוצע לפיכך עמד על 7,530 ₪, כאשר שכרו יורד לממוצע של 6,500 ₪ לחודש. 13. לאחר שפוטר מעבודתו ב-YES היה התובע מובטל עד ליום 23.03.04 בו החל לעבוד בחברת דונטלו, שם עבד יומיים כי נפצע ביום 24.03.04. עפ"י מכתב מחברת דונטלו סוכם עם התובע, כי ישתכר 5,500 ₪ ברוטו לחודש. ומאחר וקודם לכן השתכר 6,500 ₪ לפיכך יחושב הפיצויים לפי שכר של 6,000 ₪. הפסד השתכרות בעבר : 14. התובע היה באי כושר למעלה מ-11 חודש. 67,500 ₪ = 6,000 X 11.25 הפסד כושר השתכרות לעתיד : 14. לפי השכר של 6,000 ₪ לחודש החישוב הוא : 255.5783 X 10% X 6,000 ובסה"כ 153,347 ₪. פיצוי בגין הפסדה של אשת התובע : 15. מתוך עיון בתלוש משכורתה של אשת התובע עולה, כי היא נעדרה מהעבודה עוד קודם לתאונה וחזרה לעבודה מלאה ארבעה ימים לאחר התאונה. התובע לא ידע להסביר את דרישתו לחודש הפסד משכורת של אשתו. טענתו היתה, כי רואה החשבון טעה, אך הוא לא הביא אותו לעדות. לנוכח האמור, אינני מזכה את התובע בפיצוי בגין ראש נזק זה. הוצאות סיעוד, גן ילדות וטיפול בילדות : 16. התובע לא הביא ראיות לסכומים ששולמו קודם לתאונה, אך אני מקבל עדותו, כי שילם 300 ₪ לחודש בתוספת. לפיכך אני פוסק בראש נזק זה בגין שנה סך של 3,600 ₪. הוצאות רפואיות ונסיעות : 17. מאחר והמדובר בתאונת עבודה זכאי התובע לקבל הוצאות אלה מהמוסד לביטוח לאומי. תשלום תכוף : 18. התובע קיבל תשלום תכוף בסך 10,000 ₪ ביום 04.11.04. סכום זה, כשהוא משוערך להיום הינו 11,274 ₪. 19. תשלומי מל"ל : התובע קיבל בגין דמי פגיעה, קצבת נכות ומענק נכות מהמוסד לביטוח לאומי בשערוך להיום בסך 77,330 ₪. סיכומו של דבר : 20. סכום הפיצוי הינו סך של 262,873 ₪. מסכום זה יש לנכות את תשלומי המל"ל והתשלום התכוף בסך 88,604 ₪. 21. לנוכח האמור, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובע סכום של 174,269 ₪, כשהם נושאים הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל. כמו כן אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובע הוצאות המשפט, שיישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הוצאתם ועד לתשלום בפועל. עוד אני מחייב את הנתבעות לשלם לתובע שכ"ט עו"ד בשיעור 13% בצירוף מע"מ, שיישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל. זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי תוך 45 ימים מיום קבלת פסה"ד. המזכירות תעביר עותק מפסק הדין למשרדי ב"כ הצדדים, בדואר רשום. ניתן היום, כ"ה באייר, תשס"ז (13 במאי 2007), בהעדר הצדדים. א. קידר, ש ו פ ט פיצוייםתאונת דרכיםנזקי גוףשבר