שבר מרוסק ביד - תאונת דרכים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שבר מרוסק ביד - תאונת דרכים: 1. התובע יליד 1978, נפגע בתאונת דרכים, שארעה ביום 12.1.97. כתוצאה מהתאונה, נגרם לו שבר מרוסק בעצם הזרוע ביד שמאל. הוא אושפז בבי"ח קפלן ליום אחד. היה בגבס כ- 4 חודשים ועבר גם טיפולי פיזיוטרפיה. בזמן התאונה, היה התובע תלמיד תיכון, בכיתה יב' במגמת חשמל. עקב התאונה נעדר מלימודים במשך 3 שבועות. כתוצאה מהתאונה, לא יכל לגשת לבחינת בגרות מעשית בחשמל. היום התובע משרת בצה"ל, כחמש בטייסת חיל האוויר, מבצע עבודות תחזוקה. בשל מגבלותיו הרפואיות, פטור מעבודות פיזיות. 2. דר' יקים, שמונה כמומחה אורטופדי מטעם ביהמ"ש (להלן: "המומחה"), קבע כי נותרה לתובע נכות צמיתה בשיעור 10%. ע"פ חוו"ד המומחה, השבר התחבר בעיוות קל והותיר את התובע עם הגבלה קלה ביישור וכיפוף המרפק השמאלי. המומחה הוסיף גם: "טווח התנועה שנותר במרפק השמאלי, אינו מגביל את הנפגע בכל מגבלה תפקודית". 3. לטענת ב"כ התובע, הנכות הרפואית הינה גם תפקודית, כפי שניתן להבין מתפקודו של התובע בצבא. אי לכך, מבקש הוא לפסוק לתובע, עבור הפסד השתכרות לעתיד, לפי 10% נכות ולפי השכר הממוצע במשק. כן נתבעים, כאב וסבל, ונזקים מיוחדים ובכללם הוצאות נסיעה, הוצאות רפואיות והפסד הכנסה של ההורים. 4. לטענת הנתבעים, המומחה קבע שאין הגבלה תפקודית. מה עוד, שלא מדובר ביד דומיננטית, כך שאין מקום לחישוב אריטמתי. ב"כ הנתבעים מציע לפסוק סכום גלובאלי של 15,000 ש"ח, עבור הפסד השתכרות בעתיד, בנוסף לפיצוי עבור כאב וסבל, ע"פ החוק ולהוצאות נסיעה בסך 750 ש"ח. 5. מטעם התובע העידו מלבדו, מפקדו בצה"ל, ע"ת1/ ואמו, ע"ת2/. לא הובאו עדים מטעם הנתבעים. 6. למרות קביעת המומחה, נראה לי, שכאשר מדובר בשבר מרוסק, שהותיר את התובע מגובס 4 חודשים, כשהשבר התחבר בעיוות קל, שהותיר את התובע עם הגבלה קלה גם ביישור וגם בכיפוף המרפק, יש לתובע גם נכות תפקודית, בשיעור 5% לפחות. מה עוד, שנראה בפועל, בשרותו הצבאי, כי אינו יכול לבצע עבודות פיזיות קשות. 7. כאשר מדובר בנכות בשיעור כזה- 5%, ובגילו הצעיר של התובע, כאשר לא ידוע מה ילד יום וכשגם התובע מאשר, כי אין שום בעיה להמשיך הכשרתו כחשמלאי, אין מקום לחישוב אריטמתי. יש לפסוק לתובע סכום גלובאלי, עבור הפסד השתכרות בעתיד, בסך 75,000 ש"ח. 8. הגם שלא הומצאו קבלות על נסיעות ועל תרופות, ברור שהתובע נצרך לביקורים אצל רופאים ולטיפולים פיזיוטרפיים. לא מן הנמנע, שיזדקק גם בעתיד להוצאות אלה ואחרות עבור נסיעות לבדיקה או לטיפול. אני מעריך סכום זה בסך 1,500 ש"ח, בערכם היום. לא הוכח הפסד הכנסה להורי התובע, כפי שנטען. יחד עם זאת, אין ספק, שבהיות התובע מגובס במשך כ- 4 חודשים וכמי שנעדר מביה"ס 3 שבועות, נזקק הוא לעזרת האם. האם נעדרה ממקום עבודתה בעסק המשפחתי, הגם שלא קיבלה שכר. יש לפסוק סך של 1,500 ש"ח, עבור עזרת הזולת. 9. בגין כאב וסבל יש לפסוק ע"פ אחוזי הנכות ואשפוז של יום אחד, סך של 14,233 ש"ח. 10. לסיכום, על הנתבעים לשלם לתובע סך כולל של 92,233 ש"ח, לפי הפירוט כדלקמן - הפסד השתכרות בעתיד 75,000 ש"ח. כאב וסבל 14,233 ש"ח. הוצאות נסיעה ותרופות 1,500 ש"ח. עזרת הזולת 1,500 ש"ח. סה"כ 92,233 ש"ח. אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובע סך של 92,233 ש"ח, בצירוף הצמדה וריבית כחוק, מהיום עד התשלום בפועל. כן ישלמו הנתבעים לתובע, את הוצאות המשפט וגם שכ"ט עו"ד בסך 11,990 ש"ח, בצירוף מע"מ ובצירוף הצמדה וריבית כחוק, מהיום עד התשלום בפועל. ישיבת שימוע פסק הדין הקבועה ליום 14/7/99 - מבוטלת. זכות ערעור תוך 45 יום לביה"מ המחוזי. ידייםתאונת דרכיםשבר