באילו מקרים תתקבל בקשת רשות ערעור על החלטה אחרת ?

ההכרעה בשאלת מתן רשות ערעור על "החלטה אחרת" תיקבע בהתאם "למידתו ולעוצמתו של הצורך בהכרעה מיידית בשאלת נכונותה של החלטת הביניים" (רע"א 7682/06 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' אלוש, תק-על 2007(2) 4715 (2007)). לפי אמת מידה זו, רשות ערעור תינתן בדרך-כלל במקרים שבהם אם לא תינתן הכרעה בתוך פרק זמן קצר, יקשה להשיב את המצב לקדמותו מבחינת זכויות הצדדים מאוחר יותר; או במקרים שבהם מתן רשות ערעור עוד טרם פסק-הדין הסופי מוצדק מבחינת היעילות הדיונית ועשוי לחסוך זמן שיפוטי יקר. במרביתם של המקרים, אין זכויותיהם של הצדדים או יעילות הדיון נפגעים כתוצאה מדחיית ההכרעה במכלול השגותיהם של הצדדים עד לאחר מתן פסק-דין סופי. כך הוא הדבר באשר לערעור על החלטות ביניים ככלל, וכך הוא הדבר, וביתר שאת, לגבי מתן רשות לערער על החלטה בשאלת האחריות, שנדונה בנפרד משאלת גובה הפיצויים. ההלכה היא כי במקרים כגון אלה יש להמתין עד למתן פסק-הדין הסופי, שלאחריו ניתן יהיה להגיש ערעור בזכות על כלל הכרעותיה של הערכאה הדיונית, לרבות ההכרעה בשאלת האחריות. רשות לערער בטרם ניתן פסק-דין סופי תינתן רק במקרים שבהם ישנם טעמים מיוחדים המצדיקים זאת. להלן פסיקה רלוונטים בנושא בקשת רשות ערעור על החלטה אחרת: רע"א 373/97 שקולניק נ' שפיגל (20.2.1997); רע"א 4453/00 ציון חברה לביטוח בע"מ נ' שטיין (,13.7.2000); רע"א 7040/00 משרד הבריאות נ' אדנה (, 15.10.2000); רע"א 6978/06 שירותי בריאות כללית נ' אביטן (, 17.9.2006); רע"א 5712/08 שירותי בריאות כללית נ' פלוני (, 7.9.2008)) החלטה אחרת (ערעור)רשות ערעור (בזכות או ברשות)שאלות משפטיותערעור