מהם הליכים מקדמיים ?

מהם הליכים מקדמיים ? הכלל הוא שבהתדיינות אזרחית יש להבטיח גילוי רחב ככל הניתן של מידע, הרלונטי למחלוקת הנדונה בבית המשפט. אולם, עקרון הגילוי ניצב אל מול ערכים אחרים ובהם יעילות ההליך המשפטי, הגנה על אינטרסים לגיטימיים של הצד המגלה ומניעת פגיעה באינטרסים של צדדים שלישיים (ראו רע"א 6546/94 בנק איגוד לישראל בע"מ נ. אזולאי פד"י מט' 4). על מענה לשאלון וגילוי ועיון במסמכים נאמר בע"א 2271/90 גמבו נ' אמיר מרדכי, פ"ד מו(3) 793 כי הליכי גילוי מוקדם (שאלונים וגילוי מסמכים) נועדו כדי לפשט את ההליכים, לקצר את הצורך בהבאת ראיות ולהשיג הודיות לגביהן. התקנות שבפרק ט' לתקנות סדר הדין, מטרתן אחת: לאפשר לבעל דין להכין את משפטו, תוך הסתמכות גם על מסמכים המצויים בידי הצד שכנגד וגם על תשובות בתצהיר שנתן הצד שכנגד לשאלות שהוצגו, שהן מהשאלות השנויות במחלוקת של המשפט. הפסיקה קבעה כי כל צד מחוייב במתן תשובות אמיתיות, ברורות ומלאות לשאלות שנשאל ולהציג את כל המסמכים שברשותו ושנדרש לתת. אולם, רק בתנאי שהם רלוונטיים לעניין הנדון ואין בהם הכבדה מעבר לסביר לגבי המשיב (ראו בש"א (ת"א) 9431/07 גלזר נ' אלמונית, תק-מח 2007(4), 4438. הליכים מקדמייםשאלות משפטיות