כתמים על ריפוד חדש - תביעות קטנות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא כתמים על ריפוד חדש - תביעות קטנות: ביום 7.2.99 רכש התובע, בחנותה של הנתבעת, מערכת ישיבה סלונית מעור בצבע חום בהיר (להלן: "המערכת"), אשר מחירה 18,000 ש"ח, ולאחר מו"מ שילם התובע עבורה סך של 14,000 ש"ח. בלבד, בתשלום אחד. טענות התובע: התובע טוען כי במהלך השנתיים הראשונות הופיעו על ריפוד מערכת הישיבה כתמים בהירים, וכי התופעה התגברה בחודשים האחרונים. לטענתו הובטחה לו אחריות של 5 שנים, אולם, למרות דרישותיו, לא סופק לו כל כתב אחריות. לדבריו, הוא פנה טלפונית אל מנהל הנתבעת, מר גורה (להלן: "מר גורה"), במשך שלושה חודשים, עד שמר גורה התרצה ושלח, ביום 29.5.01, את בנו אסף (להלן: "אסף") לבדוק את המערכת. אסף הבטיח לתובע כי הנתבעת תצבע את הסלון בצבע מיוחד אשר יוזמן על ידה מאיטליה וביום 22.7.01 נלקחה המערכת, ע"י אסף, לצביעה. אסף סירב לחתום על מסמך אשר הכין התובע, אולם השאיר בידי התובע אישור כי המערכת נלקחה על ידו וכי תוחזר במצב תקין (ת/ 6). המערכת הוחזרה ביום 26.7.01, כאשר היא צבועה בצבע כהה מאד, קרוב לשחור. התובע הציג תמונות של הסלון לפני ואחרי צביעתו, וניתן לראות בבירור כי ההבדל בין הצבעים הינו רב ומהותי ביותר. כמו כן ניתן לראות בתמונות כי קפלי המערכת לא נצבעו והם נשארו חומים כשהיו. כן טוען התובע כי במערכת הופיעו פגמים נוספים, אשר לא היו בהם קודם, וכי הצבע המקורי מבצבץ מבעד לצבע החדש. המערכת הצבועה הוחזרה לביתו של התובע, בעת שהתובע לא היה בבית, ואסף השאיר, ביום 26.7.01, אישור כי הוא אחראי על הצבע של המערכת, למשך שנה (מוצג ת/ 9). משחזר התובע לביתו, טלפן אל מר גורה מחה בפניו על אופן צביעת המערכת, ודרש תיקון המחדל, ולאחר שלא זכה לתשובה, שלח לנתבעת מכתב, ביום 28.7.01 ובו דרש את כספו בחזרה. לדבריו, טלפן אליו מר גורה והציע לו לבוא לחנותו ולבחור כל מערכת שירצה. התובע נהג כך, והגיע לחנותה של הנתבעת ביום 10.8.01, אולם לא מצא, לדבריו, כל מערכת אחרת אשר מצאה חן בעניו ובחר באותה מערכת, ומר גורה הבטיח כי מערכת חדשה מאותו דגם תסופק לתובע בין 12 ל- 17 באוגוסט. לאחר שהמערכת לא סופקה, ולאחר שהבטחה נוספת לספקה לא קויימה ומר גורה התכחש להבטחותיו, הגיש התובע את תביעתו, בה הוא תובע החזר הסכום אשר שילם עבור המערכת וכן פיצוי בסך של 2,000 ש"ח בגין עגמת נפש. טענות הנתבעת: מר גורה, מטעם הנתבעת מכחיש כי הבטיח לתובע אחריות של 5 שנים וטוען כי האחריות הינה לשנה בלבד, כפי שהנתבעת מקבלת מהיצרן באיטליה. לטענתו נוצרו הכתמים כתוצאה משימוש בחומרי ניקוי בלתי מתאימים וכי, לפנים משורת הדין, למרות שאין הנתבעת אחראית, ולמרות שעברה תקופת האחריות, שכן התובע פנה אליהם, לראשונה, לאחר כשנה וחצי, ורק מתוך רצון טוב בלבד, הסכים לצבוע עבור התובע את המערכת. מר גורה טען כי הסכים לספק לתובע מערכת חדשה, רק אם התובע ישלים את ההפרש בין מערכת חדשה לישנה, בסך של 8,000 ש"ח, והציג מכתב (נ/ 2) אשר נכתב על ידו לתובע, בענין זה, ונשלח, בפקס, למקום העבודה של התובע, ביום 21.8.01, יומיים לפני הגשת התביעה. אחריות הנתבעת: מאמינה אני לדבריו של התובע לפיהם הובטחה לו אחריות של חמש שנים, אולם לא סופקה לו תעודת אחריות למרות שהובטחה לו. הנתבעת לא תמכה טענתה כי יצרן המערכת מאיטליה נותן אחריות של שנה אחת בלבד, במסמכים, דבר הפועל לרעתה. אינני סבורה שהנתבעת הציעה לצבוע את המערכת מתוך רצון טוב. סבורה אני כי הציעה זאת מאחר שראתה עצמה אחראית לטיב המערכת במשך 5 שנים ממכירתה, כפי שנטען ע"י התובע. הנתבעת לא הוכיחה כי הכתמים הופיעו בשל שימוש בחומרי ניקוי בלתי מתאימים, למרות שהיתה לה הזדמנות לבדוק את המערכת, שכן המערכת נלקחה על ידה לצורך צביעה והיתה ברשותה. מאידך - התובע לא הודיע לנתבעת על הופעת הכתמים, מיד כאשר החלו להופיע, כנדרש בסעיף 14(ב) ו- 15 רישא לחוק המכר, תשכ"ח - 1968 (להלן: "החוק"). מאחר שסעיפים אלה קובעים כי הקונה יוכל להסתמך על אי התאמה רק אם "נתן למוכר הודעה עליה מיד לאחר שגילה אותה" לא יכול התובע להסתמך עליה. יחד עם זאת, במקרה דנן, הסכימה הנתבעת, בהתנהגותה, ובהתחייבותה בכתב, כי היא אחראית לתיקון הפגמים אשר התגלו, ע"י צביעת המערכת. אמנם מר גורה טוען כי הסכים לצבוע את המערכת רק מתוך רצון טוב ולפנים משורת הדין, אולם אינני מקבלת טענה זו אשר אין לה סימוכין במסמכים. נהפוך הוא. אסף, אשר שימש בענין זה שלוחה של הנתבעת, התחייב במסמך ת/ 6, כי המערכת תוחזר במצב תקין, וכן התחייב במסמך ת/ 9 לאחריות על צבע המערכת למשך שנה מיום 26.7.01. הנתבעת לא טענה כי ההתחייבויות הנ"ל אינן מקובלות עליה, או כי נעשו שלא על דעתה, אלא טענה כי היא מילאה אותן שכן המערכת נצבעה כראוי (למעט השינוי בצבע). התחייבויותה של הנתבעת מחייבות אותה, איפוא, והיה עליה למלאן כראוי, ולהחזיר את המערכת במצב תקין, כאשר היא צבועה כראוי. אילו כך היתה עושה לא היתה מחוייבת מעבר לכך. אולם, התמונות אשר הוגשו וכן מראה הכרית אשר הובאה לביהמ"ש אינם משאירים ספק בליבי כי המערכת לא הוחזרה במצב תקין, אלא רחוק מכך. אין מדובר רק בשינוי מהותי בגוון, אשר גם הוא אינו יכול להחשב כ"מצב תקין", אלא גם בפגמים של ממש בצביעה עצמה, כגון אי צביעת הקפלים, וכן בחוסר אחידות של הצבע והעובדה שהצבע המקורי מבצבץ, כאמור, מתחת לצבע החדש. בכך הפרה הנתבעת את התחייבויותיה כלפי התובע. טענתו של התובע בדבר התחייבותה של הנתבעת לספק לו מערכת חדשה, ללא כל תוספת מחיר לא הוכחה. התובע לא הביא את אשתו להעיד, ובפני מכתבה של הנתבעת (נ/ 2), אשר אין ספק כי נכתב ונשלח לפני הגשת התביעה (אם כי התקבל אצל התובע לאחר הגשתה), וייתכן שהיתה בענין זה אי הבנה בין הצדדים. מר גורה הציע, בדיון בפני, לצבוע, שוב, את המערכת, והפעם - בצבע חום כפי שהיתה במקור, אולם נראה כי לא תהיה בכך כל תועלת, שכן ברור כי הצבע הכהה יבצבץ מבעד לצבע הבהיר יותר, ואף מר גורה הודה כי כך יקרה. בנסיבות אלה עלי להחליט מהו הפיצוי המגיע לתובע בגין הפרת התחייבותה של הנתבעת לצבוע את המערכת ולהחזירה לו במצב תקין. לצורך כך אני לוקחת בחשבון את העובדה שהתובע לא הודיע לנתבעת על הופעת הכתמים מיד לאחר שגילה אותם, וכי השתמש במערכת במשך קרוב לשנתיים וחצי - מיום הספקתה אליו (12.2.99) ועד שנלקחה ע"י הנתבעת לצביעה (22.7.01), אם כי נהנה ממנה הנאה מלאה רק בתחילת השימוש, ובהמשכו נפגמה הנאתו בשל הכתמים אשר הופיעו, והלכו והתרבו, ונגרמה לו עגמת נפש מסויימת בשל השתלשלות האירועים הנ"ל. מאחר שהתובע שילם עבור המערכת סך של 14,000 ש"ח אני קובעת כי על הנתבעת לפצות אותו בסך של 10,000 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 12.2.99 (היום בו שולמה התמורה עבור המערכת) ועד התשלום המלא בפועל. בנוסף תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך של 1,200 ש"ח מהיום. כנגד ביצוע התשלומים הנ"ל, בפועל, במלואם, תהא הנתבעת זכאית לקבל בחזרה את המערכת מביתו של התובע. תביעות קטנות