האם צריך לשלם לעורך דין שכר טרחה מלא לאחר שחרור מייצוג ?

האם צריך לשלם לעורך דין שכר טרחה מלא לאחר שחרור מייצוג ? קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הפסקת ייצוג על ידי עו״ד - תשלום יתרת שכר טרחה: 1. התובע, עו"ד במקצועו, ייצג את הנתבעת, בביהמ"ש לענייני משפחה באשדוד ובביה"ד הרבני באשקלון, בעניינים שונים, עפ"י הסכם שכ"ט מיום 8.9.96 (להלן: "ההסכם"). על פי ההסכם, היה על הנתבעת לשלם לתובע, שכ"ט בסך כולל של 14,500 ש"ח, ללא הגבלה במספר ישיבות ביהמ"ש או ביה"ד. הנתבעת שילמה לתובע סך של 5,500 ש"ח, בלבד, ב - 4 תשלומים. ביום 31.12.97, ביקשה הנתבעת לשחרר את התובע מייצוגה. התובע הסכים, וביהמ"ש נעתר לבקשה. 2. הנתבעת סרבה לשלם לתובע את יתרת שכה"ט, בסך 9,000 ש"ח. בתביעה זו, מבקש התובע לחייב את הנתבעת לשלם לו את יתרת שכה"ט, שערכה ליום הגשת התביעה הוא 10,536 ש"ח, הוא סכום התביעה. 3. לטענת התובע, הנתבעת מחוייבת לשלם לו את מלוא שכה"ט, גם אם יופסק הייצוג עפ"י בקשתה. מה עוד, שלטענתו, בטיפול בענייניה של המבקשת, גם טרח להופיע לדיונים רבים והגיש בשמה ולמענה, בקשות רבות לביהמ"ש. 4. לטענת הנתבעת, התובע לא ייצג אותה נאמנה ואפילו התרשל בייצוגה, הן בבית הדין הרבני, שם חבר, לטענתה, לבעלה כשאילץ אותה להסכים לגירושין, בניגוד לרצונה והן בביהמ"ש לענייני משפחה, כאשר גם לא טרח להופיע לאחד הדיונים וגרם לה נזק, בהקפאת חיוב המזונות שנפסקו בזמנו, לטובתה וגם בטיעונים רופסים. לטענת הנתבעת, במצב דברים זה, כשהתובע, לטענתה, רק גרם לה נזק, אין מקום לחייבה ביתרת שכה"ט הנתבע, מפני שהתובע לא מילא את חלקו בהסכם. 5. בישיבת קדם המשפט ביום 25.3.98, הסכימו ב"כ הצדדים, להסמיך את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה, לפי סעיף 79 א' (א) לחוק בתי המשפט, ללא חובת הנמקה, בהסתמך על התצהירים שהגישו לתיק ביהמ"ש, לאחר שיגישו גם סיכומים קצרים. בסיכומים, חזרו הצדדים על טענותיהם, בהסתמכם על התצהירים ועל פרוטוקול הדיונים בביה"ד הרבני ובביהמ"ש לענייני משפחה. ב"כ הנתבעת מבקשת ללמוד גם מהתלונה שהגישה בזמנו, הנתבעת, ללשכת עוה"ד, כנגד התובע, לאחר שסרב למסור לה את התיק, בלי שתשלם את יתרת שכה"ט המוסכם. 6. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ובחנתי את חומר הראיות, ועל דרך הפשרה בלבד, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 5,000 ש"ח, בערכם היום, בצרוף הצמדה וריבית מהיום עד התשלום בפועל. בהתחשב בנסיבות, וגם זאת על דרך הפשרה, אין צו להוצאות. ישיבת שימוע פסק הדין הקבועה ליום 9/5/99 - בטלה. זכות ערעור תוך 45 יום לביה"מ המחוזי. שחרור מייצוגשאלות משפטיותשכר טרחהעורך דין