טעות בחוק של עורך דין כטעם מיוחד להארכת מועד

המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל הוא 15 יום מיום מתן ההחלטה, בהתאם לקבוע בתקנה 120(ב) לתקנות ההוצל"פ, תש"ם - 1979. אופן הגשת הערעור והמועד להגשתו הם ענין שבסדרי דין ותקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984, נסוגות מפני תקנות ההוצאה לפועל , תש"מ - 1980. לעניין זה יפים דברי כבוד השופט טירקל ברע"א 2939/98 שמחוני-לופו חברה לבניין בע"מ נ' בז'ה רוזה, תק-על 98(2), 388 (טרם פורסם): "אכן, הלכה פסוקה היא שטעות שבחוק של עורך דין אינה משמשת בדרך כלל, טעם מיוחד להארכת מועד, אולם הנסיון מלמד כי טעותה של המבקשת שכיחה למדי. זאת, כנראה, בשל "חוסר הסימטריה" שבין המועד להגשת ערעור לפי תקנה 397 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984, שהוא 45 ימים מיום מתן ההחלטה, לבין המועד להגשת ערעור לפי תקנה 120(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התש"ם- 1979, שהוא 15 ימים מיום ההחלטה....וראוי, אפוא, שלא לנהוג בטעות מיוחדת זאת במלוא חומרת הדין" הארכת מועדטעות בחוקעורך דין